SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
4
8
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09 Tháng Bảy 2013 10:00:00 SA

Thông tin tuần 27 từ ngày (1/7/2013 đến ngày 7/7/2013)

     1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011  2015.

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt Vụ Hè Thu (tính đến ngày 3/7/2013):

-  Lúa:  Đã xuống giống 5.932,3 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 4.051,1 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012, trong đó có 1.747,6 ha trồng rau muống nước và 100,2 ha trồng rau muống hạt.

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 340.243 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Trâu, bò: Tổng đàn 122.526 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó có 116.926 con bò (riêng bò sữa 94.037 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012).

- Dê, cừu: Tổng đàn 2.695 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó, có 1.935 con dê và 760 con cừu.

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 70 điểm/34 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 14 quận, huyện và phát hiện 58 điểm/26 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 11 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.596 kg phụ phẩm heo, 206 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; luộc 34 con heo và hạ phẩm 39 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 14.836 quả trứng gia cầm; xử lý 09 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 132 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân tiếp tục xuống giống vụ Hè Thu 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch 140 con trâu bò hơi, trâu bò tuột: 3.495 con, heo hơi: 53.241 con, heo bên: 19.106 con, gia cầm sống: 367.946 con, trứng gia cầm: 25.445.790 quả, sản phẩm chế biến: 74.259 kg, sản phẩm đông lạnh: 53.726 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 56.374 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 160 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 426.723 con; tiêu độc sát trùng: 141.522 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 9.334 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 404.160 kg, thịt heo: 109.566 kg, thịt gia cầm: 1.038.925 kg, thịt dê cừu: 11.856 kg, phụ phẩm gia cầm: 40.932 kg, phụ phẩm heo 13.525 kg, phụ phẩm trâu bò: 2.960 kg.

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 68.900 tấn (gồm muối đất 44.300 tấn và muối trải bạt 24.600 tấn), sản lượng còn lại 21.521 tấn (gồm muối đất 16.397 tấn và muối trải bạt 5.124 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 31 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 13 đợt, chốt đêm 04 đợt với 122 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 60 lượt/60 cơ sở, kiểm tra 11.390,340 m3 gỗ các loại nhập xưởng, đóng búa kiểm lâm 9.131,131 m3 gỗ tròn. Xác nhận 69 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 4.066,5449 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu và 35,4427 m3 rừng tự nhiên trong nước. Kiểm tra 17 lượt cơ sở gây nuôi, cấp 01 sổ ghi chép lâm sản, 15 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 03 giấy xác nhận để vận chuyển xuất bán nội địa 1.514 con cá sấu, 150 kg rắn, 300 kg rùa, 50kg kỳ đà đi các tỉnh.

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố; từ ngày 31/3/2013 đến nay đã có 259 phương án, 491 hộ, tổng vốn đầu tư 273,64 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 166,73 tỷ đồng.

- Tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, tại 6 xã điểm trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 6/2013. Cụ thể: 03 xã đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội và xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ); xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) đạt 18/19 tiêu chí; 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã: Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của 23/50; còn lại 27 xã đang hoàn thành đề án trình các Sở ngành chuyên môn góp ý.

   3.6. Hoạt động kiểm định giống cây trồng, vật nuôi

- Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: trong tuần thực hiện 153 con. Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: thực hiện 233 con, lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay được 1.256 con. Theo dõi khả năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ: thực hiện 103 con, lũy kế từ năm 2012 đến nay được 2.422 con. Đánh giá ngoại hình đàn bò sữa nuôi nông hộ theo 2 phương pháp Canada và Việt Nam: thực hiện 134 con, lũy kế từ đầu năm 2013 đã thực hiện 1.066 con.

        - Thử nghiệm và sưu tập giống tại cơ sở Nhị Xuân:   sưu tập 01 giống kiểng hoa và 01 giống kiểng lá, hiện nay đang tiến hành nhân các giống hoa sứ; sưu tập 01 giống ớt và 01 giống cà chua, tiến hành phục tráng các giống rau bản địa, đang trồng lọc dòng và bảo tồn 36 dòng/giống rau. Thử nghiệm các giống rau 500 m2 gồm 2 chủng loại giống: cải bó xôi (03 giống) và cần tây (02 giống); gieo 05 giống hoa Cát Tường nhập từ Nhật Bản, nhìn chung tỉ lệ nẩy mầm của các giống đều đạt 80%.

3.7. Hoạt động khuyến nông

- Tổ chức 04 lớp tập huấn: Kỹ thuật trồng rau theo qui trình VietGAP tại thị trấn Cần Thạnh huyện Cần Giờ; kỹ thuật trồng dừa dứa tại xã Long Hòa huyện Cần Giờ; kỹ thuật nuôi cá đĩa tại phường Phước Long B quận Thủ Đức; kỹ thuật nuôi cá cảnh tại xã Hưng Long huyện Bình Chánh.

- Tổ chức 02 chuyến tham quan: Mô hình sản xuất rau theo qui trình VietGAP tại tỉnh Long An; mô hình nuôi cá đạt chuẩn an toàn dịch bệnh.

- Triển khai 02 mô hình trình diễn: 01 mô hình nuôi cá đĩa (15m3/3 hộ) tại phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc (Quận 12); 01 mô hình hàng rào xanh (600m2/2 hộ) tại xã Trung An huyện Củ Chi.

 


Số lượt người xem: 3520    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm