SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
0
2
1
8
3
7

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Loại văn bản:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 204  
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
45/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42/2022/QĐ-UBND 09/12/2022 Bãi bỏ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh
36/2022/QĐ-UBND 14/10/2022 Về việc điều chỉnh mức thù lao cho Lực lượng Quản lý đê nhân dân tại phường - xã, thị trấn (nơi có đê) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
35/2022/QĐ-UBND 11/10/2022 Bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố
30/2022/QĐ-UBND 09/09/2022 Bãi bỏ Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
26/2022/QĐ-UBND 28/07/2022 Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
15/2022/NQ-HDND 08/07/2022 Về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh
12/2022/QĐ-UBND 19/04/2022 Ban hành quy định công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
54/2021/QĐ-UBND 28/12/2021 Ban hành quy định về kiểm tra vệ sinh thú y, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
23/2021/NQ-HĐND 09/12/2021 Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ chi phí tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, chó, mèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
39/2021/QĐ-UBND 20/10/2021 Ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
19/2021/NQ-HĐND 19/10/2021 Ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
12/2021/QĐ-UBND 10/05/2021 Về bãi bỏ Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về quản lý và điều kiện an toàn trong hoạt động nuôi, vận chuyển cá sấu sống và các loài động vật hoang dã nguy hiểm
06/2021/NQ-HĐND 23/03/2021 Về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 - 2020
03/2021/QĐ-UBND 26/01/2021 Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
83/2020/NĐ-CP 15/07/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
2258/QĐ-UBND 22/06/2020 Phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
545/QĐ-UBND 17/02/2020 Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025”
13/2020/NĐ-CP 21/01/2020 Hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
  • Không tiêu đề
 
Tìm kiếm