SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
4
8
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22 Tháng Bảy 2013 8:45:00 SA

Thông tin tuần 29 (từ ngày 15/7/2013 đến ngày 21/7/2013)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo thu hoạch vụ Hè – Thu và sản xuất vụ Mùa theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011  2015.

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

 

2.1. Trồng trọt Vụ Hè Thu:

 

-  Lúa:  Đã xuống giống 5.932,3 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 4.053,1 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012, trong đó có 1.748,9 ha trồng rau muống nước và 100,2 ha trồng rau muống hạt.

 

2.2. Trồng trọt Vụ Mùa (tính đến ngày 16/7/2013):

 

-  Lúa:  Đã xuống giống 153,06  ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 1.144,3 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012, trong đó có 486,2 ha trồng rau muống nước và 6,4 ha trồng rau muống hạt.

 

2.3. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 340.243 con, tăng 2.5% so với cùng kỳ năm 2012.

- Trâu, bò: Tổng đàn 122.526 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó có 116.926 con bò (riêng bò sữa 94.037 con, tăng 7,4% cùng kỳ năm 2012).

- Dê, cừu: Tổng đàn 2.695 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó, có 1.935 con dê và 760 con cừu.

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 53 điểm/26 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 12 quận, huyện và phát hiện 56 điểm/25 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 11 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.714 kg phụ phẩm heo, 158 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; luộc 36 con heo và hạ phẩm 30 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 18.742 quả trứng gia cầm; xử lý 06 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 160 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Mùa 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch 66 con trâu bò hơi, trâu bò tuột: 3.483 con, heo hơi: 54.686 con, heo bên: 19.708 con, gia cầm sống: 402.548 con, trứng gia cầm: 26.137.421 quả, sản phẩm chế biến: 89.847 kg, sản phẩm đông lạnh: 77.349 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 56.861 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 124 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 398.808 con; tiêu độc sát trùng: 144.559 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 9.546 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 531.344 kg, thịt heo: 96.324 kg, thịt gia cầm: 1.103.059 kg, thịt dê cừu: 7.085 kg, phụ phẩm gia cầm: 30.964 kg, phụ phẩm heo 10.566 kg, phụ phẩm trâu bò: 2.860 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 71.200 tấn (gồm muối đất 46.100 tấn và muối trải bạt 25.100 tấn), sản lượng còn lại 19.221 tấn (gồm muối đất 14.597 tấn và muối trải bạt 4.624 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 23 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 5 đợt, chốt đêm 2 đợt với 77 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 44 lượt/44 cơ sở, kiểm tra 3.355,261 m3 gỗ các loại nhập xưởng, đóng búa kiểm lâm 69,076 m3 gỗ tròn. Xác nhận 69 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 6.305,1286 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu và 177,338 m3 rừng tự nhiên trong nước. Kiểm tra 14 lượt cơ sở gây nuôi, 03 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 03 giấy xác nhận để vận chuyển xuất bán nội địa 390 kg rắn, 230 kg rùa, 112 kg kỳ đà, 45 kg trăn đi các tỉnh. Cấp 02 mã số thẻ cites và 02 giấy xác nhận nguồn gốc cho cơ sở để làm thủ tục xuất khẩu 5 tấm da cá sấu thuộc và 60 con rùa núi vàng đi nước ngoài.

 

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố; từ ngày 31/3/2013 đến nay đã có 409 phương án, 679 hộ, tổng vốn đầu tư 321,6 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 193,8 tỷ đồng.

 

- Tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, tại 6 xã điểm trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 6/2013. Cụ thể: 03 xã đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội và xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ); xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) đạt 18/19 tiêu chí; 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã: Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của 23/50; còn lại 27 xã đang hoàn thành đề án trình các Sở ngành chuyên môn góp ý.

 

   3.6. Hoạt động kiểm định giống cây trồng, vật nuôi

- Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: trong tuần thực hiện 407 con. Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: thực hiện 216 con, lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay được 1.659 con. Theo dõi khả năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ: thực hiện 237 con, lũy kế từ năm 2012 đến nay được 2.804 con. Đánh giá ngoại hình đàn bò sữa nuôi nông hộ theo 2 phương pháp Canada và Việt Nam: thực hiện 218 con, lũy kế từ đầu năm 2013 đã thực hiện 1.530 con.

        - Thử nghiệm và sưu tập giống tại cơ sở Nhị Xuân:   sưu tập 01 giống kiểng hoa và 01 giống kiểng lá, hiện nay đang tiến hành nhân các giống hoa sứ; sưu tập 01 giống ớt và 01 giống cà chua, tiến hành phục tráng các giống rau bản địa, đang trồng lọc dòng và bảo tồn 36 dòng/giống rau. Thử nghiệm các giống rau 500 m2 gồm 2 chủng loại giống: cải bó xôi (03 giống) và cần tây (02 giống); gieo 05 giống hoa Cát Tường nhập từ Nhật Bản, nhìn chung tỉ lệ nẩy mầm của các giống đều đạt 80%.

 

3.7. Hoạt động khuyến nông

 

- Tổ chức 08 chuyến tham quan: mô hình nuôi cá cảnh, nuôi thỏ, trồng kiểng lá, bonsai tại Quận 12; mô hình chăn nuôi bò sữa hoàn chỉnh, nhân giống lúa, trồng rau an toàn tại huyện Củ Chi; mô hình nhân giống lúa nhân tạo tại huyện Nhà Bè.

- Triển khai 05 mô hình trình diễn: 01 mô hình trồng lúa (20 ha/20 hộ) tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn; 01 mô hình trồng lan Denro (2.300cây/2 hộ) tại xã Trung An, huyện Củ Chi; 02 mô hình trồng lan Mokara (1.000 m2/8 hộ) tại phường Long Thạnh Mỹ, phường Tân Phú, phường Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Phước, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức; 01 mô hình trồng vú sữa phục vụ du lịch sinh thái (3.500 m2/hộ ) tại xã Trung An, huyện Củ Chi./.


Số lượt người xem: 3151    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm