SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
9
9
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 Tháng Bảy 2013 9:40:00 SA

Thông tin tuần 26 từ ngày (24/6/2013 đến ngày 30/6/2013)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011  2015.

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

 

2.1. Trồng trọt Vụ Hè Thu (tính đến ngày 25/6/2013):

 

-  Lúa:  Đã xuống giống 5.922,2 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 4.049,2 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012, trong đó có 1.746,5 ha trồng rau muống nước và 100,2 ha trồng rau muống hạt.

 

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 356.481 con, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2012.

- Trâu, bò: Tổng đàn 123.027 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó có 117.370 con bò (riêng bò sữa 93.767 con, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2012).

- Dê, cừu: Tổng đàn 2.599 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó, có 1.821 con dê và 778 con cừu.

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 59 điểm/29 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 12 quận, huyện và phát hiện 60 điểm/27 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 11 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.843 kg phụ phẩm heo, 190 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; luộc 17 con heo và hạ phẩm 35 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 17.854 quả trứng gia cầm; xử lý 06 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 111 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân tiếp tục xuống giống vụ Hè Thu 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch 120 con trâu bò hơi, trâu bò tuột: 3.491 con, heo hơi: 50.683 con, heo bên: 18.754 con, gia cầm sống: 445.829 con, trứng gia cầm: 26.502.485 quả, sản phẩm chế biến: 74.676 kg, sản phẩm đông lạnh: 53.459 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 55.211 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 171 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 456.914 con; tiêu độc sát trùng: 281.026 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 9.534 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 342.928 kg, thịt heo: 87.803 kg, thịt gia cầm: 832.486 kg, thịt dê cừu: 14.984 kg, phụ phẩm gia cầm: 17.502 kg, phụ phẩm heo 11.805 kg, phụ phẩm trâu bò: 3.380 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 58.700 tấn (gồm muối đất 36.100 tấn và muối trải bạt 22.600 tấn), sản lượng còn lại 31.721 tấn (gồm muối đất 24.597 tấn và muối trải bạt 7.124 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 19 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 03 đợt, chốt đêm 02 đợt với 69 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 39 lượt/39 cơ sở, kiểm tra 321,141 m3 gỗ các loại nhập xưởng, đóng búa kiểm lâm 276,467 m3 gỗ tròn. Xác nhận 50 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 2.581,018 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu và 710,607 m3 rừng tự nhiên trong nước. Kiểm tra 10 lượt cơ sở gây nuôi, cấp 02 sổ ghi chép lâm sản, 11 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 04 giấy xác nhận để vận chuyển xuất bán nội địa 925 con cá sấu, 280 kg rắn, 260 kg rùa, 185 kg kỳ đà đi các tỉnh.

 

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố; từ ngày 31/3/2013 đến nay đã có 185 phương án, 404 hộ, tổng vốn đầu tư 246,9 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 149 tỷ đồng.

 

- Tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, tại 6 xã điểm trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 6/2013. Cụ thể: 03 xã đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội và xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ); xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) đạt 18/19 tiêu chí; 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã: Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của 23/50; còn lại 27 xã đang hoàn thành đề án trình các Sở ngành chuyên môn góp ý.

 

   3.6. Hoạt động kiểm định giống cây trồng, vật nuôi

- Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: trong tuần thực hiện 138 con. Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: thực hiện 215 con, lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay được 1.023 con. Theo dõi khả năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ: thực hiện 74 con, lũy kế từ năm 2012 đến nay được 2.219 con. Đánh giá ngoại hình đàn bò sữa nuôi nông hộ theo 2 phương pháp Canada và Việt Nam: thực hiện 104 con, lũy kế từ đầu năm 2013 đã thực hiện 832 con.

 

        - Thử nghiệm và sưu tập giống tại cơ sở Nhị Xuân:   sưu tập 01 giống kiểng hoa và 01 giống kiểng lá, hiện nay đang tiến hành nhân các giống hoa sứ; sưu tập 01 giống ớt và 01 giống cà chua, tiến hành phục tráng các giống rau bản địa, đang trồng lọc dòng và bảo tồn 36 dòng/giống rau. Thử nghiệm các giống rau 500 m2 gồm 2 chủng loại giống: cải bó xôi (03 giống) và cần tây (02 giống); gieo 05 giống hoa Cát Tường nhập từ Nhật Bản, nhìn chung tỉ lệ nẩy mầm của các giống đều đạt 80%.


 

3.7. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:      

Tổ chức thành công Hội chợ triển lãm Giống Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I năm 2013 tại Công viên du lịch văn hóa Suối Tiên từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 năm 2013 với sự tham gia của 101 đơn vị, số gian hàng Hội chợ - Triển lãm: 250 gian, trong đó:

- Các đơn vị từ các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành: 20 đơn vị

- Đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giống cây, giống con và vật tư thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp: 81 đơn vị.

Tổ chức hội thảo “Ứng dụng giống mới vào sản xuất nông nghiệp” ngày 28/06/2013 tại khu DLVH Suối Tiên với gần 400 người tham dự.

 

3.8. Hoạt động khuyến nông

- Tổ chức 05 lớp tập huấn: Kỹ thuật phòng trị bệnh  trong nuôi trồng thủy sản tại xã Phú Xuân huyện Nhà Bè; kỹ thuật trồng rau theo qui trình VietGAP tại Quận 12; kỹ thuật trồng lan tại xã Tân Kiên huyện Bình Chánh; kỹ thuật nuôi cá kiểng tại phường Thạnh Xuân, Quận 12; kỹ thuật trồng cỏ Mulato II tại xã Trung An huyện Củ Chi.

- Tổ chức 04 chuyến tham quan: mô hình nuôi cua tại xã Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ; mô hình chăn nuôi bò sữa hoàn chỉnh tại xã An Nhơn Tây huyện Củ Chi; mô hình nuôi cá kiểng tại huyện Bình Chánh; mô hình chăn nuôi bò sữa tại huyện Củ Chi.

- Tổ chức 01 cuộc hội thảo: phát triển hoa kiểng trên địa bàn Quận 9 tại phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9; sử dụng hiệu quả nguồn nước kênh đông phát triển nghề nuôi cá thương phẩm tại xã Tân An Hội huyện Củ Chi; chuỗi liên kết trong nuôi trồng thủy sản tại phường Long Trường, Quận 9; phát triển hoa kiểng trên địa bàn quận Thủ Đức./.


Số lượt người xem: 3370    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm