SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
3
5
6
1
3
6

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Đơn vị:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 156  
Thủ tụcĐơn vịLĩnh vựcFile đính kèm
Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ Thực vật Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Xem word online
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Xem word online
CÂP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TƯ DO (CFS) SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI THỨC ĂN CHĂN NUÔI, CHẤT BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Xem word online
5. Đăng ký và cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm
Xem word online
5. Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Xem word online
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ Thực vật Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Xem word online
3. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ Thực vật Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Xem word online
3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ Thực vật Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Xem word online
1. Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ Thực vật Trồng trọt - Bảo vệ thực vật
Xem word online
Thủ tục 2: Cấp lại Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm
Xem word online
THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm
Xem word online
1. Thủ tục đăng ký xác nhận/đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm
Xem word online
7. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè. Chi cục Bảo vệ Thực vật An toàn thực phẩm
Xem word online
6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè. Chi cục Bảo vệ Thực vật An toàn thực phẩm
Xem word online
5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau quả Chi cục Bảo vệ Thực vật An toàn thực phẩm
Xem word online
4.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả. Chi cục Bảo vệ Thực vật An toàn thực phẩm
Xem word online
3. Đăng ký và cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm
Xem word online
Thủ tục đăng ký, xác nhận, hủy bỏ xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An toàn thực phẩm
Xem word online
16. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thuỷ sản
Xem word online
15. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thuỷ sản
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7 8
Trang tiếp theo Trang cuối
Object reference not set to an instance of an object.