SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
3
1
3
1
3
8

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Đơn vị:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 127  
Thủ tụcĐơn vịLĩnh vựcFile đính kèm
12. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
Xem word online
11. Thủ tục Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: cây mẹ (cây trội); lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; cây đầu dòng, vườn giống) Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
Xem word online
10. Thủ tục cấp bổ sung Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nơi không có Hạt Kiểm lâm) Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
Xem word online
9. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nơi không có Hạt Kiểm lâm) Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
Xem word online
8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - nuôi mới (nơi không có Hạt Kiểm lâm) Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
Xem word online
7. Thủ tục xác nhận của Chi cục Kiểm lâm (nơi không có Hạt Kiểm lâm) đối với: cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu. Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
6. Thủ tục xác nhận của Chi cục Kiểm lâm đối với (nơi không có Hạt Kiểm lâm) đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên một địa bàn thành phố; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
5. Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển Gấu. Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
Xem word online
4. Thủ tục giao nộp Gấu cho nhà nước. Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
Xem word online
3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu. Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
Xem word online
2. Thủ tục đóng búa Kiểm lâm (nơi không có Hạt Kiểm lâm). Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại phụ lục II, III của CITES. Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
Xem word online
3. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
Xem word online
2. Thủ tục miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường nằm trong phạm vi hành chính của Thành phố) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
1.Thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với tổ chức thuộc Thành phố quản lý) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm nghiệp
Xem word online
18. Thủ tục cấp giấy Chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật thủy sản sử dụng làm giống ra khỏi địa bàn Thành phố; động vật thủy sản thương phẩm, sản phẩm động vật thủy sản xuất phát từ vùng công bố dịch ra khỏi địa bàn Thành phố Chi cục Thú y Chăn nuôi - Thú y
Xem word online
17. Thủ tục cấp giấy Chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn; sản phẩm động vật trên cạn từ cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ vận chuyển ra khỏi địa bàn Thành phố Chi cục Thú y Chăn nuôi - Thú y
Xem word online
16.Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận Chi cục Thú y Chăn nuôi - Thú y
Xem word online
15. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận: Chi cục Thú y Chăn nuôi - Thú y
Xem word online
14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận: Chi cục Thú y Chăn nuôi - Thú y
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối
Object reference not set to an instance of an object.