SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
3
5
2
1
5
4

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Đơn vị:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 137  
Thủ tụcĐơn vịLĩnh vựcFile đính kèm
Hồ sơ công bố hợp quy yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn Chi cục Chăn nuôi Thú y Chăn nuôi - Thú y
Xem word online
Hồ sơ công bố hợp quy yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung Chi cục Chăn nuôi Thú y Chăn nuôi - Thú y
Xem word online
Hồ sơ trình thẩm định và Quyết định đầu tư dự án nhóm C Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đầu tư - Xây dựng cơ bản
Hồ sơ trình thẩm định dự án nhóm A Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đầu tư - Xây dựng cơ bản
Hồ sơ trình thẩm định và quyết định đầu tư báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đầu tư - Xây dựng cơ bản
8. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online
7. Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online
6. Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online
5. Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online
4. Thủ tục cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online

3. Thủ tục cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau:

- Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;

- Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

- Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi.

Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online
2. Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online
1. Thủ tục cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Chi cục Thủy lợi Thuỷ lợi và PCLB
Xem word online
2. Thủ tục xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ đối với: Cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, trồng phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra. Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
1. Thủ tục xác nhận nguồn gốc đối với Cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra. Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
6. Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu. Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
5. Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với: lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến; lâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên một địa bàn thành phố; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
4. Thủ tục đóng búa Kiểm lâm Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
3. Thủ tục cấp bổ sung Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại. Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
Xem word online
2. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Chi cục kiểm lâm Lâm nghiệp
Xem word online
1
2 3 4 5 6 7
Trang tiếp theo Trang cuối
Object reference not set to an instance of an object.