SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
6
1
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 Tháng Bảy 2013 3:25:00 CH

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thực hiện Kế hoạch số 50 –KH/ĐUK ngày 31/01/2013 của Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng thành phố về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Thông báo nhanh Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Hội trường Sở vào ngày 27/6/2013.

Tham dự học tập có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ  và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở, tổng số có trên 180 đồng chí dự học tập.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, là báo cáo viên thành phố giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết và Kết luận của Nghị quyết Hội nghị lẩn thứ 6:

- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

          - Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

          - Kết luận số 49-KL/TW, ngày 16/10/2012 về tình hình kinh tế -xã hội năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách nhà nước năm 2013.

          - Kết luận 50-KL/TW,  ngày 29/10/2012 về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

- Kết luận số 51-KL/TW, ngày 29/10/2012 về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diên giáo dục và đào tạo, đáp ưng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Thông qua hội nghị đã giúp đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), để từ đó có sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác, trong học tập, trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng với đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

 

                                                                   Nguyễn Thị Hữu Hạnh


Số lượt người xem: 6250    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm