SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
6
3
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 Tháng Sáu 2013 2:05:00 CH

Thông tin tuần 25 (từ ngày 17/6/2013 đến ngày 23/6/2013)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011  2015.

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

 

2.1. Trồng trọt Vụ Hè Thu (tính đến ngày 18/6/2013):

 

-  Lúa:  Đã xuống giống 5.921,3 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 3.638,1 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012, trong đó có 1.580,2 ha trồng rau muống nước và 79,5 ha trồng rau muống hạt.

 

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 356.481 con, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2012.

- Trâu, bò: Tổng đàn 123.027 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó có 117.370 con bò (riêng bò sữa 93.767 con, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2012).

- Dê, cừu: Tổng đàn 2.599 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó, có 1.821 con dê và 778 con cừu.

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 59 điểm/29 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 13 quận, huyện và phát hiện 63 điểm/27 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 11 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.676 kg phụ phẩm heo, 171 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; luộc 18 con heo và hạ phẩm 47 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 20.679 quả trứng gia cầm; xử lý 07 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 156 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân tiếp tục xuống giống vụ Hè Thu 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch 140 con trâu bò hơi, trâu bò tuột: 4.065 con, heo hơi: 51.593 con, heo bên: 18.148 con, gia cầm sống: 454.296 con, trứng gia cầm: 25.950.269 quả, sản phẩm chế biến: 85.480 kg, sản phẩm đông lạnh: 109.369 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 55.730 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 175 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 461.549 con; tiêu độc sát trùng: 190.246 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 9.304 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 388.685 kg, thịt heo: 92.879 kg, thịt gia cầm: 987.697 kg, thịt dê cừu: 20.778 kg, phụ phẩm gia cầm: 28.592 kg, phụ phẩm heo 26.667 kg, phụ phẩm trâu bò: 3.230 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 58.700 tấn (gồm muối đất 36.100 tấn và muối trải bạt 22.600 tấn), sản lượng còn lại 31.721 tấn (gồm muối đất 24.597 tấn và muối trải bạt 7.124 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 23 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 07 đợt, chốt đêm 02 đợt với 79 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 52 lượt/52 cơ sở, kiểm tra 3.307,9410 m3 gỗ các loại nhập xưởng, đóng búa kiểm lâm 2.071,693 m3 gỗ tròn. Xác nhận 110 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 4.578,3799 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu và 142,775 m3 rừng tự nhiên trong nước. Kiểm tra 22 lượt cơ sở gây nuôi, cấp 03 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 25 giấy xác nhận để vận chuyển xuất bán nội địa 7.400 con cá sấu, 275 kg rắn, 764 kg rùa, 135 kg kỳ đà,  70 con nhím, 200 con cua đinh.

 

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố; từ ngày 31/3/2013 đến nay đã có 142 phương án, 361 hộ, tổng vốn đầu tư 235,9 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 142,1 tỷ đồng.

 

- Tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, tại 6 xã điểm trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 6/2013. Cụ thể: 03 xã đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội và xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ); xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) đạt 18/19 tiêu chí; 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã: Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của 23/50; còn lại 27 xã đang hoàn thành đề án trình các Sở ngành chuyên môn góp ý.

 

        3.6. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:  

Từ đầu năm 2013 đến nay đã chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP cho 17 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 7,236 ha; tương đương 33,27 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 305 tấn/năm. Tính lũy tiến từ năm 2010 đến nay, đã chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP  cho 329 tổ chức cá nhân với tổng diện tích 145,6888 ha; tương đương 645,27 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 15.637 tấn/năm.

 

3.7. Hoạt động khuyến nông

- Tổ chức 11 lớp tập huấn: Kỹ thuật nuôi heo theo qui trình VietGAHP tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức và xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè; kỹ thuật trồng rau theo qui trình VietGAP tại phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức; kỹ thuật trồng cỏ Mulato II tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi; kỹ thuật trồng lan tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh và phường Long Bình, Quận 9; kỹ thuật chăm sóc cây xoài tại Thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa, huyện Cần Giờ; kỹ thuật chăn nuôi bò sữa theo qui trình VietGAHP tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn; kỹ thuật nuôi cá ghép xã Quy Đức, huyện Bình Chánh.

 

- Tổ chức 02 chuyến tham quan: mô hình trồng dừa dứa tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ; mô hình nuôi cá kiểng tại huyện Hóc Môn.

- Triển khai 03 mô hình trình diễn: 01 mô hình ghép và chăm sóc mai tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; 01 mô hình trồng dừa dứa tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ; 01 mô hình sinh thái tại xã Trung An, huyện Củ Chi./.


Số lượt người xem: 2599    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm