SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
0
3
5
5
0
0

Ngày 22 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3559/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố). Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo của Thành ủy về ...

Ngày 08 tháng 6 năm 2015 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 – 2020. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2015.

Đến tháng 7 năm 2015, tại các xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định công nhận 50/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: huyện Củ Chi 20 xã, huyện Hóc Môn 10 xã, huyện Bình Chánh 12/14 xã, huyện Nhà Bè 06 xã và huyện Cần Giờ 02/06 xã. Huyện Củ Chi được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2015 công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu Hiệu chỉnh, triển khai và chuyển đổi dữ liệu đầu kỳ phần mềm Quản lý văn bản, hồ sơ công việc và lịch công tác, cụ thể như sau:

1. Ngành trồng trọt: STT Tên mặt hàng Giá trung bình trong tuần (đồng/kg) Giá bán ngày 3/7/2015 (đồng/kg) Tăng (+) giảm (-) so với ngày 26/6/2015 (đồng/kg) Địa điểm khảo sát giá Giá trị ...

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung: Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác: - Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố. - Tiếp tục triển khai thực ...

chương trình rau an toàn năm 2013 và kế hoạch năm 2014
Thực hiện Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp triển khai, kết quả như sau: I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2013: 1. Kết quả ...
  tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014.  (05/12)
  Sản xuất, tiêu thụ hoa, cây kiểng phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh  (05/12)
  Sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2013  (15/10)
Ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất 6%/năm đối với các tố chức, cá nhân đóng mới tàu vỏ thép dùng khai thác hải sản xa bờ
Ngày 07 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản. Đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân (gọi là chủ ...
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 19/3/2014)  (31/03)
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 11/3/2014)  (14/03)
  Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2013.  (23/10)
Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 27 tháng 5 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2598/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 1. Những tiêu chí thực hiện theo Quyết định số 491/QĐ-TTg, Quyết định số 342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (11 tiêu chí): - Tiêu chí 1 : Quy ...
  Thành phố Hồ Chí Minh - Sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”  (31/03)
  Xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới  (19/03)
  Bảo tồn và phát triển làng nghề mang đậm nét văn hóa truyền thống trên địa thành phố Hồ Chí Minh  (04/12)
Thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 22 tháng 7 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3559/QĐ-UBND về thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố). Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo của Thành ủy về ...
  Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020  (14/07)
  Tạm ngưng thực hiện Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Thành phố  (03/07)
  Hội thi tay nghề Nhân viên bảo vệ thực vật giỏi lần 2/2015  (24/06)
Thông báo số 352/TB-SNN ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
Về việc ngưng thực hiện “Quy trình đăng ký chỉ định tổ chức chứng nhận, thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm cây trồng” và Quy trình đăng ký để được đánh giá, chỉ định là tổ chức chứng nhận; thay đổi, bổ sung gia hạn quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) trong chăn nuôi bò sữa, lợn, gia cầm và ong
  Lễ khởi công xây dựng các dự án thành phần Khu Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh  (31/10)
  Sơ kết thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong 9 tháng năm 2012  (10/09)
Object reference not set to an instance of an object.