SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
4
8
3
6
8
2

Ngày 19 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4296/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Bộ tiêu chí nông thôn mới của Thành phố căn cứ trên cơ sở 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại ...

Trong 02 ngày 20 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 2016, tại khuôn viên nhà hàng Đông Hồ, 195 – 197 đường Cao Thắng nối dài, phường 12, Quận 10; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chợ phiên nông sản an toàn lần 1 năm 2016. Đây là chủ trương được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận tại Công văn số 3909/UBND-CNN ngày 25 tháng 7 năm ...

Ngày 15 tháng 8 năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 2064/KH-SNN về triển khai thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 7/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh Với mục tiêu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách chuyển ...

Ngày 17 tháng 6 năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 1465/KH-SNN về triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Với mục tiêu tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp, cải cách hành chính, hoàn thiện các cơ chế, ...

Toàn huyện Cần Giờ đến nay có 727 hộ sản xuất muối, với diện tích sản xuất muối 1.671 ha; trong đó, diện tích sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên nền ruộng trải bạt 1.124,7 ha. Sản lượng muối đến nay đạt 140.475 tấn, trong đó, muối trải bạt 100.148 tấn. Sản lượng muối tiêu thụ 39.400 tấn; trong đó, muối trải bạt 23.750 tấn. ...

1. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trong tháng 8 năm 2016: Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tháng 8 năm 2016 ước đạt 1.065 tỉ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 7.194 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó: - Trồng trọt: đạt 1.943 tỉ đồng, tăng 4,6% so cùng kỳ. - Chăn nuôi: đạt 2.855 tỉ đồng, ...

Thông báo Quyết định của Cục Trồng trọt về chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón và tổ chức chứng nhận phân bón
Ngày 24 tháng 6 năm 2016 Cục Trồng trọt đã ban hành các Quyết định sau: Quyết định 242/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận phân bón Quyết định 249/QĐ-TT-QLCL Về việc chấm đứt hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm phân bón Chi tiết xem tại đây
  chương trình rau an toàn năm 2013 và kế hoạch năm 2014  (12/12)
  tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2013 và Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014.  (05/12)
  Sản xuất, tiêu thụ hoa, cây kiểng phục vụ Tết Giáp Ngọ 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh  (05/12)
Ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất 6%/năm đối với các tố chức, cá nhân đóng mới tàu vỏ thép dùng khai thác hải sản xa bờ
Ngày 07 tháng 7 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định quy định chính sách về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm; chính sách ưu đãi thuế và một số chính sách khác nhằm phát triển thủy sản. Đối tượng được áp dụng là các tổ chức, cá nhân (gọi là chủ ...
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 19/3/2014)  (31/03)
  KẾT QUẢ TẬP HUẤN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM (lớp ngày 11/3/2014)  (14/03)
  Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 10 tháng đầu năm và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2013.  (23/10)
TPHCM ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Ngày 19 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4296/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Bộ tiêu chí nông thôn mới của Thành phố căn cứ trên cơ sở 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại ...
  Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành Chương trình xây dựng nông thôn mới  (01/08)
  Ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020  (12/05)
  Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh  (12/06)
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chợ phiên nông sản an toàn
Trong 02 ngày 20 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 2016, tại khuôn viên nhà hàng Đông Hồ, 195 – 197 đường Cao Thắng nối dài, phường 12, Quận 10; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chợ phiên nông sản an toàn lần 1 năm 2016. Đây là chủ trương được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận tại Công văn số 3909/UBND-CNN ngày 25 tháng 7 năm ...
Chợ phiên nông sản An toàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
Thực hiện Công văn số 3909/UBND-CNN ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chủ trương tổ chức Chợ phiên nông sản An toàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2016; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tổ chức Chợ phiên nông sản An toàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Bắt đầu từ tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát ...
TPHCM hỗ trợ tiêu thụ muối cho người làm muối huyện Cần Giờ
Toàn huyện Cần Giờ đến nay có 727 hộ sản xuất muối, với diện tích sản xuất muối 1.671 ha; trong đó, diện tích sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên nền ruộng trải bạt 1.124,7 ha. Sản lượng muối đến nay đạt 140.475 tấn, trong đó, muối trải bạt 100.148 tấn. Sản lượng muối tiêu thụ 39.400 tấn; trong đó, muối trải bạt 23.750 tấn. ...
Kết quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 8 tháng đầu năm 2016
1. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trong tháng 8 năm 2016: Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tháng 8 năm 2016 ước đạt 1.065 tỉ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 7.194 tỉ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó: - Trồng trọt: đạt 1.943 tỉ đồng, tăng 4,6% so cùng kỳ. - Chăn nuôi: đạt 2.855 tỉ đồng, ...
Triển lãm quốc tế tại Châu Á về nông nghiệp và thực phẩm chế biến SIMA SOUTHEAST ASIA SHOW Thái Lan 2016
Triển lãm quốc tế SIMA SOUTHEAST ASIA SHOW 2016 được tổ chức ở Thái Lan, từ ngày 08 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2016, tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thái Lan. Đây là Triển lãm quốc tế danh tiếng trên thế giới, phiên bản tại Châu Á được tổ chức từ năm 2015 trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm chế ...
Sự phát triển các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố
Trong thời gian qua, thành phố đã có những nỗ lực trong việc kết nối các doanh nghiệp tiêu thụ và người sản xuất nông sản ngày càng gần nhau hơn bằng nhiều hình thức, nhưng những kết quả đó chưa mang tính lan truyền rộng rãi và trở thành phong trào chung, tạo những nét đột phá rõ rệt cho việc tiêu thụ nông sản thành phố. Nhằm giải quyết bài toán ...
Hiện trạng phát triển doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, việc phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp là cần thiết, nhằm thu hút nguồn lực về vốn, khoa học công nghệ, lao động có kỹ thuật, trình độ cao, nâng cao năng suất lao động nghiệp nông thôn thành ...
Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hồ Chí Minh: hạng nhất toàn đoàn Hội thao – Hội thi Văn nghệ Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vùng Đông Nam bộ lần IV – năm 2016
Ngày 8 tháng 7 năm 2016, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bình Thuận, Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Đông Nam bộ đã tổ chức Hội thao – Hội thi Văn nghệ lần thứ IV năm 2016 với sự tham gia của hơn 600 vận động viên, diễn viên là các cán bộ, công chức, người lao động của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông ...
Tiềm năng và cơ hội đầu tư vào nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Có tổng diện tích tự nhiên là 209.555 ha, ...
Kết quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 7 năm 2016
1. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trong tháng 7 năm 2016. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn Thành phố trong tháng 7 năm 2016 ước đạt 1.070,4 tỉ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 6.129 tỉ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó: - Trồng trọt: đạt 1.603 tỉ đồng, tăng 4,2% so cùng kỳ. - Chăn nuôi: đạt 2.375 tỉ ...
  Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội hợp tác phát triển nông nghiệp  (27/06)
  310 gian hàng tham gia Hội chợ triển lãm xúc tiến đầu tư giống nông nghiệp năm 2016  (27/06)
  Kết quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm 2016  (15/06)
  76 giải thưởng được trao cho các nhà vườn tại hội thi trái ngon an toàn Nam bộ năm 2016  (06/06)
  Thả 120.000 con cua giống, tái tạo nguồn lợi thủy sản ở Cần Giờ  (02/06)
  Phương án quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025  (30/05)
  Phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2016  (17/05)
  Giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn đến các trường học  (17/05)
  Triển khai năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp  (09/05)
  Phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị sản phẩm hàng hóa cá sấu và động vật hoang dã đạt bình quân 3,5 tỷ đồng/ha/năm  (26/04)
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ năm 2016
Hội thi trái ngon an toàn Nam bộ không chỉ là sự kiện quan trọng, gắn liền với Lễ hội trái cây Nam bộ, mà giờ đây qua 07 lần tổ chức, hội thi đã trở thành một ngày hội lớn mang đậm tính văn hóa, bản sắc riêng của trái cây miệt vườn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh thành Nam bộ nói chung. Hội thi nhận được sự ủng hộ và dự thi của bà con ...
  Thông báo tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác  (06/04)
  Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Khối thi đua số 2.  (31/03)