SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
3
0
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Mười 2006 2:50:00 CH

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão

 Địa chỉ cơ quan:

Số 176 (lầu II) đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 8233811 – 8297598

 Quyết định thành lập:

Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão thành phố được thành lập theo Quyết định số 6367/QĐ-UB-KT ngày 08 tháng 11 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 Chức năng nhiệm vụ:

Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước (trừ nước khoáng và nước nóng thiên nhiên), nước sinh hoạt nông thôn, quản lý việc xây dựng, khai thác các công trình thủy lợi và công tác phòng chống lụt bão trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời là Văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Chi cục chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố; đồng thời chịu sự quản lý về chuyên môn và nghiệp vụ của Cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều, Cục Quản lý nước và Công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

Quản lý Nhà nước về tài nguyên nước và công trình thủy lợi :

·    1-Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về quản lý tài nguyên nước, công trình thủy lợi, đê điều.

·    2-Quản lý các quy hoạch về tài nguyên nước, về công trình thủy lợi, đê điều.

·    3-Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về quản lý tài nguyên nước và công trình thủy lợi, đê điều để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét duyệt.

·    4-Quản lý, thẩm định và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đê điều, công trình khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên nước trong phạm vi thành phố.

·    5-Là thường trực Hội đồng nghiệm thu, bàn giao các công trình thủy lợi, đê điều, công trình khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên nước.

·    6-Chỉ đạo, quản lý và kiểm tra về chuyên ngành thủy lợi đối với các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

·    7-Kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ và khai thác sử dụng tài nguyên nước, vi phạm hành lang an toàn các công trình thủy lợi, công trình phòng chống lụt bão, đê điều.

·    8-Chỉ đạo thực hiện và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực quản lý, khai thác tài nguyên nước và công trình thủy lợi.

·    9-Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai:

·    1-Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phòng chống lụt bão dài hạn, trung hạn và hàng năm thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét duyệt.

·    2-Quản lý, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và các chế độ, chính sách, qui định về phòng chống lụt bão và bảo vệ đê điều trên địa bàn thành phố.

·    3-Quản lý, thẩm định và kiểm tra các dự án đầu tư về phòng chống lụt bão.

·    4-Phối hợp với ngành Khí tượng thủy văn thực hiện tốt việc dự báo, cảnh báo. Tổ chức theo dõi, cập nhật tình hình khí tượng thủy văn như mưa, bão, lũ; tình hình thiên tai như ngập lụt, úng, hạn, mặn….

·    5-Nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc dự báo, phòng chống lụt bão.

·    6-Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

     Kết quả thi đua đã đạt được:

Cán bộ, nhân viên Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão thành phố được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen liên tục từ năm 1998 đến nay.


Số lượt người xem: 22615    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm