SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
2
4
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Mười 2006 2:40:00 CH

Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi

 Địa chỉ cơ quan:

Số 176 (lầu 3), đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 8296295

 Quyết định thành lập :

Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 129/2001/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 Chức năng nhiệm vụ :

Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi là đơn vị sự nghiệp, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố; trực tiếp là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được giao biên chế, kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi có nhiệm vụ :

·         Xây dựng các chương trình mục tiêu, quy trình kỹ thuật về sản xuất -kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác khảo nghiệm, đánh giá chất lượng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi.

·         Quản lý giống cây trồng, vật nuôi thông qua kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi trong các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, xuất nhập khẩu và kinh doanh trên địa bàn thành phố.

·         Hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa về giống.

·         Trực tiếp cấp và thu hồi Giấy chứng nhận chứng chỉ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc sản xuất – kinh doanh giống để gắn trách nhiệm về chất lượng giống giữa người sản xuất – kinh doanh với người sử dụng giống và đề xuất các biện pháp xử lý hành chính theo luật định.

·         Phối hợp với các Viện nghiên cứu, Trường Đại học và các tổ chức, cá nhân, cơ quan chuyên ngành trong và ngoài nước tham gia, nghiên cứu đào tạo, mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật về công tác giống; tăng cường phổ cập kiến thức công tác giống cho người sản xuất.  


Số lượt người xem: 19914    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm