SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
2
9
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06 Tháng Sáu 2007 2:45:00 CH

Chi cục Lâm nghiệp

Địa chỉ cơ quan:

Trụ sở Chi cục đặt tại số 51 A5, đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định thành lập:

Chức năng nhiệm vụ:

1. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố quản lý công tác xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất, phát triển lâm nghiệp xã hội, lâm nghiệp đô thị, quản lý giống lâm nghiệp, ngành chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ; nghiên cứu, sưu tập, bảo tồn các loại cây lâm nghiệp; xây dựng và dịch vụ cung cấp giống lâm nghiệp phục vụ trồng phân tán, phát triển cây xanh đô thị; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Lâm nghiệp.

2. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp trên địa bàn thành phố.

3. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho các chương trình, dự án về lâm nghiệp và đề xuất phân bổ kế hoạch đầu tư hàng năm cho các dự án để Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Quản lý, triển khai, kiểm tra thực hiện các kế hoạch đầu tư phát triển lâm nghiệp sau khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hiệu quả của các chương trình dự án lâm nghiệp.

4. Tham gia xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước, của Bộ và Thành phố về xây dựng 3 loại rừng, giống lâm nghiệp, lâm nghiệp đô thị, chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ và lâm nghiệp xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh.

5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị chuyên môn tổ chức xây dựng, kiểm tra, tổ chức thẩm định các đề án, dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán đầu tư thuộc lĩnh vực xây dựng phát triển rừng, giống lâm nghiệp (kể cả các dự án đầu tư nước ngoài) theo quy định của pháp luật.

6. Triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa về phát triển lâm nghiệp và lâm nghiệp xã hội trong thành phố.

7. Quản lý qui trình qui phạm, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật về các lĩnh vực liên quan đến phát triển lâm nghiệp (kể cả công tác giống lâm nghiệp).

8. Tổ chức thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành cho các đối tượng liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp.

9. Tham gia, phối hợp cùng cơ quan chức năng để thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

           10.Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao.

Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 về việc đổi tên Chi cục Phát triển lâm nghiệp thành Chi cục Lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (thay thế Quyết định số 1597/QĐ-UB ngày 28/4/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ môi trường thành phố và Phòng Lâm nghiệp thành Chi cục Phát triển lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.  


Số lượt người xem: 15260    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm