SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
1
2
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04 Tháng Giêng 2011 2:30:00 CH

Phòng Quản lý Đầu tư

 

1/. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2/. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thẩm định, chuẩn bị hồ sơ, dự thảo các loại văn bản theo quy định trình Giám đốc Sở phê duyệt về quyết định đầu tư (dự án nhóm B, dự án nhóm C, báo cáo kinh tế-kỹ thuật), thoả thuận đối với các dự án khác; kết quả thẩm định thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư công trình, hạng mục công trình xây dựng, kế hoạch đấu thầu dự án.

- Tổ chức thẩm định, xem xét, đề xuất và dự thảo văn bản để Giám đốc Sở ký trình Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan có liên quan đến dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, công tác đấu thầu ngoài các nội dung mà Sở được uỷ quyền, phân cấp

- Giám sát đánh giá đầu tư các dự án liên quan theo quy định.

- Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản chuyên ngành; công tác quản lý nhà nước về giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chất lượng công trình.

- Lập kế hoạch, chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định  quản lý nhà nước về chất lượng công trình đối với các công trình xây dựng chuyên ngành nông nghiệp trên địa bàn. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản theo mẫu quy định.

- Tổ chức, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về công tác đấu thầu của các Chủ đầu tư các công trình xây dựng chuyên ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Số lượt người xem: 9979    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm