SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
3
0
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Mười 2006 2:45:00 CH

Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

 Địa chỉ cơ quan:

Số 126 H đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 8441384 – 9902742 – 9902743

 Quyết định thành lập:

Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố thành phố được thành lập theo Quyết định số 345/QĐ-UB ngày 07/9/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng :

Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản  có trách nhiệm :

·         Tổ chức thực hiện việc đăng kiểm các loại tàu cá trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý cuả nhà nước và Bộ Thuỷ sản.

·         Hướng dẩn kiểm tra thực hiện nghị định số 195/HĐBT ngày 02/06/1990 cuả Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản.

·         Thực hiện công tác thú y đối với động vật và sản phảm động vật thuỷ sản.

·         Thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cưú nạn trên biển.

·         Thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 cuả Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thuỷ sản.

·         Thực hiện Chỉ thị 18/1998/CT-TTg ngày 13/04/1998 cuả Thủ tướng Chính phủ về việc cấm đưa tập chất vào nguyên liệu thuỷ sản.

·         Thực hiện chương trình kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể 2 mãnh vỏ.

·         Tổ chức, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, kiểm tra chất lượng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản xuất nhập khẩu tại TP. Hồ Chí Minh.

·         Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn Vệ sinh an toàn thực phẩm.

·         Thực hiện việc giám sát ghi nhãn hàng hoáthuỷ sản lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

·         Thực hiện quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá chuyên ngành thủy sản.

 Kết quả thi đua đã đạt được:

Cán bộ, nhân viên Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng Cờ đơn vị xuất sắc năm 1999 và tặng Bằng khen các năm 2000 và 2001.    


Số lượt người xem: 23866    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm