SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
9
8
6
1
0
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Mười 2006 2:25:00 CH

Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương

 CÔNG TY CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HÙNG VƯƠNG


 Địa chỉ cơ quan :
Số 139 đường Hùng Vương, phường 6, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 9690241 – 9693493

Quyết định thành lập :
Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương được thành lập theo Quyết định số 2621/QĐ-UB-KT ngày 02 tháng 11 năm 1992 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.


Chức năng nhiệm vụ :
Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương là đơn vị sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế đầy đủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp vốn, vay vốn và mở tài khoản ở Ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) theo quy định của Nhà nước.

Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương có nhiệm vụ chính sau đây :
- Được tổ chức sản xuất, chế biến các mặt hàng : nông-lâm-thủy-hải sản, thực phẩm, vật liệu xây dựng, theo chỉ tiêu kế hoạch. Công ty được xuất khẩu các mặt hàng do Công ty sản xuất chế biến và nhập khẩu cho yêu cầu phát triển sản xuất theo giấy phép của Bộ Thương mại.
- Liên doanh-liên kết kinh tế với các đơn vị kinh tế trong và ngoài thành phố và các Công ty nước ngoài, kể cả Việt kiều để nhận vốn đầu tư và tổ chức dịch vụ xuất nhập khẩu.
- Tham gia vào chương trình xuất nhập khẩu của thành phố, được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép và phân bổ các hạn ngạch xuất nhập khẩu của thành phố.
- Công ty được vận dụng theo quyết định số 217/HĐBT ngày 14/11/1987, quyết định số 195/HĐBT ngày 02/12/1989 của Hội đồng Bộ trưởng và những quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh.
 Cơ cấu tổ chức bộ máy 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức hiện nay của cơ quan
v Số lượng và chất lượng cán bộ, công chức và lao động :
Tổng số cán bộ, công chức và lao động : 206 người, trong đó :
- Nam : 74 người
- Nữ : 132 người
- Trình độ học vấn : 11 đại học, 07 trung học chuyên nghiệp, 61 trung học phổ thông, 110 trung học cơ sở, 17 tiểu học.
- Ban Lãnh đạo Công ty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương gồm : 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. 
- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Công ty gồm : 04 Trưởng phòng, 01 Quản đốc và 01 Phó Quản đốc Xưởng chế biến.


 
 


Số lượt người xem: 20221    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm