SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
5
2
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15 Tháng Năm 2013 3:25:00 CH

Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản 05 tháng đầu năm 2013.

Căn cứ chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản báo cáo công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm 05 tháng đầu năm 2013, kết quả thực hiện như sau:

 

I. Công tác tuyên truyền, phổ biến:

            Chi cục phối hợp với Công ty chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền triển khai tuyên truyền, phổ biến thông báo trên hệ thống loa phát thanh nội bộ ở các nhà lồng chợ theo định kỳ 2 lần/tuần Nghị định 91 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về VSATTP cho các cán bộ chuyên môn của chợ.

            Tăng cường triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định 91 cho các cửa hàng kinh doanh sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản và cơ sở nuôi tôm trên địa bàn 2 huyện Cần Giờ, Nhà Bè và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn thành phố.

 

            Treo các băng rôn lớn ở 5 nhà lồng chợ với nội dung: “Thương nhân chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền quyết tâm đảm bảo ATTP phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

 

            Treo 3 băng rôn lớn ở 3 nhà lồng chợ với nội dung: “Thương nhân chợ Bình Điền cam kết không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong bảo quản, kinh doanh thủy sản tại chợ”.

            Chi cục tổ chức 04 lớp học phổ biến kiến thức về VSATTP cho 271 người là các thương nhân kinh doanh thủy sản tại chợ.

            Tổ chức hội nghị phổ biến triển khai nuôi tôm theo quy phạm VietGAP tại 2 huyện Cần Giờ, Nhà Bè, số lượng khoảng 100 người tham dự.

            II. Công tác kiểm tra, kiểm soát VSATTP thủy sản và sản phẩm thủy sản:

            1. Kiểm tra ngoại quan, cảm quan thủy sản và sản phẩm thủy sản tại chợ Bình Điền:

            Chi cục thực hiện kiểm tra ngoại quan, cảm quan các sản phẩm thủy sản tươi, ướp đá các điểm kinh doanh được 56.400 tấn tại chợ đầu mối NSTP Bình Điền đảm bảo độ tươi, không tạp chất, nhắc nhở các điểm kinh doanh không xử lý, phân loại sơ chế sản phẩm dưới nền điểm kinh doanh, bảo quản tốt sản phẩm, bày bán sản phẩm trên kệ cao để đảm bảo chất lượng sản phẩm thủy sản.

            2. Kiểm tra nhanh tại chợ Bình Điền:

Chi cục phối hợp với công ty Quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền lấy 106 mẫu chả cá kiểm tra nhanh hàn the đều không phát hiện dư lượng.

 

            3. Kiểm tra định lượng tại phòng thí nghiệm:

            Chi cục tiến hành lấy 150 mẫu thủy sản để phân tích các chỉ tiêu ATTP tại phòng kiểm nghiệm, đến nay có 134 mẫu có kết quả, còn lại 16 mẫu chưa có kết quả, trong 134 mẫu có kết quả thì có 24 mẫu phát hiện dư lượng cụ thể sau:

 

            3.1. Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia:

            Chi cục lấy tổng cộng 122 mẫu, trong đó:

 

            - Tại chợ đầu mối NSTP Bình Điền, Chi cục lấy thêm 27 mẫu, kết quả như sau: có 04 mẫu phát hiện dư lượng (trong đó: 2 mẫu cá tra và 1 mẫu tôm thẻ nhiễm CAP, 1 mẫu cá điêu hồng nhiễm Trifluralin).

 

 

            - Tại vùng nuôi, Chi cục lấy 22 mẫu, kết quả 01 mẫu tôm sú thương phẩm phát hiện nhiễm CAP;

            - Tại các cơ sở độc lập: Chi cục lấy 73 mẫu, kết quả 16 mẫu nhiễm dư lượng (trong đó: 9 mẫu nhiễm CAP (7 mẫu tôm đông lạnh; 1 mẫu tôm nguyên liệu; 1 mẫu cá bạc má nguyên liệu), 4 mẫu nhiễm Histamine (3 mẫu cá biển nguyên liệu; 1 mẫu nước mắm), 2 mẫu tôm sú đông lạnh nhiễm tổng Enprofloxacin và Ciprofloxacin, 1 mẫu tôm sú đông lạnh nhiễm Trifluralin).

 

            3.2. Thực hiện lấy mẫu khảo sát theo kế hoạch chuỗi thí điểm của Cục:

            Chi cục lấy tổng cộng 12 mẫu, trong đó:

            - Tại chợ Bình Điền, Chi cục lấy 06 mẫu, kết quả phát hiện có 2 mẫu cá nục nhiễm kim loại nặng nhưng dưới ngưỡng cho phép;

            - Tại vùng nuôi Cần Giờ, Chi cục lấy  06 mẫu, kết quả có 01 mẫu tôm sú phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu (gốc Clo).

 

            3.3. Thực hiện kế hoạch giám sát ATTP thủy sản sau thu hoạch:

            Chi cục tiến hành lấy 16 mẫu tại cơ sở độc lập, hiện chưa có kết quả.

 

            3.4.  Biện pháp xử lý, khắc phục khi phát hiện:

            - Tăng cường lấy mẫu tại các cơ sở có mẫu thủy sản bị nhiễm dư lượng hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng.

 

            - Đề nghị chủ cơ sở có mẫu thủy sản bị nhiễm có biện pháp tăng cường kiểm soát và có biện pháp khắc phục và ký cam kết   

 

            - Gửi công văn đến Chi cục quản lý chuyên ngành thủy sản địa phương nơi lô hàng có mẫu bị nhiễm đề nghị tăng cường kiểm soát các cơ sở nuôi trồng thủy sản và cơ sở cung cấp nguồn hàng thủy sản vào thành phố.

            - Báo cáo và đề xuất theo định kỳ cho Cục QLCL, NLS và TS, Tổng Cục Thủy sản, Sở NN và PTNT để chỉ đạo.

 

            III. Công tác kiểm tra và chứng nhận điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản theo TT 55/2011/TT-BNNPTNT:

 

1.      Kiểm tra và chứng nhận điều kiện ATTP tại chợ Bình Điền:

 

            Chi cục tiếp tục tiến hành kiểm tra, đánh giá định kỳ 148 điểm kinh doanh thủy sản trong đó có 140 điểm xếp loại B, 08 điểm xếp loại C.           

 

            Ghi chú: Tổng cộng, tính đến nay, Chi cục đã tiến hành đánh giá định kỳ lần 1 theo TT 55 được 401/414 điểm kinh doanh, chiếm tỷ lệ 97%, trong đó xếp loại A: 19 điểm; xếp loại B: 374 điểm; xếp loại C: 08 điểm.

            2. Kiểm tra và chứng nhận điều kiện đảm bảo VSATTP các cơ sở khác.

            - Tiến hành kiểm tra đánh giá gia hạn Giấy chứng nhận đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho 01 tàu cá xếp loại B.

            - Tiến hành kiểm tra, đánh giá lần đầu cho 04 cơ sở, trong đó: 02 cơ sở thu mua thủy sản xếp loại A; 01 cơ sở sang chiết, đóng chai nước mắm và chế biến các sản phẩm dạng mắm xếp loại B, 01 cơ sở sản xuất nước mắm xếp loại A.

 

            IV. Kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản theo TT 14/2011/TT-BNNPTNT.

            - Tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại 07 cơ sở, trong đó:

            + Kiểm tra, đánh giá, phân loại lần đầu 2 cơ sở sản xuất thức ăn bổ sung thủy sản xếp loại B.

            + Kiểm tra định kỳ lại lần 1: 5 cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản (3 cơ sở xếp loại A, 2 cơ sở xếp loại B).

            V. Thực hiện Chương trình kiểm soát dư lượng và kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ.

            Phối hợp cùng cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Nam Bộ và Trung tâm vùng 4 tiếp tục triển khai thực hiện:

            1. Chương trình kiểm soát dư lượng chất độc hại tôm nuôi trên địa bàn huyện Cần Giờ và Nhà Bè: Chi cục tiến hành lấy 32 mẫu trong đó có 05 mẫu tôm sú và 27 mẫu tôm chân trắng để phân tích các chỉ tiêu dư lượng chất độc hại, kết quả có 01 mẫu tôm chân trắng có phát hiện nhiễm kim loại nặng nhưng dưới ngưỡng cho phép.

            2. Chương trình kiểm soát nhuyễn thể 2 mảnh vỏ tại huyện Cần Giờ: Lấy 22 mẫu nghêu, 40 mẫu nước, trong Qu‎ý, Chi cục không cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 02 mảnh vỏ nào.

            VI. Công tác kiểm tra, chứng nhận chất lượng ATTP hàng hóa thủy sản nội địa.

            Trong 5 tháng, Chi cục chưa kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chất lượng ATTP hàng hóa tiêu thụ nội địa nào.

 

            VII. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm VSATTP:

            Phối hợp với Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh thủy sản tươi sống phát hiện 712 kg cá Tầm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hồ sơ giao cho Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xử lý.

            Phối hợp với Tổng cục Thủy sản tiến hành thanh, kiểm tra 02 cơ sở sản xuất sản phẩm phục vụ trong NTTS và lấy 04 mẫu sản phẩm xử lý, cải tạo nước nuôi trồng thủy sản. Hồ sơ do Tổng cục Thủy sản xử lý.

            VIII. Một số công tác khác:

            Chi cục cử cán bộ phối hợp với Cơ quan QLCL NLS và TS Nam bộ tham gia kiểm tra, đánh giá phân loại 05 cơ sở chế biến xuất khẩu.

            Chi cục cử cán bộ tăng cường giám sát ATTP tại các vùng nuôi tập trung.

            Phối hợp và làm việc với 3 siêu thị (siêu thị Co.op Mart, siêu thị Maximark, siêu thị Big C) về kết quả lấy mẫu tăng cường thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2012, đề nghị các siêu thị có biện pháp tăng cường kiểm soát chất lượng các sản phẩm có mẫu bị nhiễm.

            Theo kế hoạch chuỗi thí điểm của Cục, Chi cục khảo sát 30 điểm kinh doanh cá rô, cá nục, tôm tại chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền.

            Chi cục cử cán bộ tham ga phối hợp với Phòng QLCL NLS và TS- Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo ATTP 6 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản;

            Theo kế hoạch chuỗi thí điểm của Cục, Chi cục lập danh sách 40 điểm kinh doanh thủy sản dự kiến tham gia chuỗi tại chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền.

 

            IX. Kế hoạch tháng 6/2013:

            1. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về ATTP thủy sản cho các cơ sở SX, KD thủy sản, các điểm kinh doanh thuộc chợ đầu mối Bình Điền và cả người thu mua, người tiêu dùng;

            2. Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ về kiểm tra, kiểm soát ngoại quan, cảm quan, kiểm tra nhanh và kiểm tra dư lượng chất độc hại trong thủy sản và SP thủy sản tại chợ đầu mối NSTP Bình Điền;

            3. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, phân loại và công nhận các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (kể cả các điểm kinh doanh thuộc chợ đầu mối Bình Điền) đảm bảo điều kiện VSATTP trên địa bàn thành phố theo Thông tư số 14, 55;

            4. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về VSATTP tại chợ đầu mối thủy sản Bình Điền và cơ sở SX, KD thủy sản độc lập trên địa bàn thành phố;

            5. Tăng cường phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của thành phố thực hiện thanh, kiểm tra về ATTP trên địa bàn thành phố.

            Trên đây là kết quả thực hiện công tác kiểm soát VSATTP thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch tháng 6/2013. Chi cục xin báo cáo Sở Nông nhiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản xem xét./.


Số lượt người xem: 3793    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm