SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
6
0
1
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 Tháng Năm 2013 3:10:00 CH

Hoạt động tháng 05/2013 & Chương trình công tác tháng 06/2013

 

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT:

 

 

1. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và trên người:

- Trong tháng 05/2013, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc trên cả nước tuy không có sự biến động tăng mạnh, nhưng diễn biến vẫn còn khá phức tạp; đối với bệnh LMLM hiện chỉ còn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra dịch bệnh chưa qua 21 ngày; bệnh Tai xanh (PRRS) thì có dấu hiệu tăng, hiện có 05 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nam Định, Bắc Ninh và Thái Bình xảy ra dịch bệnh PRRS chưa qua 21 ngày.

- Về tình hình dịch bệnh Cúm gia cầm (H5N1): Theo thông báo của Cục Thú y, hiện trên cả nước không còn tỉnh nào xảy ra dịch bệnh Cúm gia cầm. Tuy nhiên, trong tháng vừa qua, đã có mẫu chim yến tại Ninh Thuận và mẫu chim trĩ nuôi ở Tiền Giang bị nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 và đàn chim yến nuôi ở cơ sở Thanh Bình tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã bị phun thuốc tiêu hủy vào ngày 19/4/2013.

- Theo thông tin của Tổ chức Y Tế thế giới WHO thì hiện nay trên thế giới đã có 18 trường hợp người nhiễm cúm A/H5N1, trong đó có 14 trường hợp đã tử vong (chiếm tỷ lệ 77,78%), tập trung tại Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ai Cập và Việt Nam; Đồng thời có 131 trường hợp nhiễm virus Cúm A/H7N9 trên người tại 10 tỉnh thuộc Trung Quốc gồm: Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Hà Nam, Sơn Đông, Phúc Kiến, Giang Tây và Hồ Nam, trong đó có 32 trường hợp đã tử vong, đây là những ca bệnh nhiễm loại virus này đầu tiên trên thế giới.

- Tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thú y thành phố tăng cường kiểm tra tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm, các hộ chăn nuôi heo nhập cư, địa bàn giáp ranh với các tỉnh, đẩy mạnh công tác tiêm phòng gia súc đợt 1/2013 và đặc biệt là việc tập trung rà soát, thống kê, tham mưu xây dựng quy chế quản lý chim yến nuôi và xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1 và H7N9) trên đàn gia cầm tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nêu cụ thể các biện pháp thực hiện khi xảy ra dịch bệnh cúm gia cầm theo từng tình huống; tích cực phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là tại các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống khu vực giáp ranh giữa các quận huyện trên địa bàn thành phố; kết quả: Trong tháng, không phát hiện dịch bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, PRRS tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố, tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tương đối ổn định.

 

 

2. Tình hình thống kê, tiêm phòng:

 

Trong tháng, các đơn vị tập trung thực hiện tiêm phòng đợt 1/2013; tiến độ tiêm phòng lũy tiến đạt được như sau:

 

 

 

Loại vaccin

 

Số tiêm lũy kế

 

Đợt 1/2013

 

%/ Tổng đàn

- Lở mồm long móng trâu bò

51.559

43,13

- Tụ huyết trùng trâu bò

19.902

16,65

- Lở mồm long móng heo

200.336

52,07

- Dịch tả heo

106.680

27,73

- PRRS heo

60.271

15,66

- Dại

82.171

 

34,97                 

 

 

 

Tiến độ tiêm phòng đợt 1/2013 có chậm hơn so cùng kỳ do tình hình thời tiết nắng nóng bất thường, thời gian để cán bộ thú y thực hiện tiêm phòng trong ngày hạn chế, do gia súc dễ bị stress, dễ xảy ra sự cố sau tiêm phòng, đồng thời số loại vắc xin trên heo có tăng thêm vắc xin PRRS so cùng kỳ 2012. 

 

 

II. CÔNG TÁC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ VÀ KIỂM TRA VSTY ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

 

 

1.     Kiểm dịch vận chuyển nội địa động vật và sản phẩm động vật:

 

 

CHI TIẾT

 

THÁNG 05

 

05 THÁNG

T. 05/2012

T. 05/2013

Tăng(+) giảm (-)

SSánh %

05Tháng/2012

05Tháng/2013

Tăng(+) giảm (-)

SSánh %

Tbò hơi (con)

            700

            502

           (198)

-28,29

            3.098

            2.316

             (782)

-25,24

Tbò tuột (con)

        17.452

        14.375

       (3.077)

-17,63

           76.203

           76.855

                652

0,86

Heo hơi (con)

     197.257

      190.200

       (7.057)

-3,58

       850.369

         978.153

         127.784

15,03

Heo bên (con)

       83.488

       80.800

       (2.688)

-3,22

        395.257

        419.303

           24.046

6,08

GC sống (con)

   2.101.639

   1.559.000

    (542.639)

-25,82

     7.726.472

      8.271.988

         545.516

7,06

GC tươi (con)

  1.633.508

   1.320.000

    (313.508)

-19,19

     7.233.706

      6.836.111

       (397.595)

-5,50

Trứng GC (quả)

 128.980.390

 105.850.460

(23.129.930)

-17,93

 542.056.995

 501.340.839

  (40.716.156)

-7,51

Số TH xử phạt VPHC

             565

            497

           (68)

-12,04

            2.158

             1.864

             (294)

-13,62

Tổng số tiền phạt (đ)

581.050.000

538.800.000

(42.250.000)

-7,27

2.287.200.000

2.045.800.000

(241.400.000)

-10,55

Số TH xử phạt VPHC Trạm KDĐV Thủ Đức

               55

               46

              (9)

-16,36

               203

                150

                (53)

-26,11

Tổng số tiền phạt (đ) Trạm KDĐV Thủ Đức

29.750.000

 94.250.000

(35.500.000)

-27,36

 451.000.000

  350.450.000

(100.550.000)

-22,29

 

 

* Nhận xét: So với cùng thời điểm tháng 05/2012:

- Số lượng trâu bò hơi nhập về thành phố giảm bình quân 07 con/ngày (28,29%), lượng trâu bò tuột cũng giảm khoảng 103 con /ngày (17,63%).

- Số lượng heo hơi và heo bên giết mổ nhập từ các tỉnh về thành phố trong tháng cũng đều giảm bình quân 235 con heo hơi/ngày (3,58%) và giảm khoảng 90 con heo bên/ngày (3,22%); Trong tháng 05/2013 tình hình giá cả heo hơi và thịt heo có sự tăng nhẹ so với tháng trước: hiện giá heo hơi tại các trại là 41.000 - 42.000 đồng/kg; tại hộ dân dao động từ 38.000 - 39.000 đồng/kg; giá thịt heo kinh doanh trên thị trường cũng giảm nhẹ: hiện tại chợ sỉ (heo mảnh): 50.000 - 65.000 đồng/kg và tại các chợ lẻ là 75.000 - 80.000 đồng/kg thịt nạc, ba rọi, đùi.

- Số lượng gia cầm sống và lượng gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ trong tháng đều tăng giảm so với cùng kỳ, bình quân giảm 18.088 con gà sống/ngày (25,82%) và giảm 10.450 con gia cầm tươi/ngày (19,19%), lượng trứng gia cầm từ các tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ cũng giảm khoảng 17,93% so cùng kỳ.

 

 

2. Kiểm soát giết mổ:

 

 

CHI TIẾT

T.05/2012

T.05/2013

Tăng(+)  giảm (-)

Heo (con)

223.467

207.224

           (16.243)

Trâu, Bò (con)

859

502

                (357)

Gia cầm

2.089.649

1.577.640

         (512.009)

 

* Nhận xét:

- Trong tháng, số lượng giết mổ heo bình quân ở mức 6.907 con/ngày, giảm khoảng 541 con/ngày (7,27%) so với cùng kỳ 2012 và giảm 16,38% so với tháng trước.

- Lượng gia cầm giết mổ giảm nhẹ, bình quân trong tháng giảm 17.067 con/ngày (24,50%) so cùng kỳ 2012, đồng thời cũng giảm khoảng 19,37% so với tháng trước.

- Lượng trâu bò giết mổ tại thành phố cũng giảm 41,56% so cùng kỳ 2012 và giảm 26,18% so với tháng 4/2013.

- Nhìn chung lượng thịt nhập từ các tỉnh về và lượng gia súc được giết mổ trong tháng đều giảm so với cùng kỳ và so với tháng trước, có thể do hiện nay thông tin tình hình dịch bệnh PRRS trên heo đang có chiều hướng lây lan ở các tỉnh (hiện đã có 5 tỉnh phía Bắc xảy ra dịch bệnh) và tình hình dịch bệnh cúm gia cầm H7N9 đang hoành hành tại Trung Quốc gây chết người, nên nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thịt động vật của người dân có xu hướng giảm.

 

 

    3. Kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật:

   

CHI TIẾT

T.5/2012

T.5/2013

Tăng(+)  giảm (-)

Kiểm tra thịt heo tỉnh

4.016.611

4.808.660

792.049

Kiểm tra thịt trâu bò tỉnh

2.775.534

2.308.484

-467.050

Sản phẩm đông lạnh NK

4.136.091,28

4.588.999,35

452.908

 

 

* Nhận xét: So với cùng thời điểm năm 2012:

- Chỉ tiêu kiểm tra thịt heo nhập từ tỉnh về tăng 19,72%, riêng thịt trâu bò thì giảm 16,83% so với cùng kỳ.

- Sản phẩm đông lạnh nhập khẩu (chủ yếu là thịt gà, thịt trâu bò, thịt heo, thịt dê cừu, phụ phẩm gà, phụ phẩm heo, phụ phẩm trâu bò) từ ngày 01/04/2013 đến 30/04/2013 do Cơ quan Thú y Vùng VI chuyển qua bảo quản, kinh doanh tại các kho lạnh trên địa bàn thành phố, với khối lượng 4.588.999,35 kg/119 lô hàng, tăng 452.908,07 kg (10,95%) so với cùng kỳ năm 2012 và giảm 25,61% so tháng trước; trong đó lượng thịt gà chiếm khoảng 70%, thịt trâu bò chiếm 27%, còn lại các sản phẩm khác.

 

 

    4. Kết quả công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm:

 

4.1. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính:

* Trong tháng 05/2013:

- Số trường hợp xử phạt vi phạm hành chánh là 497 trường hợp với tổng số tiền là 538.800.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2012: giảm 12,04% số trường hợp và giảm 7,27% số tiền phạt; tuy nhiên so với tháng 4/2013 thì tăng 36,54% số trường hợp và tăng 29,75% số tiền phạt).

- Số tang vật bị xử lý hủy gồm: dê: 01 con, chó: 16 con, heo: 13 con, gia cầm sống: 2.178 con, thịt heo: 69 kg, thịt gia cầm: 131 kg,  phụ phẩm trâu, bò: 41 kg, phụ phẩm heo: 1.199 kg, trứng gia cầm: 22.500 quả (tổng cộng khoảng 8.510,1 kg: tăng 267% so tháng trước).

- Riêng tại Trạm KDĐV Thủ Đức đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính gồm 46 trường hợp với số tiền phạt là 94.250.000 đồng (so với cùng kỳ năm 2012: giảm 16,36% trường hợp và giảm 27,36% số tiền phạt; tuy nhiên so với tháng 4/2013 thì tăng 27,78% số trường hợp và tăng 8,40% số tiền phạt).

 

* Lũy tiến 05 tháng/2013:

- Toàn Chi cục đã xử phạt 1.864 trường hợp với số tiền là 2.045.800.000 đồng (giảm 13,62% số trường hợp và giảm 10,55% số tiền phạt so với cùng kỳ năm 2012).

- Tổng số tang vật bị xử lý gồm: dê: 01 con, chó: 16 con, heo: 13 con, gia cầm sống: 3.836 con, 2.709 con chim các loại, thịt bò: 100 kg, thịt dê, cừu: 300 kg, thịt bê cạo: 03 con, thịt heo: 1.870 kg, thịt heo sữa: 479 con và 2.001 kg, thịt gia cầm: 23 con và 3.201 kg,  phụ phẩm trâu, bò: 1.507 kg, phụ phẩm heo: 2.741 kg, phụ phẩm gia cầm: 79 kg, thịt mèo: 247 kg, trứng gia cầm: 27.889 quả, trứng cút: 238 kg (tổng cộng khoảng 24.782,0 kg, giảm 75,85% so cùng kỳ)

 

- Trong đó Trạm KDĐV Thủ Đức đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính lũy tiến gồm 150 trường hợp với số tiền phạt là 350.450.000 đồng và số tang vật tiêu hủy khoảng 12.706,5 kg (so với cùng kỳ năm 2012 giảm 26,11% trường hợp, giảm 22,29% số tiền phạt và giảm 77,66% số tang vật tiêu hủy).

+ Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không dấu kiểm soát giết mổ, không chấp hành tiêm phòng bắt buộc theo quy định.

 

 

4.2. Kết quả xử lý kỹ thuật:

 

    Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, các Trạm Thú y quận huyện cũng đã phối hợp tốt với các đoàn liên ngành kiểm tra, phát hiện, xử lý kỹ thuật (không phạt) các trường hợp vi phạm trong vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trái phép động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, với số liệu cụ thể như sau:

 

* Trong tháng 05/2013:

- Đã xử lý 850 trường hợp (tăng 19,72% so cùng kỳ và tăng 48,34% so tháng 4/2013)

- Với tang vật tiêu hủy gồm: 4.040 con gà sống (trong đó có 1.126 con gà đá); 950 con vịt sống; 280 con và 1.313 kg thịt gà; 35 con và 34 kg thịt vịt; 122 kg phụ phẩm gia cầm; 391 con chim; 1.105 con cút; 26.730 quả trứng gia cầm, 1.350 quả trứng cút, 38 con và 1.274 kg thịt heo; 388 kg phụ phẩm heo; 323 kg thịt bò; 58 kg phụ phẩm bò; 04 kg thịt dê; 05 kg thịt bê, 119 con heo sữa, 05 kg thịt thỏ, 17 con và 190 kg thịt mèo, 585 kg sản phẩm chế biến (tổng cộng khoảng 20.161,2 kg, tăng 30,33% so với tháng trước).

 

* Lũy tiến 05 tháng/2013:

- Đã xử lý 3.270 trường hợp (giảm 6,46% so cùng kỳ).

 

- Với tang vật tiêu hủy gồm: 22.145 con gà sống (trong đó có 3.352 con gà đá); 2.753 con vịt sống; 1.067 con và 6.638 kg thịt gà; 336 con và 140 kg thịt vịt; 562 kg phụ phẩm gia cầm; 7.229 con chim; 9.944 con cút; 131.021 quả trứng gia cầm, 44.609 quả trứng cút, 39 con và 6.822 kg thịt heo; 2.628 kg phụ phẩm heo; 01 con bò và 1.933 kg thịt bò; 7.292 kg phụ phẩm bò; 03 con và 08 kg thịt chó; 02 con và 35 kg thịt dê, 01 con và 05 kg thịt bê, 358 con và 3.436 kg thịt heo sữa, 42 kg thịt dê, 21 kg thịt thỏ, 17 con và 322 kg thịt mèo, 765 kg sản phẩm chế biến (tổng cộng khoảng 99.100,0 kg, tăng 3,03% so cùng kỳ 2012).

 

 

 

4.3. Kết quả công tác chống giết mổ gia súc, gia cầm trái phép:

- Trong 05 tháng đầu năm 2013, các đoàn kiểm tra đã phát hiện và xử lý 11 trường hợp giết mổ trái phép (gia cầm: 7 TH, gia súc: 4 TH) tại các địa bàn Hóc Môn (5 TH), Bình Chánh (5 TH), Quận 12 (1 TH).

- Tang vật vi phạm lũy tiến đã xử lý gồm: 415 con gia cầm sống, 78 con gia cầm làm sẵn, 06 con chim bồ cầu, 02 kg phụ phẩm gia cầm, 42 con heo sống, 02 mảnh heo bên, 67 kg thịt và 15 kg phụ phẩm heo. Trạm Thú y chuyển hồ sơ đề nghị UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo qui định.

 

 

IV. CÔNG TÁC KHÁC:

1.        Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên (đính kèm phụ lục các văn bản tập trung triển khai).

2.        Triển khai các biện pháp, tham mưu trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là xây dựng các tình huống ứng phó khi xảy ra dịch bệnh, nhất là dịch bệnh cúm gia cầm A/H5N1 trên chim yến xảy ra tại Ninh Thuận và bệnh cúm A/H7N9 trên người tại Trung Quốc.

3.        Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm triển khai tiêm phòng đại trà đợt 1/2013, đồng thời tăng cường kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi nhập cư, các xã giáp ranh với các tỉnh.

4.        Triển khai các Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực kiểm soát giết mổ động vật và kinh doanh thuốc thú y, hành nghề thú y đợt 1 năm 2013 (theo Quyết định số 141/QĐ-CCTY ngày 08/4/2013 của Chi cục Thú y; Đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực phòng chống dịch đợt 1 năm 2013 (theo Quyết định số 138/QĐ-CCTY ngày 05/4/2013 của Chi cục Thú y).

5.        Tham gia các Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm (theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố); Đoàn kiểm tra, đánh giá cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Quyết định số 165/QĐ-SNN ngày 09/04/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT); Đoàn kiểm tra liên ngành đợt “Tháng hành động vì chất lượng, VSATTP” năm 2013 (theo Quyết định số 622/QĐ-SYT ngày 25/4/2013 của Sở Y Tế).

6.        Triển khai thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 02 cơ sở kinh doanh: Vĩnh Thành Đạt (Quận 12, kinh doanh trứng gia cầm) và An Bình Hưng (Bình Tân, kinh doanh sản phẩm động vật).

7.        Tổ chức hội nghị liên tịch quý 1/2013 thông qua báo cáo tổng kết hoạt động trong quý và triển khai phương hướng thực hiện trong quý 2/2013 của Chi cục Thú y.

8.        Triển khai đánh giá nội bộ lần 1 năm 2013 các đơn vị trực thuộc Chi cục.

9.        Tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 19/5/2013 và công bố kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2012.

10.   Tiếp tục tham gia thực hiện việc triển khai chuỗi thực phẩm an toàn (thịt heo, thịt gà, trứng gà) giai đoạn 2013-2015 theo Kế hoạch 301/KH-UBND ngày 16/01/2013 của UBND TP.HCM đã phê duyệt về Triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình thí điểm quản lý thực phẩm theo “Chuỗi thực phẩm an toàn” tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015. Đồng thời tiếp tục theo dõi việc phê duyệt Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật giai đoạn 2012-2015.

11.   Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, thi đua khen thưởng cho VC-LĐ toàn Chi cục.

12.   Tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/2013 và Quốc tế Lao động 1/5.

 

 

IV. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc trong cả nước hiện đang có dấu hiệu tái phát trở lại, nhất là đối với bệnh PRRS trên heo. Riêng đối với bệnh Cúm gia cầm tuy hiện không có tỉnh nào xảy ra dịch bệnh được công bố, nhưng nguy cơ tái phát là rất có thể xảy ra do áp lực đe dọa từ các nước xung quanh (Campuchia, Trung Quốc…), đặc biệt là đối với bệnh cúm gia cầm A/H7N9 lây lan và gây bệnh cho con người, hiện đang là nỗi lo ngại của các cấp chính quyền do dịch bệnh đang hoành hành tại Trung Quốc với mức độ lây lan nhanh chóng; Do đó BCĐ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố đã tập trung các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm theo Công điện số 528/CĐ-TTg ngày 15/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 08/CĐ-BNN-TY ngày 02/4/2013 của Bộ Nông nghiệp, Công điện số 09/CĐ-BNN-TY ngày 12/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Công điện số 10/CĐ-BNN-TY ngày 18/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 17/04/2013 của UBND thành phố và Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 của UBND thành phố.

- Tình hình triển khai thực hiện việc tập huấn và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật tại các quận huyện theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 292/SNN-TS ngày 27/02/2013, hiện đang được UBND các quận huyện chỉ đạo các phòng chuyên ngành tiến hành rà soát về mặt thủ tục để tham mưu cho việc triển khai.

- Tình hình kinh doanh gia cầm sống trái phép tại các quận huyện trên địa bàn thành phố mặc dù đang được lực lượng liên ngành các quận huyện triển khai rà soát, xử lý, tuy nhiên hiện vẫn còn khoảng 69 điểm kinh doanh gia cầm sống (giảm khoảng 10 điểm so các tuần trước) 64 điểm kinh doanh SPGC không đúng quy định (tương đương các tuần trước). Do đó chính quyền địa phương các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, phối hợp, chốt chặn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm và phát sinh dịch bệnh cúm trên người tại thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần văn bản số 3098/VP-CNN ngày 26/4/2013 của Văn phòng UBND thành phố.

- Qua công tác kiểm tra địa bàn, các đoàn kiểm tra của Chi cục và các quận huyện đã tập trung việc kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố, qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh ĐV-SPĐV trái phép, nhằm hạn chế tối đa mầm bệnh xâm nhập vào thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, với số trường hợp và số tang vật vi phạm bị xử lý tăng 20-40% so với tháng 4/2013.

 

V. NHỮNG CÔNG TÁC CHÍNH TRONG THÁNG 6/2013:

1.        Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện theo các văn bản chỉ đạo: Công điện số 528/CĐ-TTg ngày 15/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm A (H7N9) và A (H5N1); Công điện số 09/CĐ-BNN-TY ngày 12/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc áp dụng các biện pháp quyết liệt dập tắt các ổ dịch LMLM gia súc và tai xanh ở lợn; Công điện số 10/CĐ-BNN-TY ngày 18/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên chim yến; Công văn số 1377/BNN-TY ngày 24/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; Công văn số 3098/VP-CNN ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh kiểm tra, giám sát xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 17/04/2013 của UBND thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 1750/KH-UBND ngày 15/04/2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố về hành động phòng chống dịch cúm A (H7N9) tại thành phố Hồ Chí Minh; qua đó kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật - SPĐV trái phép, nhất là các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép.

2.        Tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực kiểm soát giết mổ động vật và kinh doanh thuốc thú y, hành nghề thú y đợt 1/2013 theo Quyết định số 141/QĐ-CCTY ngày 08/4/2013 của Chi cục thú y và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực phòng chống dịch đợt 1/2013 theo Quyết định số 138/QĐ-CCTY ngày 05/4/2013. Đồng thời tham gia các kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 04/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố; kiểm tra, đánh giá cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Quyết định số 165/QĐ-SNN ngày 09/04/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT và kiểm tra liên ngành đợt “Tháng hành động vì chất lượng, VSATTP” năm 2013 theo Quyết định số 622/QĐ-SYT ngày 25/4/2013 của Sở Y Tế.

3.        Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện đề án “Chuỗi thực phẩm an toàn” thịt heo, thịt gà, trứng gà do Chi cục VSATTP thuộc sở Y tế TP.HCM chủ trì.

4.        Theo dõi, đánh giá kết quả tiêm phòng đàn gia súc trên địa bàn thành phố, đợt 1 năm 2013.

5.        Thực hiện báo cáo “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2013 gởi Sở Nông nghiệp và PTNT và Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng gởi Bộ Nông nghiệp và PTNT.

6.        Tiếp tục triển khai các nội dung phối hợp triển khai công tác tập huấn, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc động vật.

7.        Hoàn chỉnh trình Sở Nông nghiệp và PTNT Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành thú y giai đoạn 2012-2020.

8.        Triển khai các nội dung đánh giá sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2013.

 


Số lượt người xem: 2724    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm