SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
7
6
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 Tháng Năm 2013 2:50:00 CH

Thông tin tuần 20 từ ngày (13/5/2013 đến ngày 19/5/2013)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011  2015.

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt (Vụ Hè Thu):

-  Lúa: Đã xuống giống 3.036 ha.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 2.008,7, trong đó có 954,2 ha trồng rau muống nước và 43,8 ha trồng rau muống hạt.

 

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 370.775 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Trâu, bò: Tổng đàn 122.751 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó có 117.308 con bò (riêng bò sữa 94.091 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012).

- Dê, cừu: Tổng đàn 2.632 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó, có 1.830 con dê và 802 con cừu.

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y đã kiểm tra, phát hiện 56 điểm/27 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 11 quận, huyện và phát hiện 59 điểm/28 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 11 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.580 kg phụ phẩm heo, 166 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; luộc 21 con heo và hạ phẩm 31 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 13.266 quả trứng gia cầm; xử lý 15 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 177 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân tiếp tục xuống giống vụ Hè Thu 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 53.047 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 134 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 456.218 con; tiêu độc sát trùng: 123.581 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 9.257 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 467.053 kg, thịt heo: 496.889 kg, thịt gia cầm: 1.282.619 kg, thịt dê cừu: 14.713 kg, phụ phẩm gia cầm: 115.431 kg, phụ phẩm heo 346.796 kg, phụ phẩm trâu bò: 3.520 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 87.998 tấn (gồm muối đất 58.648 tấn và muối trải bạt 29.350 tấn); sản lượng tiêu thụ 49.600 tấn (gồm muối đất 29.800 tấn và muối trải bạt 19.800 tấn), sản lượng còn lại 38.398 tấn (gồm muối đất 28.848 tấn và muối trải bạt 9.550 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.200 đồng/kg.

 

 

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Tổ chức 21 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 05 đợt, chốt đêm 02 đợt với 70 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 30 lượt/30 cơ sở, kiểm tra 797,0400 m3 gỗ các loại nhập xưởng, đóng búa kiểm lâm 279,843 m3 gỗ tròn. Xác nhận 62 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 3.073,6625 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu và 555,493 m3 rừng tự nhiên trong nước. Kiểm tra 15 lượt cơ sở gây nuôi, cấp 15 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 02 giấy xác nhận để vận chuyển xuất bán nội địa 2.700 kg rùa, 4.190 kg rắn, 1.500 kg kỳ đà, 30 con trăn đen, 20 con trăn vàng,  và 50 chim nhồng.

 

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; từ đầu tháng 3 năm 2013 đến nay đã có 43 phương án, 50 hộ, tổng vốn đầu tư 21,5 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 14,8 tỷ đồng.

 

- Tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, tại 6 xã điểm trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 2/2013. Cụ thể: 03 xã đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội và xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ); xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) đạt 18/19 tiêu chí; 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).

 

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng: đến nay, đã trình Ủy ban nhân dân thành phố 17 đề án của 17 xã và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án của 09 xã, gồm: xã Tân Phú Trung, xã Tân Thạnh Đông, xã Tân Thạnh Tây, xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi); xã Nhị Bình, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn); xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh); xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè) và xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ) theo định hướng các tiêu chí đề xuất phù hợp với đặc thù vùng nông thôn thành phố, 8 xã còn lại UBND thành phố đang xem xét, phê duyệt. Đối với 33 xã còn lại: Đã trình 23 xã cho các Sở ngành chuyên môn có ý kiến bằng văn bảnThường trực Tổ Công tác giúp việc (Chi cục Phát triển nông thôn) đang rà soát, hoàn chỉnh 10 xã.

 

 

3.6 Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 11 lớp tập huấn: Kỹ thuật nuôi bò sữa theo qui trình VietGAHP tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi; kỹ thuật nuôi cá kiểng tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn; kỹ thuật sản xuất rau ăn lá theo qui trình VietGAP tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; kỹ thuật nuôi cua bằng con giống nhân tạo tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mai tại phường Long Trường, Q.9; kỹ thuật trồng lan cắt cành tại phường An Phú Đông, Q.12; kỹ thuật chăn nuôi bò sữa theo qui trình VietGAHP tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh; kỹ thuật nuôi cua bằng con giống nhân tạo tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ; kỹ thuật trồng rau theo qui trình VietGAP tại Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mai tại phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức; kỹ thuật nuôi cá xiêm tại phường Linh Xuân, Q.Thủ Đức.

 

3.7 Hoạt động kiểm định giống cây trồng, vật nuôi

- Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: thực hiện 118 con, lũy kế thực hiện 842 con bò sữa. Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: thực hiện 77 con, lũy kế 489 con. Theo dõi khã năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ: thực hiện 124 con, lũy kế từ năm 2012 đến nay được 2.029 con. Đánh giá ngoại hình đàn bò sữa nuôi nông hộ theo 2 phương pháp Canada và Việt Nam: thực hiện 96 con, lũy kế đã thực hiện 343 con.

        - Thử nghiệm và sưu tập giống tại cơ sở Nhị Xuân: Sưu tập giống hoa kiểng: Đã sưu tập được 2 giống hoa giống hoa kiểng gồm 1 giống kiểng hoa và 1 giống kiểng lá, hiện nay đang tiến hành nhân các giống hoa Sứ; sưu tập các giống rau: đã sưu tập 1 giống ớt và 1 giống cà chua, các giống được sưu tập có nguồn gốc nhập ngoại; sưu tập giống cây ăn trái: tổng diện tích sưu tập 1 ha gồm các giống như: xoài, bưởi, mãng cầu, cam, mít, ổi, vú sữa, khế, mận; thử nghiệm các giống rau: đã thực hiện với diện tích 500 m2 gồm 2 chủng loại giống: cải bó xôi (3 giống) và cần tây (2 giống)./.


Số lượt người xem: 3718    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm