SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
8
6
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08 Tháng Năm 2013 1:45:00 CH

Thông tin tuần 18 từ ngày (29/4/2013 đến ngày 5/5/2013)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011  2015.

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt (Vụ Hè Thu):

-  Lúa: Đã xuống giống 1.118 ha.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 1.389,7 ha. Trong đó có 640,7 ha rau muống nước và 29 ha rau muống hạt.

 

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 370.775 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Trâu, bò: Tổng đàn 121.842 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó có 116.081 con bò (riêng bò sữa 92.909 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012).

- Dê, cừu: Tổng đàn 2.655 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó, có 1.802 con dê và 853 con cừu.

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y đã kiểm tra, phát hiện 84 điểm/34 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 12 quận, huyện và phát hiện 71 điểm/32 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 13 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.334 kg phụ phẩm heo, 133 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; luộc 18 con heo và hạ phẩm 29 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 12.605 quả trứng gia cầm; xử lý 05 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 120 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân tiếp tục xuống giống vụ Hè Thu 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 51.481 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 112 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 398.853 con; tiêu độc sát trùng: 214.984 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 8.846 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 314.722 kg, thịt heo: 107.863 kg, thịt gia cầm: 626.190 kg, thịt dê cừu: 14.211 kg, phụ phẩm gia cầm: 303 kg, phụ phẩm heo 4.845 kg, phụ phẩm trâu bò: 5.175 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 84.986 tấn (gồm muối đất 56.197 tấn và muối trải bạt 28.789 tấn); sản lượng tiêu thụ 45.100 tấn (gồm muối đất 27.000 tấn và muối trải bạt 18.100 tấn), sản lượng còn lại 39.88 tấn (gồm muối đất 29.197 tấn và muối trải bạt 10.689 tấn). Giá muối trắng 1.000 đồng/kg, muối vàng từ 860-900 đồng/kg, muối bạt 1.100 đồng/kg.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Tổ chức 18 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 05 đợt, chốt đêm 02 đợt với 90 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 20 lượt/18 cơ sở, kiểm tra 536,062 m3 gỗ các loại nhập xưởng, đóng búa kiểm lâm 87,875 m3 gỗ tròn. Xác nhận 35 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 3.065,7877 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu và 402,211 m3 rừng tự nhiên trong nước. Kiểm tra 12 lượt cơ sở gây nuôi, cấp 09 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 09 giấy xác nhận để vận chuyển xuất bán nội địa 300 con cá sấu, 160 kg rùa, 99 kg rắn, 461 kg kỳ đà, 02 con nhím, 10 con cầy vòi hương, 10 con dúi và 14 chim trĩ đỏ.

 

3.5. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; từ đầu tháng 3 năm 2013 đến nay đã có 15 phương án, 15 hộ, tổng vốn đầu tư 7,5 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 6 tỷ đồng.

- Tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, tại 6 xã điểm trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 2/2013. Cụ thể: 02 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Tân Thông Hội xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi), 02 xã đạt 18/19 tiêu chí (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ), 02 xã đạt 17/19 tiêu chí (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè).

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng: đã trình Ủy ban nhân dân thành phố 11 đề án và được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 6 đề án gồm: xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn; xã Tân Phú Trung và An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè; xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Đối với 39 xã còn lại: 24 xã đã hoàn thành và lấy ý kiến thẩm định của các sở ngành; 15 xã đang lấy ý kiến thẩm định của các sở ngành và trình Ủy ban nhân phê duyệt trong quý II  năm 2013.

 

3.6 Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 03 lớp tập huấn: Kỹ thuật nuôi bò sữa theo qui trình VietGAHP tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi; kỹ thuật nuôi cá chép Kol thương phẩm tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi; kỹ thuật trồng hoa lan tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

- Tổ chức 02 chuyến tham quan: Nông dân huyện Cần Giờ đi tham quan mô hình nuôi ốc hương tại huyện Cần Giờ; tham quan mô hình tôm theo qui trình GAP tại tỉnh Bến Tre.

 

3.7 Hoạt động kiểm định giống cây trồng, vật nuôi

 

- Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: thực hiện 103 con, lũy kế thực hiện 724 con bò sữa. Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: thực hiện 34 con, lũy kế 412 con. Theo dõi khã năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ: thực hiện 113 con, lũy kế từ năm 2012 đến nay được 1.905 con. Đánh giá ngoại hình đàn bò sữa nuôi nông hộ theo 2 phương pháp Canada và Việt Nam: thực hiện 41 con, lũy kế đã thực hiện 247 con.

- Thử nghiệm và sưu tập giống tại cơ sở Nhị Xuân: đã sưu tập mới 6 giống hoa kiểng; đang trồng lọc dòng và bảo tồn 36 dòng/giống rau; chăm sóc vườn sưu tập với diện tích khoảng 1 ha với 8 chủng loại cây ăn trái. Tiếp tục theo dõi kết quả thử nghiệm tính thích nghi các giống rau mới trên diện tích 2.000 m2 gồm 2 chủng loại: cải ăn ngồng và cần tây, Trung tâm tiếp tục trồng và theo dõi 500 m2 dưa lưới và 1.000 m2  gồm cần tây và cải dún./.


Số lượt người xem: 3747    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm