SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
5
1
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22 Tháng Tư 2013 9:15:00 SA

Thông tin tuần 16 (từ ngày 15/4/2013 đến ngày 21/4/2013)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011  2015.

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt (Vụ Hè Thu):

-  Lúa: Đã xuống giống 496 ha.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 952,9 ha. Trong đó có 432,1 ha rau muống nước và 15,5 ha rau muống hạt.

 

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 370.667 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Trâu, bò: Tổng đàn 120.794 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó có 115.038 con bò (riêng bò sữa 92.002 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012).

- Dê, cừu: Tổng đàn 2.562 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó, có 1.837 con dê và 735 con cừu.

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y đã kiểm tra, phát hiện 77 điểm/33 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 12 quận, huyện và phát hiện 66 điểm/31 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 13 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.408 kg phụ phẩm heo, 131 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; luộc 12 con heo và hạ phẩm 29 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 16.721 quả trứng gia cầm; xử lý 12 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 180 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân tiếp tục thu hoạch vụ Đông Xuân 2012-2013 và xuống giống vụ Hè Thu 2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 51.241 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 156 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 382.032 con; tiêu độc sát trùng: 133.333 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 9.073 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 317.811 kg, thịt heo: 143.374 kg, thịt gia cầm: 1.157.251 kg, thịt dê cừu: 9.935 kg, phụ phẩm gia cầm: 2.992 kg, phụ phẩm heo 5.636 kg, phụ phẩm trâu bò: 5.564 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); sản lượng thu hoạch là 79.211 tấn (gồm muối đất 51.856 tấn và muối trải bạt 27.355 tấn); sản lượng tiêu thụ 40.500 tấn (gồm muối đất 24.000 tấn và muối trải bạt 16.500 tấn), sản lượng còn lại 38.711 tấn (gồm muối đất 27.856 tấn và muối trải bạt 10.855 tấn).

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Tổ chức 22 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 04 đợt, chốt đêm 02 đợt với 72 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 48 lượt/48 cơ sở, kiểm tra 3.017,062 m3 gỗ các loại nhập xưởng, đóng búa kiểm lâm 2.252,897 m3 gỗ tròn. Xác nhận 94 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 7.141,486 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu và 10,035 m3 rừng tự nhiên trong nước. Kiểm tra 20 lượt cơ sở gây nuôi, cấp 09 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 02 giấy xác nhận để vận chuyển xuất bán nội địa 306 chim trĩ đỏ, 82 kg rùa, 115 kg rắn, 70 kg kỳ đà và 200 con khỉ đuôi dài. Các trạm, tổ kiểm lâm Cần Giờ tiếp tục điều tra, khảo sát tình hình nuôi chim yến trên địa bàn quản lý.

 

3.5. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:   

Từ đầu năm 2013 đến nay đã chứng nhận VietGAP cho 17 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 7,236 ha; tương đương 33,27 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 305 tấn/năm. Lũy tiến từ năm 2010 đến nay, đã chứng nhận cho 329 tổ chức cá nhân với tổng diện tích 145,6888 ha; tương đương 645,27 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 15.637 tấn/năm.

 

3.6. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; từ đầu tháng 3 năm 2013 đến nay đã có 6 phương án, 6 hộ, tổng vốn đầu tư 3,3 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 2,6 tỷ đồng.

- Tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, tại 6 xã điểm trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 2/2013. Cụ thể: 02 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Tân Thông Hội xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi), 02 xã đạt 18/19 tiêu chí (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ), 02 xã đạt 17/19 tiêu chí (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè).

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng: đã trình Ủy ban nhân dân thành phố 11 đề án và được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 6 đề án gồm: xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn; xã Tân Phú Trung và An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè; xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Đối với 39 xã còn lại: 24 xã đã hoàn thành và lấy ý kiến thẩm định của các sở ngành; 15 xã đang lấy ý kiến thẩm định của các sở ngành và trình Ủy ban nhân phê duyệt trong quý II  năm 2013

 

3.7 Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 07 lớp tập huấn: Kỹ thuật trồng rau muống nước tại phường Thạnh Xuân, Quận 12; kỹ thuật nuôi lươn tại xã Tân Thạnh Tây và xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi; kỹ thuật nuôi cua tại xã Phong Phú và xã  Đa Phước, huyện Bình Chánh; kỹ thuật trồng rau theo qui trình VietGAP tại xã Hòa Phú và xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi; kỹ thuật nuôi cá cảnh tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

- Tổ chức 01 chuyến tham quan: Nông dân quận Thủ Đức đi tham quan mô hình nuôi heo thịt đảm bảo vệ sinh môi trường tại tỉnh Đồng Nai.

- Tổ chức 01 cuộc hội thảo: Biện pháp khắc phục một số yếu tố bất lợi trên cây mai, lan tại huyện Hóc Môn.

- Tổ chức lượng giá 03 mô hình: 01 mô hình nuôi cua thương phẩm từ con giống sinh sản nhân tạo (1 ha/3 hộ) tại xã Hiệp Phước,  huyện Nhà Bè; 02 mô hình trồng cỏ Mulato II (20 kg/ 13 hộ) tại xã Đông Thạnh, xã Tân Thới Nhì, xã Xuân Thới Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Trong đó điển hình có 01 mô hình nuôi cua thương phẩm từ con giống sinh sản nhân tạo (1 ha/3 hộ/12 tháng) tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, đạt hiệu quả kinh tế cao.

 

3.8 Hoạt động kiểm định giống cây trồng, vật nuôi

- Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: thực hiện 74 con, lũy kế thực hiện 512 con bò sữa. Khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa: thực hiện 23 con, lũy kế 298 con. Theo dõi khã năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ: thực hiện 102 con, lũy kế từ năm 2012 đến nay được 1.720 con. Đánh giá ngoại hình đàn bò sữa nuôi nông hộ theo 2 phương pháp Canada và Việt Nam: thực hiện 32 con, lũy kế đã thực hiện 178 con.

 

- Tiếp tục theo dõi kết quả thử nghiệm tính thích nghi các giống rau mới trên diện tích 2.000 m2 gồm 2 chủng loại: cải ăn ngồng và cần tây; tiếp tục trồng và theo dõi 500 m2 dưa lưới và 1000 m2  gồm cần tây và cải dún.

- Công tác sưu tập các giống hoa kiểng, cây ăn trái và rau: Đã sưu tập được 7 giống hoa giống hoa kiểng gồm 5 giống hoa sứ và 2 giống kiểng lá. Đã tiến hành nhân các giống sưu tập với số lượng khoảng 500 cây; sưu tập và trồng với diện tích khoảng 1 ha gồm 8 chủng loại; sưu tập mới 6 giống hoa kiểng, 6 giống rau./.


Số lượt người xem: 2236    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm