SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
9
5
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 Tháng Tám 2005 9:30:00 CH

Bổ sung danh mục kháng sinh nhóm Fluoroquinolones cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ

Theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy định Danh mục kháng sinh nhóm Fluoroquinolones cấm sử dụng (giới hạn bằng không) trong sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ.

Kể từ ngày 20/8/2005, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thủy sản ngoài việc có trách nhiệm kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thủy sản theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/2/2005 còn phải có trách nhiệm kiểm soát kháng sinh nhóm Fluoroquinolones theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BTS ngày 18/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản đối với các lô hàng xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ :

Theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản quy định Danh mục kháng sinh nhóm Fluoroquinolones cấm sử dụng (giới hạn bằng không) trong sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ.

Danh mục kháng sinh nhóm Fluoroquinolones

cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BTS ngày 18/8/2005

của Bộ trưởng Bộ Thủy sản)

TT

Tên hóa chất, kháng sinh

Đối tượng áp dụng

1

Danofloxacin

Thức ăn, thuốc thú y, hóa chất, chất xử lý môi trường, chất tảy rửa khử trùng, chất bảo quản, kem bôi da tay trong tất cả các khâu sản xuất giống, nuôi trồng động thực vật dưới nước và lưỡng cư, dịch vụ nghề cá và bảo quản, chế biến

2

Difloxacin

3

Enrofloxaccin

4

Ciprofloxacin

5

Sarafloxacin

6

Flumequine

7

Norfloxacin

8

Ofloxacin

9

Enoxacin

10

Lomefloxacin

11

Sparfloxacin

 

 

 

                                           Phòng Thủy sản


Số lượt người xem: 8023    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm