SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
4
3
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 Tháng Năm 2005 9:25:00 SA

Quyết định về việc sử dụng định mức kỹ thuật để sản xuất cây xanh cho nhu cầu trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố.

Ngày 26 tháng 4 năm 2005, Sở Nông nghiệp và PTNT TPHCM đã có quyết định số 115/QĐ-NN-KHTC về việc sử dụng định mức kỹ thuật để sản xuất cây xanh cho nhu cầu trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố. Quyết định này cho phép Chi cục Phát triển Lâm nghiệp thực hiện các định mức sản xuất cây xanh phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố theo quyết định 39/2002/ QĐ-BXD ngày 30/12/2002 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:
 
   

1/Định mức sản xuất cây xanh:

          CX 1.01.00 sản xuất cây xanh bằng phương pháp gieo trong bể

          CX 1.01.00 sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi.

          CX 1.01.01 sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 1

          CX 1.01.02 sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 2

          CX 1.01.03 sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 3

          CX 1.01.04 sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 4

2/Định mức sản xuất cây hoa:

          CX 1.03.00 sản xuất hoa giai đoạn cây con

          CX 1.04.00 sản xuất hoa ở liếp trồng (từ gieo hạt giống)

          CX 1.05.00 sản xuất hoa trong bịch (01cây/01 bịch)

          CX 1.06.00 sản xuất hoa trong chậu (03 cây/01 chậu)

          CX 1.07.00 sản xuất hoa trong giỏ (03 cây/01 giỏ)

3/Định mức sản xuất cây cảnh:

          CX 1.14.00 sản xuất cây cảnh thông thường

          CX 1.15.00 sản xuất cây hàng rào.

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp có trách nhiệm áp dụng định mức này trong công tác lập dự toán, thanh quyết toán và tổ chức sản xuất, chăm sóc và cung cấp cây xanh phục vụ cho nhu cầu trồng cây phân tán trên địa bàn thành phố. Các phát sinh thay đổi phải được sự chấp thuận của Sở.


Số lượt người xem: 6875    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm