SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
7
2
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27 Tháng Tư 2005 2:15:00 CH

Thành lập Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 19 tháng 04 năm 2005, Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 1751/QĐ-UB về thành lập Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (gọi tắt là Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp).
 
   

 Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Ho Chi MinhCity’s Center for Agricultural Consultancy and Support.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh:HCACS

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp có thu, được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định.

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp có nhiệm vụ:

1- Tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ có liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố, các chương trình, mục tiêu phát triển của ngành.

2- Huy động tiềm năng tổng hợp của các cơ sở và chuyên gia khoa học công nghệ và kinh tế của thành phố để cung cấp các dịch vụ tư vấn, thông tin thị trường, giá cả, liên quan đến sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cho các thành phần kinh tế có nhu cầu.

3-Phối hợp với các Cục Thống kê thành phố và các đơn vị khác liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để trao đổi thông tin và thực hiện dịch vụ tư vấn về lập kế hoạch phát triển kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ( kể cả xuất khẩu ) và hồ sơ thủ tục để được hưởng các chính sách hỗ trợ ưu đãi quốc gia và của thành phố

4- Hướng dẫn và hỗ trợ các thành phần kinh tế lập dự án, đề án đầu tư phát triển: thực hiện các dịch vụ tư vấn kỹ thuật về lập dự án đầu tư tín dụng phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho các doanh nghiệp khối nông lâm ngư và các hộ dân thực hiện.

5- Phối hợp, liên kết đào tạo để bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng và kiến thức chuyên ngành phục vụ công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố.

 

Trụ sở Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp, tạm thời đặt tại số 176, đường Hai Bà Trưng, Quận 1 (trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ).


Số lượt người xem: 4461    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm