SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
8
5
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29 Tháng Tư 2004 3:30:00 CH

Tình hình triển khai chương trình phát triển dứa Cayene

Tính đến tháng 4/2004 các Nông trường đã trồng được 188 ha dứa Cayene, trong đó có 74,4 ha chuyên sản xuất giống và 113,6 ha dứa thương phẩm. Diện tích này chủ yếu tập trung tại Nông trường Phạm Văn Hai và Lê Minh Xuân; Riêng Nông trường Phạm văn Cội (17 ha thương phẩm) tuy không nằm trong vùng dự kiến phát triển dứa Cayene nhưng đã chủ động nguồn vốn và giống để trồng.
 
   

Trong thời gian qua, Sở đã tập trung chỉ đạo đầu tư sản xuất giống, đến nay vấn đề thiếu giống dứa để phục vụ sản xuất đã cơ bản giải quyết xong (trong năm 2003 đã sản xuất được khoảng 5 triệu chồi).Trong năm 2004, các đơn vị sản xuất dứa trên địa bàn thành phố đã tự giải quyết được nguồn giống. Để đạt mục tiêu 2.000 ha dứa Cayen vào cuối năm 2005 thì tiến độ phát triển diện tích hiện nay rất chậm. Vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu vốn sản xuất. Để tháo gỡ khó khăn cho các nông trường và nông dân nhằm đẩy nhanh tiến độ trồng dứa. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung như sau:

1/ Về vốn vay sản xuất:

-Đề nghị UBND huyện Bình Chánh tích cực chủ động tháo gỡ khó khăn về việc vay vốn theo công văn  419 cho nông dân  đăng ký trồng dứa tại huyện; phối hợp với Công ty Giống cây trồng thành phố và Công ty Tân Hoà Phát  để cung ứng nguồn giống dứa trả chậm cho nông dân trồng dứa tại huyện

-Chi Cục Phát triển nông thôn hỗ trợ cho nông dân các xã có quy hoạch trồng dứa xây dựng các tổ hợp tác, tiến tới xây dựng hợp tác xã trồng dứa để đứng ra  ký kết hợp đồng với các đơn vị tiêu thụ.

-Đề nghị Tổng Cty NN Sài gòn tích cực giải quyết nguồn vốn vay để trồng mới cho các Nông trường đồng thời  có ý kiến chính thức về kế hoạch phát triển dứa cayene tại Nông trường Phạm Văn Cội

2/ Về tiêu thụ sản phẩm: Các Nông trường Phạm văn Hai, Lê Minh Xuân đã có hợp đồng tiêu thụ với các nhà máy đến năm 2005, số lượng thu mua không hạn chế, giá cả thu mua theo thời điểm của thị trường. Đề nghị Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh phối hợp với các Nông trường nhằm giúp cho bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm thông qua các hợp đồng của Nông trường

3/ Công tác giống, kỹ thuật canh tác và bảo vệ thực vật:

-Theo kế hoạch sản xuất giống của Công ty Giống cây trồng , 02 Nông trường và Trung tâm khuyến Nông thành phố thì đã có thể chủ động  được nguồn giống dứa cho sản xuất. Giao  Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng tiếp tục công tác  kiểm định giống dứa nhằm đảm bảo chất lượng  cho các đơn vị đầu tư và bà con nông dân tham gia chương trình.

-Trung tâm Khuyến nông  tiếp tục hoàn thiện quy trình canh tác và xử lý ra hoa để khuyến cáo cho các đơn vị và nông dân.

-Phòng Nông  nghiệp phối hợp với Trung tâm khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật và các Nông trường để hoàn thiện quy trình canh tác dứa để trình Sở ban hành chính thức (quy trình thâm canh, xử lý ra hoa, thu hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật)

- Chi cục Bảo vệ thực vật thường xuyên theo dõi tình hình dịch hại trên cây dứa để kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, dập dịch. Phối hợp với các Nông trường và các địa phuương để khuyến cáo xử lý hom giống trước khi trồng.

Trên đây là một số nội dung và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị nhằm triển khai trồng mới dứa Cayen tại các nông trường và các hộ dân tên địa bàn thành phố.

(Hong - HCTH)

Số lượt người xem: 3606    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm