SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
7
0
6
1
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10 Tháng Sáu 2019 8:35:00 SA

Thành ủy TPHCM ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố tập trung tổ chức triển khai quyết liệt, khá đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương và ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 09/01/2019, Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 20/4/2019 về ban hành kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây nhanh, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi heo, gây tổn thất lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của người chăn nuôi.

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành văn bản số 1334-CV/TU ngày 29/5/2019 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau như sau:

- Xác định nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này; phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ các biện pháp do Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; quyết tâm khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian nhanh nhất để đảm bảo điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống nhân dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã và đang xảy ra đối với các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân. Động viên toàn đảng, toàn dân, lực lượng vũ trang và lực lượng Thanh niên xung phong tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời thông tin kịp thời, chính xác cho người dân theo nguyên tắc vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt heo, tránh gây hoang mang trong xã hội.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn:

+ Thực hiện khẩn trương, kiến quyết, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giết mổ trái phép; kiểm soát chặt chẽ nguồn heo và sản phẩm thịt heo tại các cửa ngõ của thành phố, các chợ và cơ sở giết mổ hợp pháp, để cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người dân thành phố; đặc biệt quan tâm nguồn cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể các trường học, doanh nghiệp; áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, an toàn sinh học trong chăn nuôi; phổ biến chính sách thiệt hại cho người chăn nuôi khi xảy ra dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm, xử lý triệt để và không để dịch bệnh lây lan.

+ Cùng với việc chỉ đạo các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cần chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục chăn nuôi heo ngay sau khi dịch bệnh được khống chế và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, thủy sản đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm, thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với vật nuôi, cây trồng.

+ Bảo đảm đủ kinh phí và các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, các dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm soát, nhằm hạn chế tối thiểu dịch bệnh lây lan; kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.

+ Tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh trên địa bàn thành phố, hàng tuần có báo cáo và kịp thời có báo cáo nhanh khi có tình hình phát sinh về diễn biến dịch bệnh phức tạp, đề xuất Thường trực Thành ủy chỉ đạo thực hiện.

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội thành phố lãnh đạo Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm tham gia phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh dịch tả lợn Châu Phi; động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, khống chế dịch ở địa bàn dân cư; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này.

- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp mình và cấp trên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và chỉ đạo này.


Số lượt người xem: 1918    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm