SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
0
6
0
8
1
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16 Tháng Bảy 2019 4:00:00 CH

Chính sách hỗ trợ bệnh dịch tả heo Châu Phi

Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Quy định hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi:

- Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi;

- Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi:

- Đối với ln con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi;

- Đối với lợn nái, ln đực đang khai thác: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi.

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31/12/2019, nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 2718/UBND-KT ngày 05/7/2019, giao Ủy ban nhân dân quận huyện:

- Đề xuất Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung nguồn kinh phí để hỗ trợ khẩn cấp công tác phòng chống dịch bệnh động vật, bao gồm cả kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho hộ chăn nuôi có đàn lợn bị dịch bệnh buộc xử lý tiêu hủy khi dịch bệnh xảy ra, kinh phí bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra để xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ chăn nuôi, tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định hỗ trợ cho người chăn nuôi lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan.

- Tổ chức thẩm định, quyết định, thực hiện hỗ trợ theo thẩm quyền cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh để phòng, chống dịch bệnh động vật lây lan. Thời gian hỗ trợ không quá 10 ngày làm việc kể từ khi có đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do dịch bệnh của người chăn nuôi./.

Đ.K


Số lượt người xem: 1953    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm