SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
6
2
0
1
3
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24 Tháng Bảy 2019 8:15:00 SA

Tuyển dụng công chức năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Thông báo số 2694/TB-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ Thành phố về tuyển dụng công chức cấp huyện trở lên năm 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Sở như sau:

 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

 

Phòng ban Sở, Chi cục trực thuộc Sở

 

Vị trí cần tuyển dụng

 

Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ (chuyên ngành)

 

 

 

Tổng số

 

Đại học

 

Số lượng

 

Cao đẳng

 

Số lượng

 

Trung cấp

 

Số lượng

Cơ quan Văn phòng Sở

Văn thư

(mã ngạch: 02.008)

 

 

 

 

văn thư lưu trữ

01

01

Chi cục Phát triển nông thôn

Quản lý Kinh tế hợp tác và trang trại (mã ngạch: 01.003)

Kinh doanh nông nghiệp

01

 

 

 

 

01

Kế toán (mã ngạch 06.031)

Kế toán

01

 

 

 

 

01

Chi cục Thủy sản

Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ nghề cá (mã ngạch: 01.003)

Kỹ sư kỹ thuật tàu thủy

01

 

 

 

 

01

Kế toán (mã ngạch: 06.031)

Kế toán; Tài chính ngân hàng

03

 

 

 

 

03

Chi cục Thủy lợi

Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão (mã ngạch: 01.003)

Kỹ sư công trình thủy lợi

01

 

 

 

 

01

Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn (mã ngạch: 01.003)

Kỹ sư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật trắc địa và bản đồ; thủy lợi-thủy điện-cấp thoát nước

03

 

 

 

 

03

Hành chính tổng hợp (mã ngạch: 01.003)

Luật

01

 

 

 

 

01

Kế toán (mã ngạch: 06.031 và 06a.031)

Tài chính ngân hàng

01

Kế toán

01

 

 

02

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Quản lý trồng trọt (mã ngạch: 01.003

Kỹ sư nông học; Phát triển nông thôn và Khuyến nông

02

 

 

 

 

02

Quản lý bảo vệ thực vật (mã ngạch: 01.003)

Kỹ sư nông học; Kỹ sư bảo vệ thực vật

02

 

 

 

 

02

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Quản lý dịch bệnh (mã ngạch: 01.003)

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản; Thú y, Hóa học

04

 

 

 

 

04

Kiểm dịch động vật (mã ngạch: 09.316)

Đại học/Bác sỹ Thú y; Chăn nuôi-Thú y

14

 

 

 

 

14

Hành chính một cửa (mã ngạch: 01.003)

Hành chính học

01

 

 

 

 

01

Công nghệ thông tin (mã ngạch: 01.003)

Công nghệ thông tin

01

 

 

 

 

01

Chi cục Kiểm lâm

Theo dõi sử dụng và phát triển rừng (mã ngạch: 10.226)

Kỹ sư quản lý tài nguyên rừng; Kỹ sư lâm nghiệp

02

 

 

 

 

 

02

Kiểm lâm (mã ngạch: 10.228)

 

 

 

 

Kiểm lâm; Lâm nghiệp

05

05

Kế toán (mã ngạch: 06.031)

Kế toán

01

 

 

 

 

01

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

01

 

 

 

06

 

46

 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thi tuyển công chức:

 

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

 

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

 

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

 

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

 

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, cụ thể:

 

- Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ Đại học:

 

* Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

 

* Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B (hoặc Pháp, Nga, Đức, Hoa); TOEFL 400 ITP hoặc 42 iBT trở lên; IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên.

 

* Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

 

Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

 

- Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ Cao đẳng:

 

* Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

 

* Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

 

Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A (hoặc Pháp, Nga, Đức, Hoa); TOEFL 347 ITP hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên.

 

* Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

 

Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

 

- Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ Trung cấp:

 

* Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

 

* Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 

Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A (hoặc Pháp, Nga, Đức, Hoa); TOEFL 347 ITP hoặc 19 iBT trở lên; IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên.

 

* Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

 

Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

 

Lưu ý: Nếu ngạch công chức chuyên ngành có quy định riêng về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học thì thực hiện theo quy định chuyên ngành.

 

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

 

e) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

 

1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

 

a) Không cư trú tại Việt Nam.

 

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

 

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 

 

2. Hồ sơ đăng ký thi tuyển gồm: 

 

Người đăng ký thi tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

 

2.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm, download trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ

 
http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn.

 

2.2. Hai ảnh cỡ 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

 

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng, sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố sẽ kiểm tra dữ liệu hồ sơ trên phạm vi toàn Thành phố, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi. 

 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC

 

1.   Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

 

2.   Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3.   Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển tại vòng 2.
IV. MÔN THI, HÌNH THƯC THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT SỐ MÔN

1. Nội dung, hình thức thi:

 

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:

 

* Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

 

* Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Lưu ý: Kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

 

- Vòng 2: Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành. Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thời gian thi 180 phút.

 

2. Điều kiện miễn thi

Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau: a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

 

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. 

 

3. Xác định người trúng tuyển

 

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

 

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định của pháp luật.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

 

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18 tháng 7 năm 2019 đến 17 giờ 00, ngày 16 tháng 8 năm 2019.

2. Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Tổ chức cán bộ Sở) hoặc theo đường bưu chính đến địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có), tổ chức thi tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng,… Hội đồng tuyển dụng công chức quyết định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

 
Thông báo này thay cho Thông báo số 464/TB-SNN ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn để tất cả thí sinh đăng ký thi tuyển công chức được biết./.

 

 

 

 


 Số lượt người xem: 5949    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm