SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
4
3
8
3
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17 Tháng Sáu 2019 10:00:00 SA

Ban hành Kế hoạch Phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019-2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019-2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch thực hiện với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu: Phân công nhiệm vụ cụ thể các đơn vị thuộc Sở tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung của Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố trên tinh thần chủ động phối hợp một cách đồng bộ và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện, phân công trách nhiệm, tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

- Rà soát, điều chỉnh, xây dựng chính sách, quy hoạch, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh chuyển dịch, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp.

Chi cục Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 – 2025, đề xuất chính sách khuyến khích hộ nông dân tham gia liên kết, trở thành thành viên của hợp tác xã, chính sách hỗ trợ chuyển đổi diện tích đất sản xuất muối và sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản, chính sách chuyển đổi đất trồng cây hiệu quả thấp (lúa, mía, cao su) sang trồng cây có hiệu quả cao hơn (rau, hoa, bắp, cỏ chăn nuôi), các cơ chế chính sách phát triển nhóm sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp thành phố.

Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu đề xuất chuyển số liệu của 05 dự án quy hoạch đã trình Ủy ban nhân dân thành phố để tích hợp vào quy hoạch chung của thành phố và các huyện-quận còn sản xuất nông nghiệp.

- Phát triển khoa học công nghệ - ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp cùng góp phần xây dựng đô thị thông minh của thành phố, tận dụng tốt cơ hội của cuộc cách mạng 4.0, nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với đào tạo nguồn nhân lực:

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện, báo cáo kết quả triển khai các nội dung: Nâng cao tỷ lệ ứng dụng nhà lưới, nhà kính, nhà màng trong sản xuất rau, hoa cây kiểng giúp đảm bảo ổn định năng suất, chất lượng cây trồng; các mô hình sản xuất rau thủy canh theo công nghệ màng mỏng dinh dưỡng NFT; mô hình trồng rau, hoa, cây kiểng ứng dụng tưới tự động nhỏ giọt kết hợp châm phân bón tự động…; ứng dụng các thuốc trừ sâu hữu cơ sinh học, các loại thiên địch, chế phẩm sinh học trong phòng trừ sinh vật hại cây trồng, góp phần xây dựng nông nghiệp hữu cơ, không độc hại và thân thiện với môi trường.

+ Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nâng cao năng lực quản lý nhà nước thông qua công tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên ngành giống, đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực, đặc biệt nguồn nhân lực trong quản lý, sản xuất giống. Tổ chức chứng nhận chất lượng giá trị giống vật nuôi theo các phương pháp tiên tiến; kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng giống bằng các phương pháp kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

+ Văn phòng Sở chủ trì, tham mưu Ban Giám đốc Sở phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nội dung của Phụ lục 04, danh mục các dự án đầu tư triển khai thực hiện Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh  trở thành đô thị thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

- Duy trì, mở rộng và thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất giống của thành phố

+ Cây trồng: Đến năm 2020: đưa ra 6-10 dòng lan lai Dendrobium; 1 – 2 dòng hoa chuông đột biến; 1 -2 giống cúc Pico, 3-5 dòng thuần dưa lưới; 2-3 giống dưa lưới lai F1, 1-2 giống cà chua bi lai F1, 1 -2 giống ớt ngọt lai F1. Đến năm 2025: đưa ra 2 - 3 giống dưa lưới lai F1, 1-2 giống dưa leo đơn tính cái; 2-3 dòng dưa leo có khả năng kháng virus (Trung tâm Công nghệ Sinh học).

+ Vật nuôi: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giống mức độ trang trại; ứng dụng công nghệ sinh học trong xác định gen gắn với các tính trạng về năng suất, chất lương; ứng dụng công nghệ gen trong chọn giống, đánh giá giá trị gây giống, phương pháp chọn giống theo BLUP (Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản)

  + Thủy sản: Tiếp tục nghiên cứu, thuần dưỡng và sinh sản nhân tạo các giống thủy sản đặc thù và cá cảnh. Chuyển giao quy trình, công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá cảnh. Tái tạo nguồn lợi, phát triển các con giống có giá trị cao đang có nguy cơ tuyệt chủng (như cá chìa vôi, cá dứa,…). - Chi cục Thủy sản

- Công tác đào tạo tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cao cho người dân, phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch sinh thái, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường

+ Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước theo hướng hiện đại hóa - kết hợp thiết bị bơm sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để chuyển giao. Thử nghiệm, thực hiện chuyển giao một số mô hình sản xuất thủy sản theo công nghệ cao mới, quy trình VietGAP, nuôi trồng thủy sản có chứng nhận và truy xuất nguồn gốc với một số sản phẩm (tôm, nhuyễn thể,...), nghiên cứu thực hiện các mô hình chuyển đổi diện tích sản xuất muối sang nuôi trồng thủy sản (Trung tâm Khuyến nông)

+ Mô hình đánh bắt thủy sản xa bờ có đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị chế biến (Chi cục Thủy sản).

- Phát huy vai trò trung tâm của Hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết nông lâm thủy sản, xúc tiến quảng bá thương hiệu, cung ứng cho tiêu dùng nội địa, xuất khẩu, đảm bảo an toàn thực phẩm tạo sự phát triển ổn định và bền vững:

+ Tăng cường hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ xây dựng thành công mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại đến năm 2020. Khuyến khích người dân (có đất, nhưng không còn khả năng lao động) ký hợp đồng cho thuê hoặc góp đất với các hợp tác xã, doanh nghiệp (có vốn, công nghệ, ...) để đầu tư sản xuất (Chi cục Phát triển nông thôn)

+ Thực hiện xúc tiến quảng bá thương hiệu, phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp. Liên kết giữa các doanh nghiệp cung ứng con giống, liên kết với các tỉnh, thành trong cả nước, thành lập các điểm, cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp (Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp)

- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao khả năng hội nhập CPTPP.

 

(Đính kèm Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

 

Bùi Duy Ninh


Số lượt người xem: 1855    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm