SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
5
1
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05 Tháng Năm 2009 5:05:00 CH

Thông tin tuần 18 năm 2009 (Từ ngày 27/4/2009 đến 03/5/2009)

Trong tuần từ 27/4/2009 đến 03/5/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:
 
 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân 2008 – 2009, sản xuất vụ Hè Thu 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tập trung chỉ đạo phòng, chống hạn và dịch bệnh trên lúa vụ Hè Thu 2009.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về tập trung chỉ đạo thực hiện Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh cúm A (H1N1).

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng trong năm 2009.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Đông Xuân 2008 - 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 6.452 ha, đạt 92,4% so với cùng kỳ; đến nay, đã thu hoạch 5.756 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 4.426 ha, đạt 97,5% so với cùng kỳ.

- Cây bắp: 1.049 ha, đạt 155% so với cùng kỳ (đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 8 - 8,5 tấn/ha).

- Cây đậu phộng: 714 ha, đạt 80,7% so với cùng kỳ (đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 2,5 - 2,7 tấn/ha).

2.1.2. Vụ Hè Thu 2009:

- Lúa: Trong tuần thực hiện 1.633 ha. Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 3.684 ha, đạt 56,7% so với kế hoạch năm 2009 và vượt 143% so với cùng kỳ năm 2008.

- Rau: Trong tuần thực hiện 142 ha. Tổng diện tích gieo trồng từ đầu vụ đến nay là 1.225 ha, đạt 30,6% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 104,3 % so với cùng kỳ năm 2008.

- Cây bắp: 08 ha.

- Cây đậu phộng: 49 ha, đạt 40,8% so với cùng kỳ năm 2008.

2.1.3. Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa Hè Thu 2009:

Diện tích nhiễm rầy nâu trên đồng ruộng ước khoảng 123 ha (tại huyện Củ Chi), chủ yếu rầy trong độ tuổi 4 - 5; mật độ rầy phổ biến từ 200 - 300 con/m2.

2.2. Tình hình chăn nuôi - thú y:

- Tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người; văn bản số 873/VP-CNN ngày 18/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân công tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố; Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 27/02/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp giao ban trực tuyến về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm.

- Tập trung triển khai thực hiện Công điện số 639/CĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa dịch cúm H1N1; Chỉ thị số 1141/CT-BNN-TY ngày 28/4/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đề phòng dịch cúm lợn; văn bản số 653/TY-DT ngày 28/4/2009 của Cục Thú y về hướng dẫn phòng chống bệnh cúm lợn (Swine Influenza).

- Chi cục Thú y đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm H1N1 trên người, trong đó tập trung tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền cho người chăn nuôi, chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi; tập trung hoàn tất công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2009 trong tháng 5 năm 2009 để tập trung công tác phòng chống dịch cúm H1N1; tiếp tục tổ chức lấy mẫu kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ trên gia súc để chủ động trong công tác phòng chống dịch.

2.2.1. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 90 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 387 con gà sống, 380 con vịt sống, 138 con và 161 kg gia cầm làm sẵn, 10 con chim cút, 7.500 quả trứng cút và 5.744 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau: Tổng đàn gà 12.934 con (của hộ Bà Trần Thị Quang - huyện Củ Chi; riêng hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn hiện đang trống chuồng); 15 con đà điểu.

2.2.4. Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau:

a. Heo: Tổng đàn 300.483 con, đạt 100,2% kế hoạch năm 2009 và đạt 100,04% so với cùng kỳ năm 2008. Số hộ chăn nuôi là 10.949 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b. Trâu bò: Tổng đàn 114.355 con, đạt 99,96% kế hoạch năm 2009 và đạt 97,7% so với cùng kỳ năm 2008; gồm 4.399 con trâu và 109.956 con bò (trong đó có 73.076 con bò sữa). Số hộ chăn nuôi là 18.899 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

c. Dê, Cừu: Tổng đàn 4.637 con; gồm 4.050 con dê và 587 con cừu. Số hộ chăn nuôi là 134 hộ và 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa).

3. Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 141 lượt người.

- Tổ chức kiểm tra 06 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; 13 đợt tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã, trong đó phối hợp với chủ rừng 04 đợt, tổ chức chốt đêm 01 đợt; kiểm tra 20 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản; kiểm tra sổ ghi xuất nhập lâm sản 13 cơ sở; kiểm tra lâm sản nhập xưởng gồm 4.602,021 m3 gỗ các loại; kiểm tra đóng búa kiểm lâm 95,899 m3 gỗ các loại; xử phạt 04 trường hợp vi phạm về khai thác rừng trái phép và tàng trữ gỗ trái phép.

- Trong tuần, không xảy ra cháy rừng và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố.

- Cấp 04 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho: Công ty cá sấu Hoa Cà vận chuyển 100 con cá sấu nước ngọt đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Trại nuôi của Ông Lê Văn Hiền vận chuyển 1.000 kg rùa núi vàng, 800 kg kỳ đà vân và 600 kg rùa đất lớn đi tỉnh Quảng Ninh.

- Cấp 11 giấy xác nhận cho: Doanh nghiệp tư nhân Sam Hoa làm thủ tục xuất 315 sản phẩm ví nữ từ da trăn vàng; Doanh nghiệp Đặng Hiếu làm thủ tục xuất khẩu 1.750 con trăn đen; Ông Bùi Trung Tuấn xuất bán 40 con heo rừng lai đi thành phố Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Nhàn xuất bán 04 con nhím đi tỉnh Đồng Nai; Ông Lương Minh Mẫn vận chuyển 04 con nhím đi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và 02 con nhím đi tỉnh Bình Định; Ông Nguyễn Đức Tuyến vận chuyển 04 con nhím đi tỉnh Bình Thuận; Ông Nguyễn Văn Trừng vận chuyển 02 con nhím đi tỉnh Đắc Lắc; cấp 1.333 mã số thẻ Cites cho Công ty cá sấu Tồn Phát làm thủ tục xuất 1.300 con cá sấu sống, 10 tấm da thuộc, 2.300 tấm gai lưng.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 240.000 cây giống (gồm 62.000 cây bóng mát, 110.000 cây kiểng và 68.000 cây mọc nhanh) phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố, trong đó, có 40.000 cây bóng mát và 70.000 giỏ kiểng đủ tiêu chuẩn xuất vườn.

4. Diêm nghiệp:

Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ theo dõi tình hình sản xuất và tiêu thụ muối của diêm dân huyện Cần Giờ.

5. Các hoạt động chuyên ngành:

5.1. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 46.823 con, tăng 452 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 201 con, tăng 11 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 100 con, giảm 34 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 223.164 con, giảm 16.577 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 484.752 m2, giảm 20.507 m2 so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 89 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 39.680.000 đồng.

5.2. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Phối hợp với Bộ Xây dựng và Viện Quy hoạch Xây dựng - Phân viện phía Nam làm việc với xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi về chuẩn bị xây dựng mô hình nông thôn mới quy mô cấp xã tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 10.595 hộ với tổng vốn đầu tư là 1.831.922,65 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.090.081 triệu đồng.

5.3. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 5.275,5 kg, sản phẩm động vật thủy sản 166.525,6 kg, cá cảnh 158.475 con, cá cờ kiếm 2.279 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá Mú giống 62.000 con, Cá Chim trắng giống 25.000 con, Tôm sú giống 2.500.000 con, Tôm hùm giống 400 con, Tôm sú bố mẹ 72 con, Tôm thẻ chân trắng bố mẹ 3.330 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 86.620 kg thức ăn công nghiệp, 2.617.929 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 19.296 kg chất bổ sung vào thức ăn, 805.676 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: kiểm tra hàng năm 10 chiếc, kiểm tra đăng ký mới 02 chiếc.

- Tiếp tục triển khai tập huấn phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thủy sản năm 2009.

5.4. Hoạt động tư vấn và xúc tiến thương mại:

- Làm việc với Viện Khoa học Kỹ thuật miền Nam về tổ chức Lễ hội trái cây Nam Bộ, Hội thi trái ngon và an toàn thực phẩm năm 2009.

- Hỗ trợ Hợp tác xã Hà Quang mời một số đơn vị tham gia và tư vấn, thiết kế băng rôn, tờ bướm, cách trưng bày sản phẩm phục vụ Lễ hội - Hội chợ sinh vật cảnh, nông nghiệp và sản phẩm làng nghề huyện Củ Chi lần I - năm 2009.

5.5. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Trong tuần thực hiện 55 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 730 con, đạt 73% kế hoạch năm 2009.

- Quản lý, gieo tinh giống bò sữa cao sản: Trong tuần thực hiện 180 liều. Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 2.400 liều, đạt 40% so với kế hoạch năm 2009.

- Bình tuyển giống bò sữa: Trong tuần thực hiện 58 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 580 con, đạt 19,33% kế hoạch năm 2009.

- Khảo sát sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 2.135 con, đạt 110,15% so với kế hoạch năm 2009.

- Kiểm tra nhãn hiệu hàng hóa các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng: Trong tuần đã kiểm tra 03 công ty kinh doanh. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 13 công ty với 43 mẫu trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau, hoa mới, dừa dứa, các gốc ghép, xây dựng quy trình sản xuất cây khổ qua ghép và huấn luyện, chuyển giao cho Hợp tác xã; nhân và giữ giống tía tô, khoai lang và táo.

5.6. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 02 lớp tập huấn theo mô hình về kỹ thuật: Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn; kỹ thuật ủ phân hữu cơ tại xã Trung An, huyện Củ Chi.

- Tổ chức 02 chuyến tham quan: Đưa cán bộ khuyến ngư của Trung tâm Khuyến nông và các trạm khuyến nông tham quan mô hình nuôi lươn thâm canh tại tỉnh Tây Ninh; đưa nông dân huyện Hóc Môn tham quan mô hình chăn nuôi bò sữa tại huyện Củ Chi.

- Tổ chức 01 hội thảo về “Định hướng chăn nuôi bò sữa bền vững áp dụng cơ giới hóa” tại quận 12 và quận Gò Vấp.

- Triển khai xây dựng mới 2 mô hình: mô hình 3 giảm - 3 tăng trong sản xuất lúa (6 hộ với quy mô 6,6 ha) tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; mô hình cơ giới hóa chăn nuôi bò sữa (6 máy, 6 hộ) tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

- Tiếp tục kiểm tra, theo dõi 22 mô hình đã triển khai: mô hình chăn nuôi heo rừng lai quy mô hộ gia đình, mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình cơ giới hóa trên rau, mô hình 3 giảm - 3 tăng trong sản xuất, mô hình trồng măng tây, mô hình trồng kiểng lá, mô hình tác động các biện pháp kỹ thuật trong canh tác mai ghép tạo ra sản phẩm giá trị cao, mô hình xây dựng cơ sở nuôi tôm sú bán thâm canh theo hướng GAP, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, mô hình nuôi tôm sú dạng đầm đập, mô hình nuôi tôm sú bán công nghiệp, mô hình cơ giới hóa chăn nuôi bò sữa (máy thái cỏ, máy vắt sữa),....

Văn phòng Sở.


Số lượt người xem: 2757    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm