SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
6
0
0
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 Tháng Năm 2009 5:00:00 CH

Thông tin tuần 19 năm 2009 (Từ ngày 04/5/2009 đến 10/5/2009)

Trong tuần từ 04/5/2009 đến 10/5/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân 2008 - 2009, sản xuất vụ Hè Thu 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tập trung chỉ đạo phòng, chống hạn và dịch bệnh trên lúa vụ Hè Thu 2009.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về tập trung chỉ đạo thực hiện Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người; tập trung công tác phòng chống dịch bệnh cúm A (H1N1).

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng trong năm 2009.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Đông Xuân 2008 - 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 6.452 ha, đạt 92,4% so với cùng kỳ; đến nay, đã thu hoạch 6.119 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 4.426 ha, đạt 97,5% so với cùng kỳ.

- Cây bắp: 1.049 ha, đạt 155% so với cùng kỳ (đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 8 - 8,5 tấn/ha).

- Cây đậu phộng: 714 ha, đạt 80,7% so với cùng kỳ (đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 2,5 - 2,7 tấn/ha).

2.1.2. Vụ Hè Thu 2009:

- Lúa: Trong tuần thực hiện 679 ha. Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 4.363 ha, đạt 67,1% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 183% so với cùng kỳ năm 2008.

- Rau: Trong tuần thực hiện 188 ha. Tổng diện tích gieo trồng từ đầu vụ đến nay là 1.413 ha, đạt 35,3% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 93,5% so với cùng kỳ năm 2008.

- Cây bắp: 09 ha.

- Cây đậu phộng: 58 ha, đạt 40,3% so với cùng kỳ năm 2008.

2.1.3. Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa Hè Thu 2009:

Diện tích nhiễm rầy nâu trên đồng ruộng ước khoảng 139 ha (tại huyện Củ Chi), chủ yếu rầy trong độ tuổi 1 - 2; mật độ rầy phổ biến từ 200 - 300 con/m2.

2.2. Tình hình chăn nuôi - thú y:

- Tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung chỉ đạo thực hiện về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người.

- Triển khai thực hiện Công điện số 639/CĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa dịch cúm H1N1; Chỉ thị số 1141/CT-BNN-TY ngày 28/4/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đề phòng dịch cúm lợn; văn bản số 653/TY-DT ngày 28/4/2009 của Cục Thú y về hướng dẫn phòng chống bệnh cúm lợn (Swine Influenza); Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 06/5/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Chi cục Thú y đã tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm H1N1 trên người, trong đó tập trung tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền cho người chăn nuôi, chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi; tập trung hoàn tất công tác tiêm phòng đợt 1 năm 2009 trong tháng 5 năm 2009 để tập trung công tác phòng chống dịch cúm H1N1; tiếp tục tổ chức lấy mẫu kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ trên gia súc để chủ động trong công tác phòng chống dịch.

2.2.1. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 106 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 878 con gà sống, 449 con vịt sống, 114 con và 302 kg gia cầm làm sẵn, 11.068 con chim cút, 48 con chim và 9.456 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Hiện 2 hộ chăn nuôi gà tập trung (hộ Bà Trần Thị Quang - huyện Củ Chi và hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn) đang trống chuồng, các trại đã tiêu độc khử trùng để chuẩn bị cho đợt nhập gà mới.

2.2.4. Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau:

a. Heo: Tổng đàn 300.624 con, đạt 100,2% kế hoạch năm 2009 và đạt 101% so với cùng kỳ năm 2008. Số hộ chăn nuôi là 10.948 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b. Trâu bò: Tổng đàn 114.459 con, đạt 100,05% kế hoạch năm 2009 và đạt 98% so với cùng kỳ năm 2008; gồm 4.381 con trâu và 110.078 con bò (trong đó có 73.205 con bò sữa). Số hộ chăn nuôi là 17.697 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

c. Dê, Cừu: Tổng đàn 4.637 con; gồm 4.050 con dê và 587 con cừu. Số hộ chăn nuôi là 134 hộ và 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa).

3. Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 161 lượt người.

- Tổ chức kiểm tra 04 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; 24 đợt tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã, trong đó phối hợp với chủ rừng 08 đợt, tổ chức chốt đêm 01 đợt; kiểm tra 23 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản; kiểm tra sổ ghi xuất nhập lâm sản 17 cơ sở, cấp mới 01 sổ; kiểm tra lâm sản nhập xưởng gồm 4.017,726 m3 gỗ các loại; xử phạt 09 trường hợp vi phạm về khai thác rừng trái phép và tàng trữ gỗ trái phép, thu nộp ngân sách 23.103.000 đồng.

- Kiểm tra cơ sở gây nuôi heo rừng lai của hộ Bà Trần Thị Rạ (huyện Cần Giờ) xác nhận tăng 27 con heo con do sinh sản tại chỗ và đã xuất bán đi tỉnh Bình Dương 26 con heo rừng lai (cân nặng từ 10 - 20 kg/con); trong tuần, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi cũng đã tiếp nhận 02 con vượn đen má hung (giống cái) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang đưa về Trạm cứu hộ.

- Trong tuần, không xảy ra cháy rừng và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố.

- Cấp 03 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho: Trại nuôi của Ông Lê Văn Hiền vận chuyển 1.000 kg rùa, 1.800 kg kỳ đà, 800 kg rắn ráo trâu đi tỉnh Quảng Ninh và Công ty Forimex vận chuyển 32 con cá sấu nước ngọt đi tỉnh Bình Thuận.

- Cấp 04 giấy xác nhận cho: Trại trăn Hiền làm thủ tục xuất khẩu 300 tấm da trăn sang Nhật; Trại Hải Thanh (huyện Củ Chi) xuất bán 08 con nhím đi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Trại Bà Quang (huyện Nhà Bè) xuất bán 08 con nhím đi tỉnh Bình Dương.

- Gắn 33 thẻ Cites cho Công ty Tồn Phát xuất khẩu 2.300 tấm da lưng, 10 tấm da thuộc cá sấu sang Nhật Bản.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 240.000 cây giống (gồm 62.000 cây bóng mát, 110.000 cây kiểng và 68.000 cây mọc nhanh) phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố, trong đó, có 40.000 cây bóng mát và 70.000 giỏ kiểng đủ tiêu chuẩn xuất vườn.

4. Diêm nghiệp:

Chi cục Phát triển nông thôn làm việc với Hợp tác muối Tiến Thành về việc chuẩn bị cho hội chợ triển lãm ngành nghề tại Huế; tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ theo dõi tình hình sản xuất và tiêu thụ muối của diêm dân huyện Cần Giờ.

5. Các hoạt động chuyên ngành:

5.1. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 43.356 con, giảm 3.467 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 279 con, tăng 78 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 116 con, tăng 16 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 209.310 con, giảm 13.854 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 514.224 m2, tăng 29.472 m2 so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 151 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 69.825.000 đồng.

5.2. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tổng hợp số liệu điều tra các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn 04 xã chuyển đổi (xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh, xã Trung An - huyện Củ Chi, xã Xuân Thới Sơn và xã Thới Tam Thôn - huyện Hóc Môn) làm cơ sở đánh giá, nhân rộng các mô hình.

- Phối hợp với Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức mittinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2009 tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi xây dựng đề án phát triển nông thôn mới theo quy mô cấp xã.

- Khảo sát, thu thập thông tin về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Trong tuần có 174 hộ lập phương án vay vốn và đã được duyệt. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 10.769 hộ với tổng vốn đầu tư là 1.867.968,19 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.114.005 triệu đồng.

5.3. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 4.065,6 kg, sản phẩm động vật thủy sản 153.725,77 kg, cá cảnh 136.188 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá Mú giống 53.589 con, Cá Chình giống 50.000 con, Cá Chim trắng giống 20.000 con, Tôm thẻ chân trắng giống 880.000 con, Tôm sú bố mẹ 202 con, Tôm thẻ chân trắng bố mẹ 2.310 con, Tôm hùm làm thực phẩm 68 kg.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 207.305 kg thức ăn công nghiệp, 2.417.661 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 16.473 kg chất bổ sung vào thức ăn, 728.148 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: 08 chiếc (kiểm tra hàng năm).

- Tiếp tục triển khai tập huấn phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thủy sản năm 2009.

5.4. Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Trong tuần thực hiện 57 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 787 con, đạt 78,7% kế hoạch năm 2009.

- Quản lý, gieo tinh giống bò sữa cao sản: Trong tuần thực hiện 220 liều. Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 2.620 liều, đạt 43,67% so với kế hoạch năm 2009.

- Bình tuyển giống bò sữa: Trong tuần thực hiện 54 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 634 con, đạt 21,13% kế hoạch năm 2009.

- Khảo sát sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 2.135 con, đạt 110,15% so với kế hoạch năm 2009.

- Kiểm tra nhãn hiệu hàng hóa các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng: Trong tuần đã kiểm tra 03 công ty kinh doanh. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 13 công ty với 43 mẫu trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau, hoa mới, dừa dứa, các gốc ghép, xây dựng quy trình sản xuất cây khổ qua ghép và huấn luyện, chuyển giao cho Hợp tác xã; nhân và giữ giống tía tô, khoai lang và táo.

5.5. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 01 lớp tập huấn theo quy trình về kỹ thuật: Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn theo mô hình về kỹ thuật: Kỹ thuật sử dụng máy vắt sữa cho nông dân phường Long Trường, quận 9; kỹ thuật sử dụng máy thái cỏ cho nông dân phường Trường Thạnh, quận 9.

- Tổ chức đưa nông dân huyện Hóc Môn tham quan mô hình trồng cây ăn trái (cây măng cụt) tại huyện Củ Chi.

- Lượng giá các mô hình: Mô hình cơ giới hóa trên rau tại các xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì - huyện Hóc Môn; mô hình cơ giới hóa máy vắt sữa bò tại các xã Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì, Tân Xuân, Tân Hiệp - huyện Hóc Môn.

- Kiểm tra tiến độ triển khai mô hình thực nghiệm “Thử nghiệm khẩu phần thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR” trên 4 trại bò tư nhân tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

- Tiếp tục kiểm tra, theo dõi 24 mô hình đã triển khai và xây dựng mới 08 mô hình: mô hình cơ giới hóa chăn nuôi bò sữa tại các xã Trung An, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ - huyện Củ Chi; mô hình kỹ thuật trồng hoa lan tại phường Linh Đông, phường Hiệp Bình Phước - quận Thủ Đức, phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tăng Nhơn Phú - quận 9; mô hình trồng lan Mokara cắt cành tại các xã Vĩnh Lộc A, Hưng Long, Lê Minh Xuân - huyện Bình Chánh; mô hình sản xuất rau an toàn (dưa leo, khổ qua) tại xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi; mô hình ủ phân hữu cơ tại xã Trung An - huyện Củ Chi; mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn,....

Văn phòng Sở.


Số lượt người xem: 2625    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm