SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
5
3
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14 Tháng Tư 2009 10:00:00 SA

Thông tin tuần 15 năm 2009 (Từ ngày 06/4/2009 đến 12/4/2009)

Trong tuần từ 06/4/2009 đến 12/4/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2008 - 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tập trung chỉ đạo phòng, chống hạn và dịch bệnh trên lúa vụ Đông Xuân 2008 - 2009.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về tập trung chỉ đạo thực hiện Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2009.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Đông Xuân 2008 - 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 6.452 ha, đạt 92,4% so với cùng kỳ; đến nay, đã thu hoạch 3.294 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 4.426 ha, đạt 97,5% so với cùng kỳ.

- Cây bắp: 1.049 ha, đạt 155% so với cùng kỳ (đã thu hoạch 1.024 ha, năng suất ước đạt 8 - 8,5 tấn/ha).

- Cây đậu phộng: 714 ha, đạt 80,7% so với cùng kỳ (đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 2,5 - 2,7 ha).

2.1.2. Vụ Hè Thu 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 206 ha, đạt 54,2% so với cùng kỳ.

- Rau: Trong tuần thực hiện 181 ha. Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 685 ha, đạt 108,7 % so với cùng kỳ.

- Cây bắp: 03 ha, đạt 30% so với cùng kỳ.

- Cây đậu phộng: 06 ha.

2.1.3. Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa Đông Xuân 2008 - 2009:

Diện tích nhiễm rầy nâu trên đồng ruộng ước khoảng 271 ha, trong đó nhiễm nhẹ 232 ha và nhiễm trung bình 39 ha; chủ yếu rầy trong giai đoạn trưởng thành - tuổi 1; mật số rầy phổ biến thấp (từ 500 - 1.000 con/m2); tổng diện tích đã cấp phát thuốc phòng trị rầy nâu là 51,5 ha.

2.2. Tình hình chăn nuôi - thú y:

Tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người; văn bản số 873/VP-CNN ngày 18/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân công tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố; Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 27/02/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp giao ban trực tuyến về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm.

2.2.1. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 113 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 361 con gà sống, 215 con vịt sống, 54 con và 398 kg gia cầm làm sẵn, 07 con chim, 28 con chim cút và 5.420 quả trứng gia cầm.

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau: Tổng đàn gà 50.461 con (gồm hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn 37.517 con và hộ Bà Trần Thị Quang - huyện Củ Chi 12.944 con); 15 con đà điểu.

2.2.4. Tình hình chăn nuôi gia súc:

 

a. Heo: Tổng đàn 299.516 con, đạt 99,8% kế hoạch năm 2009 và đạt 98,8% so với cùng kỳ năm 2008. Số hộ chăn nuôi là 10.922 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b. Trâu bò: Tổng đàn 114.105 con, đạt 99,7% kế hoạch năm 2009 và đạt 96% so với cùng kỳ năm 2008; gồm 4.324 con trâu và 109.781 con bò (trong đó có 72.957 con bò sữa). Số hộ chăn nuôi là 18.881 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

c. Dê, Cừu: Tổng đàn 4.682 con; gồm 4.095 con dê và 587 con cừu. Số hộ chăn nuôi là 134 hộ và 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa).

3. Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 181 lượt người.

- Tổ chức kiểm tra 04 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; 27 lượt tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã, trong đó phối hợp với chủ rừng 06 đợt, tổ chức chốt đêm 01 đợt; kiểm tra 40 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản; kiểm tra sổ ghi xuất nhập lâm sản 21 cơ sở; kiểm tra lâm sản nhập xưởng gồm 366,713 m3 gỗ các loại; kiểm tra đóng búa kiểm lâm 203,390 m3 gỗ các loại; xử phạt 07 trường hợp vi phạm về khai thác rừng trái phép và tàng trữ gỗ trái phép, thu nộp ngân sách 44.787.000 đồng.

- Trong tuần, không xảy ra cháy rừng và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố.

- Cấp 01 giấy phép vận chuyển đặc biệt và 01 giấy xác nhận cho Trại của Bà Trần Thị Kim Nhanh (huyện Hóc Môn) vận chuyển đi tỉnh Quảng Ninh 657 con rắn ráo thường, 576 con rắn ráo trâu, 171 con kỳ đà vân, 72 con rắn ri voi, 45 con rùa núi vàng, 62 con rắn ri cá, 33 con rùa đất lớn, 20 con rùa răng và 08 con cua đinh.

- Cấp 02 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho Trại Ông Nguyễn Văn Huệ (huyện Củ Chi) vận chuyển 650 con rùa đất lớn, 40 con rùa núi vàng đi tỉnh Quảng Ninh và 100 con rùa đất lớn đi Pleiku.

- Cấp 13 giấy xác nhận cho các cơ sở gồm: Trại cá sấu Ông Bùi Văn Đa vận chuyển nội địa 1.200 con cá sấu nước ngọt đi huyện Bình Chánh; Trại trăn Ông Lê Văn Hiền vận chuyển 500 con rắn ri voi đi tỉnh Quảng Ninh; Trại Ông Nguyễn Văn Huệ vận chuyển đi thành phố Hà Nội 750 con rùa tai đỏ; Ông Nguyễn Văn Trừng (huyện Bình Chánh) xuất bán nội thành 66 con nhím; Ông Nguyễn Đức Tuyến (huyện Hóc Môn) vận chuyển đi tỉnh Tây Ninh 04 con nhím; Ông Trần Ngọc Hoàng vận chuyển 20 con nhím đi tỉnh Bình Dương; Trại Tồn Phát vận chuyển đi tỉnh Bến Tre 25 con heo rừng lai; Công ty TNHH Thịnh Hoàng Giang làm thủ tục xuất khẩu 800 tấm da trăn đen; Công ty cá sấu Tồn Phát làm thủ tục xuất khẩu 330 tấm da trăn đen, 06 dây thắt lưng, 07 bóp da cá sấu.

- Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 70.000 cây giống phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố, trong đó, có 30.000 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn.

4. Diêm nghiệp:

Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp và làm việc với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giờ về các công tác chuẩn bị cho Hội thảo mô hình muối trải bạt.

5. Thủy sản:

Tiếp tục phối hợp tổ chức rà soát để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 127/TTg-KTTH ngày 21/01/2009 về việc gia hạn thời gian thực hiện giải ngân hỗ trợ dầu cho ngư dân.

6. Các hoạt động chuyên ngành:

6.1. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 45.124 con, tăng 1.305 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 201 con, tăng 15 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 126 con, tăng 21 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 239.624 con, giảm 2.466 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 492.325 m2, giảm 4.021 m2 so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 145 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 57.390.000 đồng.

6.2. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Hỗ trợ, xây dựng hợp đồng hợp tác cho các hộ nuôi tôm tại ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè chuẩn bị thành lập Tổ hợp tác.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kinh tế tập thể tại Ủy ban nhân dân xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

- Làm việc với các Hợp tác xã: Hợp tác xã Phú Hòa Đông, Hợp tác xã Tân Phú Trung, Hợp tác xã bò sữa Tiến Thành, Hợp tác xã Đại Điền về tình hình hoạt động của các Hợp tác xã trong quý I/2009 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp điều chỉnh theo Quyết định số 15/QĐ-UBND cho nông dân tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

- Phối hợp với Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tiến hành giải ngân nguồn vốn cho dự án thanh niên lập nghiệp tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Trong tuần có 01 hộ lập phương án vay vốn và đã được duyệt. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 10.287 hộ với tổng vốn đầu tư là 1.686.080,64 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.013.766,27 triệu đồng.

6.3. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 5.019.2 kg, sản phẩm động vật thủy sản 140.022,85 kg, cá cảnh 157.056 con, cá cờ kiếm 9.755,5 kg.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá Mú giống 86.600 con, Cá Lăng giống 20.200 con, Tôm sú bố mẹ 199 con, Tôm thẻ chân trắng bố mẹ 1.390 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 156.932 kg thức ăn công nghiệp, 741.695 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 3.155 kg chất bổ sung vào thức ăn, 964.059 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: trong tuần đã kiểm tra hàng năm 05 chiếc, kiểm tra đăng ký mới 01 chiếc.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra liên tỉnh ven biển về bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2009 (10 tỉnh, từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Kiên Giang).

6.4. Hoạt động khuyến nông:

- Tổ chức 02 lớp tập huấn theo quy trình về kỹ thuật: Kỹ thuật trồng hoa lan; kỹ thuật nuôi cá kiểng cho nông dân xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

- Lượng giá mô hình nuôi heo an toàn tại xã Nhơn Đức và xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

- Triển khai xây dựng 08 mô hình mới: mô hình chăn nuôi heo rừng lai quy mô hộ gia đình (03 mô hình) tại xã Long Thới - huyện Nhà Bè, xã Tân Xuân, xã Xuân Thới Sơn và xã Tân Thới Nhì tại huyện Hóc Môn; mô hình sản xuất rau an toàn (02 mô hình) tại xã Trung Lập Hạ, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi; mô hình trồng kiểng lá tại phường Thạnh Lộc, phường An Phú Đông, quận 12; mô hình tác động các biện pháp kỹ thuật trong canh tác mai ghép tạo ra sản phẩm giá trị cao tại phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, quận 12; mô hình cơ giới hóa trên rau tại xã Phước Thạnh, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi.

- Nghiệm thu giai đoạn II đề tài “Ghép khổ qua trên gốc bầu nhằm tăng năng suất, tăng khả năng chống chịu môi trường và bệnh hại” thực nghiệm trên đồng ruộng tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

- Tiếp tục theo dõi các mô hình đã triển khai: mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (1,2 ha, 2 hộ) tại xã Lý Nhơn và xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ; mô hình nuôi tôm sú dạng đầm đập (20 ha, 1 hộ) tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ;…

6.5. Hoạt động tư vấn và xúc tiến thương mại:

Phối hợp với các chuyên gia của Tổ chức CBI (Hà Lan) tổ chức lớp tập huấn quản lý marketing và xuất khẩu (EMM) theo chương trình hợp tác giữa Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp với Tổ chức CBI trong năm 2009.

6.6. Hoạt động Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Trong tuần thực hiện 40 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 555 con, đạt 55,5% kế hoạch năm 2009.

- Quản lý, gieo tinh giống bò sữa cao sản: Trong tuần thực hiện 150 liều. Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 1.800 liều, đạt 30% so với kế hoạch năm 2009.

- Bình tuyển giống bò sữa: Trong tuần thực hiện 55 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 420 con, đạt 14% kế hoạch năm 2009.

- Khảo sát sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Trong tuần thực hiện 80 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 1.905 con, đạt 95,25% so với kế hoạch năm 2009.

- Tiếp tục thực hiện thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau, hoa mới, dừa dứa, các gốc ghép, xây dựng quy trình sản xuất cây khổ qua ghép và huấn luyện, chuyển giao cho Hợp tác xã; nhân và giữ giống tía tô, khoai lang và táo.

Văn phòng Sở.


Số lượt người xem: 3012    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm