SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
8
8
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28 Tháng Tư 2009 9:55:00 SA

Thông tin tuần 17 năm 2009 (Từ ngày 20/4/2009 đến 26/4/2009)

Trong tuần từ 20/4/2009 đến 26/4/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:
 
 

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch vụ Đông Xuân 2008 – 2009, sản xuất vụ Hè Thu 2009 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tập trung chỉ đạo phòng, chống hạn và dịch bệnh trên lúa vụ Hè Thu 2009.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về tập trung chỉ đạo thực hiện Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người. Tập trung công tác phòng chống bệnh cúm lợn.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2009.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng cơ bản chuyên ngành, công trình phòng, chống lụt, bão trên địa bàn thành phố; tập trung triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình bờ bao phòng, chống triều cường, bờ bao kết hợp giao thông nông thôn, phòng chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước.

- Chỉ đạo công tác tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt:

2.1.1. Vụ Đông Xuân 2008 - 2009:

- Lúa: Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 6.452 ha, đạt 92,4% so với cùng kỳ; đến nay, đã thu hoạch 5.270 ha.

- Rau: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 4.426 ha, đạt 97,5% so với cùng kỳ.

- Cây bắp: 1.049 ha, đạt 155% so với cùng kỳ (đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 8 - 8,5 tấn/ha).

- Cây đậu phộng: 714 ha, đạt 80,7% so với cùng kỳ (đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 2,5 - 2,7 tấn/ha).

2.1.2. Vụ Hè Thu 2009:

- Lúa: Trong tuần thực hiện 1.318 ha. Tổng diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 2.051 ha, đạt 31,5% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 143,2% so với cùng kỳ năm 2008.

- Rau: Trong tuần thực hiện 178 ha. Tổng diện tích gieo trồng từ đầu vụ đến nay là 1.083 ha, đạt 27% so với kế hoạch năm 2009 và đạt 111,5 % so với cùng kỳ năm 2008.

- Cây bắp: 07 ha, đạt 58,3% so với cùng kỳ năm 2008.

- Cây đậu phộng: 43 ha, đạt 35,8% so với cùng kỳ năm 2008.

2.1.3. Diễn biến tình hình dịch bệnh gây hại trên lúa Đông Xuân 2008 - 2009:

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa Đông Xuân 2008 - 2009 ước khoảng 283 ha, chiếm 4,5% diện tích gieo trồng lúa.

2.2. Tình hình chăn nuôi - thú y:

- Tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 525/UBND-CNN ngày 11/02/2009 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện về việc khống chế, ngăn chặn và dập tắt các ổ dịch, không để dịch tiếp tục lây lan và xảy ra dịch cúm A (H5N1) ở người; văn bản số 873/VP-CNN ngày 18/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân công tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố; Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 27/02/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp giao ban trực tuyến về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm.

- Triển khai thực hiện văn bản số 653/TY-DT ngày 28/4/2009 của Cục Thú y về hướng dẫn phòng chống bệnh cúm lợn (Swine Influenza): Chi cục Thú y đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm H1N1 trên người, trong đó tập trung tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền cho người chăn nuôi, chủ động áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng trong chăn nuôi.

2.2.1. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm:

- Trong tuần qua, các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã xử lý 174 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 368 con gà sống, 668 con vịt sống (trong đó có 640 con vịt con 01 ngày tuổi), 08 con và 423 kg gia cầm làm sẵn, 20 con chim cút, 07 kg chim cút, 14.124 quả trứng cút và 14.087 quả trứng gia cầm (gồm 5.563 quả trứng gia cầm ngoài thị trường và 8.524 quả trứng gia cầm hủy tại vựa quận 12).

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố tiếp tục ổn định, chưa phát hiện trường hợp gia cầm nào bị nhiễm bệnh.

2.2.2. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên heo tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3. Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau: Tổng đàn gà 12.934 con (của hộ Bà Trần Thị Quang - huyện Củ Chi; riêng hộ Bà Nguyễn Thị Lạc - huyện Hóc Môn hiện đang trống chuồng); 15 con đà điểu.

2.2.4. Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau:

a. Heo: Tổng đàn 300.483 con, đạt 100,2% kế hoạch năm 2009 và đạt 99,7% so với cùng kỳ năm 2008. Số hộ chăn nuôi là 10.949 hộ và 04 Trại quốc doanh (gồm: Xí nghiệp Đồng Hiệp, Trại Tân Trung, Xí nghiệp Giống cấp I, Xí nghiệp Phước Long).

b. Trâu bò: Tổng đàn 114.355 con, đạt 99,96% kế hoạch năm 2009 và đạt 97,6% so với cùng kỳ năm 2008; gồm 4.399 con trâu và 109.956 con bò (trong đó có 73.076 con bò sữa). Số hộ chăn nuôi là 18.899 hộ, 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa) và Xí nghiệp Delta.

c. Dê, Cừu: Tổng đàn 4.637 con; gồm 4.050 con dê và 587 con cừu. Số hộ chăn nuôi là 134 hộ và 01 đơn vị quốc doanh (Công ty Bò sữa).

3. Hoạt động lâm nghiệp:

- Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 143 lượt người.

- Tổ chức kiểm tra 06 lượt cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; 25 lượt tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã, trong đó phối hợp với chủ rừng 04 đợt, tổ chức chốt đêm 02 đợt; kiểm tra 22 cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản; kiểm tra sổ ghi xuất nhập lâm sản 12 cơ sở, cấp mới 04 sổ; kiểm tra lâm sản nhập xưởng gồm 714,129 m3 gỗ các loại; kiểm tra đóng búa kiểm lâm 714,129 m3 gỗ các loại; xử phạt 06 trường hợp vi phạm về khai thác rừng trái phép và tàng trữ gỗ trái phép, thu nộp ngân sách 4.712.000 đồng.

- Trong tuần, không xảy ra cháy rừng và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố.

- Cấp 04 giấy phép vận chuyển đặc biệt cho: Trại của Bà Trần Thị Kim Nhanh (huyện Hóc Môn) xuất bán nội địa 57 con rùa đất lớn, 48 con rùa núi vàng, 232 con kỳ đà vân, 313 con rắn ráo trâu đi tỉnh Quảng Ninh; Công ty cá sấu Tồn Phát vận chuyển 200 con cá sấu nước ngọt đi tỉnh Long An; Công ty Forimex vận chuyển 20 con cá sấu nước ngọt đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công ty cá sấu Hoa Cà vận chuyển 1.400 con cá sấu nước ngọt đi tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc.

- Cấp 06 giấy xác nhận vận chuyển cho: Ông Lê Văn Tấn (huyện Bình Chánh) xuất bán 12 con nhím đi huyện Hóc Môn; Ông Nguyễn Văn Trừng (huyện Bình Chánh) xuất bán 02 con nhím đi tỉnh Đắc Lắc và 02 con nhím đi quận Tân Bình; Bà Trần Thị Kim Nhanh (huyện Hóc Môn) xuất bán đi tỉnh Quảng Ninh 132 con rắn ri voi.

- Công tác gieo ươm, cung cấp cây trồng phân tán: Chi cục Lâm nghiệp đã sản xuất được 240.000 cây giống (gồm 62.000 cây bóng mát, 110.000 cây kiểng và 68.000 cây mọc nhanh) phục vụ nhu cầu trồng cây phân tán của các đơn vị trên địa bàn thành phố, trong đó, có 40.000 cây bóng mát và 70.000 giỏ kiểng đủ tiêu chuẩn xuất vườn.

4. Diêm nghiệp:

Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất và tiêu thụ muối của diêm dân huyện Cần Giờ. Tính đến ngày 17/4/2009, diện tích sản xuất muối tại huyện Cần Giờ đạt 1.516 ha với sản lượng muối là 58.249 tấn; lượng muối bán ra trong tháng là 19.200 tấn và còn lại 39.049 tấn. Giá muối hiện nay là 1.400 đồng/kg (giảm 200 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước).

5. Các hoạt động chuyên ngành:

5.1. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

+ Kiểm soát giết mổ heo: 46.371 con, tăng 3.057 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ trâu bò: 190 con, giảm 08 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ dê: 134 con, giảm 16 con so với tuần trước.

+ Kiểm soát giết mổ gia cầm: 239.741 con, giảm 595 con so với tuần trước.

+ Tiêu độc sát trùng: 505.259 m2, tăng 32.390 m2 so với tuần trước.

- Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 142 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 62.100.000 đồng.

5.2. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kinh tế tập thể cho 02 tổ hợp tác rau tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp lần III - năm 2009 cho 13 đội là Hội Nông dân các quận, huyện có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Làm việc với Hợp tác xã Nhân Ái - quận 2 về tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

- Làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và huyện Củ Chi về thực hiện Đề án Phát triển nông thôn mới.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105: Trong tuần có 206 hộ lập phương án vay vốn và đã được duyệt. Lũy kế từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006, đề án đầu tiên của huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, số hộ đã lập phương án vay vốn và đã được duyệt là 10.595 hộ với tổng vốn đầu tư là 1.831.922,65 triệu đồng, trong đó tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 1.090.081 triệu đồng.

5.3. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch xuất khẩu: Động vật thủy sản 24.501 kg, sản phẩm động vật thủy sản 169.638,33 kg, cá cảnh 90.458 con.

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá Mú giống 96.300 con, Cá Lăng giống 20.400 con, Tôm sú bố mẹ 100 con, Tôm thẻ chân trắng bố mẹ 2.200 con, Trùn biển làm thức ăn 200 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: 85.286 kg thức ăn công nghiệp, 3.123.441 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn, 5.400 kg chất bổ sung vào thức ăn, 1.511.652 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: 01 chiếc (sang tên).

- Triển khai tập huấn phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thủy sản năm 2009.

5.4. Hoạt động tư vấn và xúc tiến thương mại:

Phối hợp với Trung tâm đào tạo Ngọc Phước - quận 12 tổ chức phiên chợ hoa, cây kiểng đầu tiên, diễn ra từ ngày 25/4/2009 - 01/5/2009, với 28 đơn vị đăng ký tham gia. Phiên chợ tập trung chủ yếu vào các ngành hàng hoa lan, cây kiểng (hoa lan Ngọc Tú, xương rồng Ngọc Long,....); ngoài ra còn có một số nhóm hàng khác như nấm ăn, trái cây, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật thư pháp, trà đạo,....

5.5. Hoạt động Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Công tác khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Trong tuần thực hiện 59 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 675 con, đạt 67,5% kế hoạch năm 2009.

- Quản lý, gieo tinh giống bò sữa cao sản: Trong tuần thực hiện 240 liều. Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 2.220 liều, đạt 37% so với kế hoạch năm 2009.

- Bình tuyển giống bò sữa: Trong tuần thực hiện 48 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 522 con, đạt 17,4% kế hoạch năm 2009.

- Khảo sát sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Trong tuần thực hiện 68 con. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 2.135 con, đạt 110,15% so với kế hoạch năm 2009.

- Kiểm tra nhãn hiệu hàng hóa các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng: Trong tuần đã kiểm tra 03 công ty kinh doanh. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 13 công ty với 43 mẫu trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau, hoa mới, dừa dứa, các gốc ghép, xây dựng quy trình sản xuất cây khổ qua ghép và huấn luyện, chuyển giao cho Hợp tác xã; nhân và giữ giống tía tô, khoai lang và táo.

Văn phòng Sở.


Số lượt người xem: 2846    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm