SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
8
7
9
1
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 Tháng Ba 2016 10:00:00 SA

Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố


I. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA TRUNG ƯƠNG

 

 

TT

 

TRÍCH YẾU NỘI DUNG CHỦ YÊU

 

CỦA VĂN BẢN

 

Số, ký hiệu

 

văn bản

 

Ngày, tháng, năm ban hành

 

Nội dung chủ yếu

1

Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020

Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg

04/9/2014

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020

2

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Quyết định 62/2013/QĐ-TTg

25/10/2013

Khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

3

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Nghị định 210/2013/NĐ-CP

19/12/2013

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

4

Chính sách phát triển thủy sản

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

07/7/2014

Chính sách phát triển thủy sản

5

Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg

9/01/2012

Hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

6

Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

 

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP

9/6/2015

Tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

7

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Quyết định số 1956/QĐ-TTg

27/11/2009

 

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

8

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Quyết định số 31/VBHN-BNNPTNT

09/10/2014

Trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

 

II. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA THÀNH PHỐ

 

TT

 

Trích yếu nội dung chủ yêu

 

của văn bản

 

Số, ký hiệu

 

văn bản

 

Ngày, tháng, năm ban hành

 

Nội dung chủ yếu

1

Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND

23/2/2016

Hỗ trợ lãi vay đầu tư theo hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị

2

Chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thục hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND

 

14/5/2015

Hỗ trợ khuyến khích áp dụng quy trình thục hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố

3

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng 2020”

Quyết định 2041/QĐ-UBND

18/4/2012

Hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn

4

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020”

Quyết định 3639/QĐ-UBND

16/7/2012

Hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực phi nông nghiệp

5

Chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015- 2020

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND

08/6/2015

Hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất ban đầu cho các Hợp tác xã nông nghiệp – dịch vụ thành lập mới trên địa bàn Thành phố

6

Quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND

30/10/2015

 

Hỗ trợ lãi vay thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố

 

7

Chương trình phát triển, phân phối và tiêu thu nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số

6845/QĐ-UBND

04/12/2015
Ban hành Chương trình phát triển sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

8

Các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố

Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND

27/9/2013

Chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

 

 


Số lượt người xem: 32171    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm