SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
1
5
1
2
3
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04 Tháng Tư 2016 4:15:00 CH

TP.HCM ban hành các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp đô thị

 

 

Với mục đích xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn Thành phố, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong quý I năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp đô thị giai đoạn 2016 – 2020.

Chương trình hỗ trợ lãi vay sản xuất nông nghiệp.

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố.

Theo đó các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, các hộ gia đình, chủ trang trại, cá nhân (chủ đầu tư) trực tiếp sử dụng đất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn Thành phố và có phương án, dự án khả thi (phương án khả thi) để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn không gây ô nhiễm môi trường và phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị của Thành phố. Các chủ đầu tư ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố và có phương án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu hoặc có phương án khả thi tổ chức sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp phù hợp với mục tiêu và danh mục khuyến khích của chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị. Các chủ đầu tư sản xuất giống phù hợp với mục tiêu của chương trình giống cây, con chất lượng cao của Thành phố. Các chủ đầu tư đã được hưởng các cơ chế hỗ trợ lãi vay khác, không thuộc đối tượng áp dụng của quy định này (trừ các trường hợp quy định cụ thể).

Các tổ chức, cá nhân (gọi là chủ đầu tư) có dự án, phương án khả thi để đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh hoặc nuôi trồng thủy sản nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông được ngân sách Thành phố hỗ trợ 80% lãi suất. Đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác theo quy hoạch và theo chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn; sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc phát triển du lịch sinh thái được ngân sách hỗ trợ 60% lãi suất. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất.

Chương trình phát triển rau an toàn, hoa cây kiểng và giống bò thịt.

Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn Thành phố. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 diện tích gieo trồng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn đạt 16.319 ha, giá trị sản xuất đạt trên 800 triệu đồng/ha/năm; trong đó trên 90% các tổ chức, cá nhân tại các vùng sản xuất rau an toàn tập trung được giám sát kiểm tra, đảm bảo đủ điều kiện sản xuất, sơ chế sản phẩm rau, quả an toàn phù hợp tiêu chuẩn VietGAP. 100% diện tích sản xuất rau tại các hợp tác xã, tổ hợp tác được chứng nhận rau VietGAP; 100% xã có sản xuất rau có mô hình sản xuất rau được chứng nhận VietGAP, nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm; trên 90% rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP được tiêu thụ thông qua hợp đồng; hình thành 1 – 2 vùng rau ứng dụng công nghệ cao, tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập gắn với phát triển nông thôn mới

Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố. Mục tiêu cụ thể của Chương trình theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 2016 – 2020, chọn tạo đàn bò hướng thịt nền phù hợp để tạo ra con lai theo hướng thịt. Đến năm 2020, tổng đàn bò thịt trên địa bàn Thành phố đạt 30.000 con, trong đó đàn bò nền đạt 30% tổng đàn bò thịt của Thành phố. Hàng năm cung ứng 10.000 tấn thịt bò hơi và 7.000 con bò cái giống, cho người chăn nuôi Thành phố và các tỉnh. Cơ bản hình thành quy trình quản lý đồng bộ giống bò thịt từ gia trại đến cơ quan quản lý nhà nước. Đến năm 2020, chất lượng đàn bò thịt Thành phố đạt các chỉ tiêu kỹ thuật như khối lượng trưởng thành đạt 300 – 350 kg, tỷ lệ thịt xẻ 50 - 55%. Giai đoạn 2021 – 2030, đàn bò thịt cao sản trên địa bàn Thành phố đạt 40.000 con, trong đó hình thành con giống bò chuyên thịt của Thành phố. Hàng năm cung cấp cho thị trường 15.000 tấn thịt bò hơi, 10.000 con bò cái giống và đáp ứng 20% liều tinh bò thịt cao sản cho người chăn nuôi Thành phố và các tỉnh. Đến năm 2030, chất lượng đàn bò thịt Thành phố đạt các chỉ tiêu kỹ thuật như, khối lượng trưởng thành 350 - 400 kg, tỷ lệ thịt xẻ 55 - 60%. Hình thành chuỗi liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu giống bò thịt Thành phố.

Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Chương trình phát triển hoa kiểng trên địa bàn Thành phố. Mục tiêu đến năm 2020, diện tích sản xuất hoa, cây kiểng của Thành phố đạt 2.250 ha, trong đó diện tích hoa lan đạt 400 ha, hoa mai đạt 500 ha. Phấn đấu nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm hoa, cây kiểng; giá trị sản xuất hoa, kiểng bình quân đạt 1 tỷ đồng/ha/năm. 90% hộ trồng hoa lan có qui mô sản xuất từ 5.000 m2 trở lên có áp dụng cơ giới hóa (hệ thống tưới phun sương tiết kiệm nước). Lai tạo 3-5 giống lan mới từ các nguồn gen đã có (lan rừng Việt Nam và lan nhập nội ); hoàn thiện 8 - 10 quy trình nhân giống in vitro các giống hoa, cây kiểng mới. Tiến hành tạo giống hoa nền mới đột biến từ phương pháp chiếu xạ gây đột biến 3 - 5 dòng, tiến tới công nhận giống mới. Chọn tạo và phát triển các giống hoa cây kiểng mới từ các nguồn khác nhau như nhập nội, sưu tập…. Đưa vào sản xuất 5 - 10 giống hoa, cây kiểng mới phục vụ cho thị trường hoa, cây kiểng của Thành phố và các tỉnh lân cận. Tiếp tục hỗ trợ thành lập và duy trì ít nhất 70% hợp tác xã hoa, cây kiểng hoạt động có hiệu quả; trong đó, mỗi quận, huyện chủ lực có ít nhất 1 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

- Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

- Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 về phê duyệt Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 về phê duyệt Chương trình phát triển hoa cây kiểng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

- Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 về ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

 

 

Đ.K


Số lượt người xem: 2769    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm