SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
8
3
5
8
5
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22 Tháng Hai 2016 1:40:00 CH

Phấn đấu đến năm 2020 trên 90% diện tích sản xuất rau an toàn tập trung đạt tiêu chuẩn VietGAP

 

Ngày 20 tháng 01 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 231/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 diện tích gieo trồng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn đạt 16.319 ha, giá trị sản xuất đạt trên 800 triệu đồng/ha/năm; trong đó trên 90% các tổ chức, cá nhân tại các vùng sản xuất rau an toàn tập trung được giám sát kiểm tra, đảm bảo đủ điều kiện sản xuất, sơ chế sản phẩm rau, quả an toàn phù hợp tiêu chuẩn VietGAP. 100% diện tích sản xuất rau tại các hợp tác xã, tổ hợp tác được chứng nhận rau VietGAP; 100% xã có sản xuất rau có mô hình sản xuất rau được chứng nhận VietGAP, nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm; trên 90% rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP được tiêu thụ thông qua hợp đồng; hình thành 1 – 2 vùng rau ứng dụng công nghệ cao, tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập gắn với phát triển nông thôn mới.

 

Trong 5 năm (2016 – 2020), Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở ngành, quận huyện có sản xuất rau triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu, cụ thể: Xây dựng bản đồ số hóa các vùng sản xuất rau trên địa bàn Thành phố; kiểm tra, giám sát chất lượng rau, quả từ sản xuất đến lưu thông; tiếp tục thực hiện dự án phục tráng một số giống  rau địa phương và chuyển giao các giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất rau an toàn phù hợp với sản xuất nông nghiệp đô thị; tiếp tục phát triển sản xuất rau an toàn tại các xã nông thôn mới; tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau an toàn; phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh rau an toàn; công tác xúc tiến thương mại, phát triển kinh tế hợp tác, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các thành phần tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng rau; xây dựng hệ thống thông tin về tình hình sản xuất và thị trường nông sản; xây dựng mô hình vùng rau ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn; đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 

 

 

Đ.K

 


Số lượt người xem: 2671    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm