SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
7
6
7
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17 Tháng Tám 2014 10:25:00 SA

Thông tin tuần 33 (từ ngày 10/8/2014 đến ngày 16/8/2014)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, nuôi thủy sản,... giai đoạn 2011 - 2015 theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

 

2.1 Trồng trọt vụ Mùa 2014 (tính đến ngày 16/8/2014):

 

- Lúa: đã xuống giống là 2.436,9 ha, tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2013.

- Rau: Diện tích gieo trồng rau là 2.124,8 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2013 (trong đó 786,6 ha trồng rau muống nước và 53,3 ha trồng rau muống hạt).

 

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 371.587 con, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013.

- Trâu, bò: Tổng đàn 137.179 con, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó có 137.950 con bò (riêng bò sữa 99.700 con, tăng 4,3% cùng kỳ năm 2013).

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản; phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 33 điểm/19 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 09 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 2.375 kg phụ phẩm heo, 184 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 76 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 21.133 quả trứng gia cầm; xử lý 10 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 106 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Mùa 2014, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò tuột: 3.206 con, heo hơi: 43.343 con, heo bên: 20.592 con, gia cầm sống: 507.911 con, trứng gia cầm: 25.451.984 quả, sản phẩm chế biến: 91.824 kg, sản phẩm đông lạnh: 102.525 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 48.000 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 183 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 493.338 con; tiêu độc sát trùng: 132.921 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 8.740 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 698.396 kg, thịt heo: 116.434 kg, thịt gia cầm: 1.616.432 kg, thịt dê cừu: 12.731 kg, phụ phẩm gia cầm: 112.351 kg, phụ phẩm trâu bò: 108.044 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Diện tích sản xuất muối trên địa bàn thành phố là 1.666,9 ha, trong đó muối đất 757,3 ha, muối trải bạt 909,6 ha. Diện tích sản xuất muối trải bạt tập trung chủ yếu tại xã Lý Nhơn (869,6 ha), xã Thạnh An (20 ha) và xã Long Hòa (20 ha). Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố là 729 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 492 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ. Tổng sản lượng muối đạt 108.511 tấn, trong đó: sản lượng muối đất: 44.205 tấn; sản lượng muối trải bạt: 64.306 tấn. Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 61.150 tấn, trong đó: muối đất: 28.550 tấn; muối trải bạt: 32.600 tấn. Sản lượng muối còn lại: 47.361 tấn. Giá thu mua: muối vàng: 1.000 đồng/kg; muối trắng: 1.050 đồng/kg; muối trải bạt: 1.100 đồng/kg.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 26 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 7 đợt, chốt đêm 3 đợt với 87 lượt người tham gia. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 63 lượt/63 cơ sở. Kiểm tra xác nhận có 2.731,556 m3 gỗ các loại nhập khẩu. Xác nhận 98 lượt hồ sơ lâm sản hợp pháp gồm: 3.680,829 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu. Kiểm tra 15 lượt cơ sở gây nuôi động vật hoang dã. Cấp 04 Giấy phép vận chuyển đặc biệt, 01 giấy xác nhận để vận chuyển xuất bán nội địa 1.585 con cá sấu sống, 50 con trăn vàng và 02 con cầy vòi hương. Cấp 02 giấy xác nhận nguồn gốc gây nuôi cho doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu 6.000 tấm da trăn đen đi nước ngoài.

 

3.5 Hoạt động Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa thủy sản xuất khẩu: Đã kiểm dịch xuất khẩu 3.708 kg động vật thủy sản, 197.308 con cá cảnh các loại. Kiểm tra 38.889 kg thức ăn công nghiệp cho động vật dưới nước; 191.000 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng để sản xuất thức ăn; 97.886 kg chất bổ sung vào thức ăn; 103.000 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

 

3.6. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND được phê duyệt trong năm 2014 (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố) đến nay đã có 729 phương án, 1.964 hộ, tổng vốn đầu tư 966,6 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 587,7 tỷ đồng.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm: đến nay, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (xã điểm do Trung ương chọn) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, tiếp tục hỗ trợ xã xây dựng kế hoạch duy trì, phân kỳ tiến độ thực hiện, nâng chất các tiêu chí đạt được trong giai đoạn 2012 – 2015. Còn lại 5 xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí: xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ; xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã gồm: Củ Chi – 18 xã, Hóc Môn – 9 xã, Bình Chánh – 13 xã, Nhà Bè – 5 xã, Cần Giờ - 5 xã triển khai thực hiện các bước theo đề án đã được phê duyệt. Bình quân đạt 12 tiêu chí/xã.

 

3.7. Hoạt động kiểm định giống cây trồng – vật nuôi:

          - Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: trong tuần thực hiện 250 con, từ đầu năm đến nay đã thực hiện là 3.659 con. Tính từ khi triển khai thực hiện chương trình phát triển giống bò sữa đến nay đã bình tuyển, lập lý lịch được 80.168 con, chủ yếu là nhóm giống HF, đạt 80.57% so với tổng đàn bò của Thành phố.

          - Theo dõi khả năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ: thực hiện 100 con, lũy kế từ đầu năm đến nay là 2.725 con; Cân đo giám định bò sữa nuôi nông hộ: 55 con, tính từ đầu năm đến nay là 1.518 con; Theo dõi bê sinh ra từ các dòng tinh cao sản có nguồn gốc từ Mỹ, Hà Lan, Canada, Israel, Moncada,… trong tuần thực hiện là 75 con, lũy kế cho đến nay là 1.688 con.

- Thực hiện công tác giám định, bình tuyển heo đực giống khai thác thụ tinh nhân tạo, trong tuần đã thực hiện được 20 con. Tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện giám định, bình tuyển được 320 con.

- Hoạt động của phòng thử nghiệm: Đã phân tích được 60 mẫu chỉ tiêu vật chất khô đối với hỗn hợp thức ăn TMR và các thực liệu chăn nuôi bò sữa và 32 mẫu sữa tươi nguyên liệu, lũy kế từ đầu năm đến nay là 2.360 mẫu.

          - Dự án trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel: Hiện nay, tổng đàn bò sữa là 153 con, trong đó tổng đàn bò khai thác sữa hiện có là 68 con, với năng suất sữa trung bình trong tuần là 23.5 kg/con/ngày.

 

          - Thử nghiệm giống cây trồng ở các xã nông thôn mới: Trong tuần đã tổ chức hội thảo các giống lúa ở xã Tân Nhựt. Thông qua buổi hội thảo, đã chọn được giống lúa OM 3673, với các đặc điểm cứng cây, lá đòng đứng, kháng đạo ôn, rầy nâu. Năng suất ước: 4.8-5 tấn/ha. Bên cạnh đó, đã xuống giống 1.000m2 dưa leo và 1.000 m2 bí đao ở xã Trung Lập Thượng. Tính đến nay, đã trồng thử nghiệm được 24.000m2 gồm các giống rau, lúa và 1.000 cây con.

 

3.8. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

Công tác chứng nhận VietGAP: Từ đầu năm 2014 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp đã chứng nhận cho 63 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 72,195 ha; tương đương 402,650 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 8.819 tấn/năm. Tính lũy tiến đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được chứng nhận VietGAP là 377 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 210,175 ha; tương đương 1.010,001 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 24.135 tấn/năm.

3.9. Hoạt động khuyến nông:

Tổ chức 04 cuộc hội thảo chuyên đề với 200 nông dân tham gia: Hội thảo sản xuất và tiêu thụ cá kiểng trên địa bàn phường Thạnh Xuân, Quận 12; hội thảo các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức; hội thảo giới thiệu một số đối tượng mới nước lợ phù hợp và hiệu quả tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè; hội thảo nuôi cua giống nhân tạo tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.

 

Tổ chức 01 chuyến tham quan đưa 30 nông dân Quận 9 xem mô hình nuôi heo đảm bảo vệ sinh môi trường tại huyện Hóc Môn.

          Tổ chức 09 cuộc lượng giá mô hình trình diễn: mô hình trồng lan Denbrobium cắt cành (2.500 cây, 3 hộ) tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn; 05 mô hình trồng lan Mokara (1 mô hình 2.000 cây, 4 hộ) tại xã Nhị Bình, Hóc Môn, xã Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân Thạnh Tây, Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi; 01 mô hình vườn sinh thái (1.5 ha, 3 hộ) tại xã Trung An, Củ Chi; 01 mô hình kỹ thuật chăm sóc chôm chôm đốn đau (5.9 ha, 7 hộ) và 01 mô hình kỹ thuật chăm sóc chôm chôm rải vụ (3.51 ha, 3 hộ) tại xã Trung An, Củ Chi./.


Số lượt người xem: 2553    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm