SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
3
3
1
1
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 Tháng Tám 2014 8:10:00 SA

Thông tin tuần 30 (từ ngày 21/7/2014 đến ngày 26/7/2014)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, nuôi thủy sản,... giai đoạn 2011 - 2015 theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1 Trồng trọt vụ Mùa 2014 (tính đến ngày 25/7/2014):

 

- Lúa: đã xuống giống là 84,4 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2013.

- Rau: Diện tích gieo trồng rau là 556,7 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2013 (trong đó 274 ha trồng rau muống nước và 11 ha trồng rau muống hạt).

2.2. Chăn nuôi:

 

- Heo: Tổng đàn 317.484 con, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013.

- Trâu, bò: Tổng đàn 142.733 con, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó có 136.798 con bò (riêng bò sữa 109.423 con, tăng 6% cùng kỳ năm 2013).

3. Các hoạt động chuyên ngành:

 

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản; phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 31 điểm/17 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 08 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 2.899 kg phụ phẩm heo, 464 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 64 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 20.249 quả trứng gia cầm; xử lý 05 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 157 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Mùa 2014, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

 

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò tuột: 5.196 con, heo hơi: 45.443 con, heo bên: 21.291 con, gia cầm sống: 570.082 con, trứng gia cầm: 28.917.176 quả, sản phẩm chế biến: 100.787 kg, sản phẩm đông lạnh: 162.717 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 49.640 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 139 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 575.900 con; tiêu độc sát trùng: 173.342 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 8.893 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 998.140 kg, thịt heo: 138.346 kg, thịt gia cầm: 1.256.962 kg, thịt dê cừu: 23.682 kg, phụ phẩm gia cầm: 73.518 kg, phụ phẩm trâu bò: 74.630 kg.

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

 

Diện tích sản xuất muối trên địa bàn thành phố là 1.666,9 ha, trong đó muối đất 757,3 ha, muối trải bạt 909,6 ha. Diện tích sản xuất muối trải bạt tập trung chủ yếu tại xã Lý Nhơn (869,6 ha), xã Thạnh An (20 ha) và xã Long Hòa (20 ha). Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố là 729 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 492 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ. Tổng sản lượng muối đạt 108.511 tấn, trong đó: sản lượng muối đất: 44.205 tấn; sản lượng muối trải bạt: 64.306 tấn. Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 61.150 tấn, trong đó: muối đất : 28.550 tấn; muối trải bạt: 32.600 tấn. Sản lượng muối còn lại: 47.361 tấn. Giá thu mua: muối vàng: 1.000 đồng/kg; muối trắng: 1.050 đồng/kg; muối trải bạt: 1.100 đồng/kg. Tổng thiệt hại do mưa trái mùa tính đến nay là 9.000 tấn.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 20 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 08 đợt, chốt đêm 01 đợt với 75 lượt người tham gia. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 63 lượt/42 cơ sở. Kiểm tra sổ ghi chép lâm sản 28 cơ sở; cấp mới 02 sổ ghi chép lâm sản. Kiểm tra xác nhận có 2.924,8840 m3 gỗ các loại nhập khẩu. Đóng búa kiểm lâm 1.014,551 m3 gỗ tròn. Kiểm tra 26 lượt cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, 03 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 01 giấy xác nhận để vận chuyển xuất bán nội địa 430 con cá sấu sống, 01 tấm da trăn đen.

3.5 Hoạt động Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

 

Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa thủy sản xuất khẩu: Đã kiểm dịch xuất khẩu 3.244 kg động vật thủy sản, 205.063 con cá cảnh các loại. Kiểm tra 35.240 kg thức ăn công nghiệp cho động vật dưới nước; 2.774.502 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng để sản xuất thức ăn; 87.440 kg chất bổ sung vào thức ăn; 122.690 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

3.6. Hoạt động phát triển nông thôn:

 

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND được phê duyệt trong năm 2014 (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố) đến nay đã có 708 phương án, 1.775 hộ, tổng vốn đầu tư 900,7 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 546,9 tỷ đồng.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm: đến nay, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (xã điểm do Trung ương chọn) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, tiếp tục hỗ trợ xã xây dựng kế hoạch duy trì, phân kỳ tiến độ thực hiện, nâng chất các tiêu chí đạt được trong giai đoạn 2012 – 2015. Còn lại 5 xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí: xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ; xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã gồm: Củ Chi – 18 xã, Hóc Môn – 9 xã, Bình Chánh – 13 xã, Nhà Bè – 5 xã, Cần Giờ - 5 xã triển khai thực hiện các bước theo đề án đã được phê duyệt. Bình quân đạt 12 tiêu chí/xã.

3.7. Hoạt động kiểm định giống cây trồng – vật nuôi:

 

          - Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: trong tuần thực hiện 320 con, từ đầu năm đến nay đã thực hiện là 2.785 con. Tính từ khi triển khai thực hiện chương trình phát triển giống bò sữa đến nay đã bình tuyển, lập lý lịch được 79.294 con, chủ yếu là nhóm giống HF, đạt 79,69% so với tổng đàn bò của Thành phố.

          - Theo dõi khả năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ: thực hiện 105 con, lũy kế từ đầu năm đến nay là 2.452 con; Cân đo giám định bò sữa nuôi nông hộ: 55 con, tính từ đầu năm đến nay là 1.338 con; Theo dõi bê sinh ra từ các dòng tinh cao sản có nguồn gốc từ Mỹ, Hà Lan, Canada, Israel, Moncada,… trong tuần thực hiện là 150 con, lũy kế cho đến nay là 1.443 con.

- Thực hiện công tác giám định, bình tuyển heo đực giống khai thác thụ tinh nhân tạo, trong tuần đã thực hiện được 20 con. Tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện giám định, bình tuyển được 250 con.

- Hoạt động của phòng thử nghiệm: Đã phân tích được 19 mẫu chỉ tiêu vật chất khô đối với hỗn hợp thức ăn TMR và các thực liệu chăn nuôi bò sữa và 28 mẫu sữa tươi nguyên liệu, lũy kế từ đầu năm đến nay là 2.185 mẫu.

          - Dự án trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel: Hiện nay, tổng đàn bò sữa là 152 con (trong đó có 01 bê cái mới được sinh ra), trong đó tổng đàn bò khai thác sữa hiện có là 71 con, với năng suất sữa trung bình trong tuần là 23.1 kg/con/ngày.

          - Thử nghiệp giống cây trồng ở các xã nông thôn mới: Đã xuống giống 1.000m2 bí đỏ hạt đậu ở xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi và 1.000m2 dưa leo ở xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh. Tính đến nay, đã trồng thử nghiệm được 22.000m2 gồm các giống rau và lúa. Trong đó có 5.000 m2 rau đã kết thúc thử nghiệm, đang tổng hợp số liệu đánh giá kết quả thử nghiệm. Hiện nay, đang tiếp tục chăm sóc và theo dõi sinh trưởng, phát triển của 17.000m2 các giống rau và lúa được trồng thử nghiệm tại các xã Nông thôn mới.

3.8. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

Công tác chứng nhận VietGAP: Từ đầu năm 2014 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp đã chứng nhận cho 47 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 67,745 ha; tương đương 384,225 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 8.514 tấn/năm. Tính lũy tiến đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được chứng nhận VietGAP là 364 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 206,607 ha; tương đương 994,276 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 23.886 tấn/năm./.

 

 


Số lượt người xem: 3049    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm