SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
6
0
7
8
6
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07 Tháng Tám 2014 10:30:00 SA

Thông tin tuần 31 (từ ngày 27/7/2014 đến ngày 2/8/2014)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo tiến độ; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, nuôi thủy sản,... giai đoạn 2011 - 2015 theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

 

2.1 Trồng trọt vụ Mùa 2014 (tính đến ngày 2/8/2014):

- Lúa: đã xuống giống là 494,9 ha, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013.

- Rau: Diện tích gieo trồng rau là 1.530 ha, xấp xỉ so với cùng kỳ năm 2013 (trong đó 591 ha trồng rau muống nước và 36 ha trồng rau muống hạt).

 

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 318.261 con, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013.

- Trâu, bò: Tổng đàn 143.115 con, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó có 137.179 con bò (riêng bò sữa 109.761 con, tăng 6% cùng kỳ năm 2013).

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản; phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố.

- Chi cục Thú y trong tuần đã kiểm tra, phát hiện 31 điểm/19 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 09 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 2.805 kg phụ phẩm heo, 171 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; xử lý nhiệt 66 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 23.075 quả trứng gia cầm; xử lý 11 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 112 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

- Hiện nay, nông dân xuống giống vụ Mùa 2014, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tập trung theo dõi các hệ thống bẫy đèn để có biện pháp hướng dẫn nông dân gieo sạ né rầy, hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống lúa trước khi gieo sạ; đồng thời khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Công tác kiểm soát tại 5 trạm kiểm dịch động vật: trong tuần thực hiện kiểm dịch trâu bò tuột: 5.024 con, heo hơi: 41.504 con, heo bên: 20.328 con, gia cầm sống: 574.853 con, trứng gia cầm: 25.595.712 quả, sản phẩm chế biến: 90.481 kg, sản phẩm đông lạnh: 166.878 kg.

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: trong tuần đã thực hiện kiểm soát giết mổ heo: 47.896 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 180 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 557.886 con; tiêu độc sát trùng: 381.658 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 8.923 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: trong tuần đã kiểm tra thịt trâu bò: 603.349 kg, thịt heo: 117.406 kg, thịt gia cầm: 1.541.661 kg, thịt dê cừu: 17.363 kg, phụ phẩm gia cầm: 31.422 kg, phụ phẩm trâu bò: 53.483 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Diện tích sản xuất muối trên địa bàn thành phố là 1.666,9 ha, trong đó muối đất 757,3 ha, muối trải bạt 909,6 ha. Diện tích sản xuất muối trải bạt tập trung chủ yếu tại xã Lý Nhơn (869,6 ha), xã Thạnh An (20 ha) và xã Long Hòa (20 ha). Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố là 729 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 492 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ. Tổng sản lượng muối đạt 108.511 tấn, trong đó: sản lượng muối đất: 44.205 tấn; sản lượng muối trải bạt: 64.306 tấn. Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 61.150 tấn, trong đó: muối đất: 28.550 tấn; muối trải bạt: 32.600 tấn. Sản lượng muối còn lại: 47.361 tấn. Giá thu mua: muối vàng: 1.000 đồng/kg; muối trắng: 1.050 đồng/kg; muối trải bạt: 1.100 đồng/kg.

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Trong tuần đã tổ chức 26 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 10 đợt, chốt đêm 02 đợt với 89 lượt người tham gia. Kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 56 lượt/56 cơ sở. Kiểm tra xác nhận có 2.554,3970 m3 gỗ các loại nhập khẩu; 2.956 kg mảnh gỗ dó bầu trong nước. Đóng búa kiểm lâm 248,760 m3 gỗ. Xác nhận 145 lượt hồ sơ lâm sản hợp pháp gồm: 4.943,5291 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu; 208 sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu chế tác  từ 22,7122 m3 gỗ giáng hương nhập khẩu và 2.956 kg sản phẩm dăm mảnh gỗ dó bầu nguyên liệu từ rừng trồng trong nước.

 

3.5 Hoạt động Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa thủy sản xuất khẩu: Đã kiểm dịch xuất khẩu 2.570 kg động vật thủy sản, 149.044 con cá cảnh các loại. Kiểm tra 53.611 kg thức ăn công nghiệp cho động vật dưới nước; 443.440 kg nguyên liệu đã qua chế biến dùng để sản xuất thức ăn; 20.091 kg chất bổ sung vào thức ăn; 530.084 kg thuốc hóa chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu sản xuất thuốc và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản.

 

3.6. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND được phê duyệt trong năm 2014 (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố) đến nay đã có 712 phương án, 1.831 hộ, tổng vốn đầu tư 932,2 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 567,8 tỷ đồng.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm: đến nay, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (xã điểm do Trung ương chọn) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, tiếp tục hỗ trợ xã xây dựng kế hoạch duy trì, phân kỳ tiến độ thực hiện, nâng chất các tiêu chí đạt được trong giai đoạn 2012 – 2015. Còn lại 5 xã cơ bản đạt chuẩn 19/19 tiêu chí: xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ; xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã gồm: Củ Chi – 18 xã, Hóc Môn – 9 xã, Bình Chánh – 13 xã, Nhà Bè – 5 xã, Cần Giờ - 5 xã triển khai thực hiện các bước theo đề án đã được phê duyệt. Bình quân đạt 12 tiêu chí/xã.

 

3.7. Hoạt động kiểm định giống cây trồng – vật nuôi:

          - Bình tuyển, lập lý lịch giống bò sữa: trong tuần thực hiện 524 con, từ đầu năm đến nay đã thực hiện là 3.309 con. Tính từ khi triển khai thực hiện chương trình phát triển giống bò sữa đến nay đã bình tuyển, lập lý lịch được 79.818 con, chủ yếu là nhóm giống HF, đạt 80.22% so với tổng đàn bò của Thành phố.

          - Theo dõi khả năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ: thực hiện 103 con, lũy kế từ đầu năm đến nay là 2.555 con; Cân đo giám định bò sữa nuôi nông hộ: 65 con, tính từ đầu năm đến nay là 1.403 con; Theo dõi bê sinh ra từ các dòng tinh cao sản có nguồn gốc từ Mỹ, Hà Lan, Canada, Israel, Moncada,… trong tuần thực hiện là 85 con, lũy kế cho đến nay là 1.528 con.

- Thực hiện công tác giám định, bình tuyển heo đực giống khai thác thụ tinh nhân tạo, trong tuần đã thực hiện được 25 con. Tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện giám định, bình tuyển được 275 con.

- Hoạt động của phòng thử nghiệm: Đã phân tích được 14 mẫu chỉ tiêu vật chất khô đối với hỗn hợp thức ăn TMR và các thực liệu chăn nuôi bò sữa và 27 mẫu sữa tươi nguyên liệu, lũy kế từ đầu năm đến nay là 2.236 mẫu.

          - Dự án trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel: Hiện nay, tổng đàn bò sữa là 153 con (trong đó có 01 bê cái mới được sinh ra), trong đó tổng đàn bò khai thác sữa hiện có là 69 con, với năng suất sữa trung bình trong tuần là 23.1 kg/con/ngày.

          - Thử nghiệp giống cây trồng ở các xã nông thôn mới: Tính đến nay, đã trồng thử nghiệm được 22.000m2 gồm các giống rau và lúa và 1.000 cây con. Trong đó, đã có 1.000 cây con và 11.000 m2 các giống rau kết thúc thử nghiệm, đang tổng hợp số liệu đánh giá kết quả thử nghiệm. Tiếp tục chăm sóc và theo dõi sinh trưởng, phát triển của 11.000m2 các giống rau và lúa được trồng thử nghiệm tại các xã Nông thôn mới.

 

3.8. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

Công tác chứng nhận VietGAP: Từ đầu năm 2014 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp đã chứng nhận cho 47 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 67,745 ha; tương đương 384,225 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 8.514 tấn/năm. Tính lũy tiến đến nay, tổng số đơn vị sản xuất rau, quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được chứng nhận VietGAP là 364 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 206,607 ha; tương đương 994,276 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 23.886 tấn/năm./.

 


Số lượt người xem: 3578    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm