SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
2
9
4
5
6
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07 Tháng Mười Một 2006 8:45:00 CH

Kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo Chương trình phát triển hoa, cây kiểng giai đoạn 2004 – 2010

Ngày 02 tháng 11 năm 2006, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 287/QĐ-SNN-TCCB về việc kiện toàn tổ chức và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển hoa, cây kiểng giai đoạn 2004 – 2010 (được thành lập theo Quyết định số 114/QĐ-NN-TCCB ngày 27/5/2004 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)


Ban Chỉ đạo gồm các thành viên sau:

1/. Bà Lê Hồng Hoanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban

2/. Ông Trần Viết Mỹ - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, Phó ban thường trực

3/. Ông Lê Minh Dũng - Phó trưởng phòng Nông nghiệp Sở, Phó ban

4/. Ông Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, thành viên

5/. Ông Từ Minh Thiện - Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, thành viên  

6/. Ông Thái Thành Tâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật, thành viên     

7/. Ông Nguyễn Văn Đam - Phó Giám đốc Công ty Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi , thành viên  

8/. Ông Phạm Thiết Hoà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, thành viên  

9/. Ông Ngô Văn Tiến - Phó trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Sở, thành viên

10/. Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Kiểm định Giống cây trồng vật nuôi, thành viên  

 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để  tiếp tục triển khai thực hiện nội dung phát triển hoa, cây kiểng thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hoa, cây kiểng, cá cảnh thành phố giai đoạn 2004-2010

Thành lập Tổ Công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo Chương trình phát triển hoa, cây kiểng. Nhiệm vụ cụ thể của Tổ do Ban chỉ đạo phân công. (theo danh sách kèm theo)

Trung tâm Khuyến nông là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Chương trình phát triển hoa, cây kiểng và có nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trình Trưởng Ban xem xét quyết định. 

 

Danh sách Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển hoa - cây kiểng giai đoạn 2004 - 2010 trên địa bàn Thành phố:

    1/. Ông Phạm Đức Dũng - Phó trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông, Tổ trưởng

2/. Bà Cung Hoàng Phi Phượng - Trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm Công nghệ sinh học, Tổ phó

3/. Bà Hoàng Thị Hồng - Chuyên viên Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở, Tổ phó

4/. Bà Trần Thị Thu Trang - Chuyên viên Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, Tổ viên

5/. Bà Trần Thu Hà - Chuyên viên Chi cục Bảo vệ thực vật, Tổ viên

6/. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Chuyên viên Trung tâm Quản lý Kiểm định Giống cây trồng vật nuôi, Tổ viên

7/. Ông Nguyễn Dương Châu - Quyền Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ, Tổ viên

8/. Ông Ngô Xuân Quang - Chuyên viên Phòng Nông nghiệp Sở, Tổ viên

9/. Ông Bùi Duy Ninh - Chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn, Tổ viên

   

 

(Phòng Tổ chức Cán bộ Sở)


Số lượt người xem: 4713    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm