SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
3
0
0
0
5
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31 Tháng Mười 2005 11:15:00 CH

Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND ngày 26/10/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp đối phó khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm trên người.

Thực hiện Chỉ thị số 34/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2005 về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người; để chủ động đối phó với tinh thần nỗ lực cao nhất, khẩn trương nhất, không để dịch xảy ra và ít thiệt hại nhất khi xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch trên người, bảo vệ sinh mạng cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉ thị số 31/ 2005 ngày 26 tháng 10 năm 2005

1. Ủy ban nhân dân các quận  huyện:

Chủ trì phối hợp với ngành Y tế, Thú y, đoàn thể và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tình hình chăn nuôi gia cầm tại địa phương thực hiện:

1.1. Duy trì lâu dài việc cấm nuôi thủy cầm trên địa bàn thành phố.

1.2. Khuyến cáo các hộ nuôi nhỏ lẻ gia cầm, không đảm bảo an toàn sinh học tăng cường giết mổ tiêu dùng trong gia đình hạn chót đến 31/10/2005 và không nuôi mới trở lại.

1.3. Yêu cầu các hộ nuôi gia cầm quy mô sản xuất hàng hoá, đã được tiêm phòng phải đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, thường xuyên tiêu độc khử trùng và đi đến việc ngưng nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố:

- Đối với gà thịt: hạn chót đến ngày 20/11/2005 xuất bán hết chuồng và không nuôi mới trở lại.

- Đối với gà đẻ: hạn chót đến ngày 20/11/2005 phải ngưng nuôi và không nuôi mới trở lại. Khuyến cáo người chăn nuôi chuyển sang địa bàn khác hoặc chuyển đổi ngành nghề.

- Đối với các hộ chăn nuôi chim cút, bồ câu, …tổ chức giết mổ, tiêu thụ giảm đàn và chấm dứt chăn nuôi trước ngày 20/11/2005

- Các doanh trại quân đội chấm dứt chăn nuôi gia cầm cải thiện đời sống trước ngày 20/11/2005.

 

2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch gia cầm-thủy cầm, Sở Nông nghiệpvà PTNT, Sở Y tế:

Nhanh chóng hoàn chỉnh kế hoạch hành động khẩn cấp, các biện pháp đối phó nhanh, tích cực, hiệu quả khi xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm trên người trong vòng 1 tuần lễ kể từ ngày ban hành chỉ thị, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để khẩn trương triển khai thực hiện phòng chống dịch với tinh thần chủ động cao nhất.

Căn cứ kế hoạch hành động khẩn cấp đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận huyện triển khai ngay kế hoạch hành động khẩn cấp nhằm chủ động đối phó với dịch bệnh với tinh thần nỗ lực cao nhất, không để xảy ra dịch và hạn chế tối đa thiệt hại khi dịch xảy ra.

 

3. Sở Nông nghiệp và PTNT:

           - Thông báo các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể cung cấp thông tin khi phát hiện tình trạng kinh doanh trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm, chăn nuôi thủy cầm hoặc khai báo khi có dịch xảy ra.

           - Chỉ đạo Chi cục thú y khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp chuyên môn trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm: thực hiện công tác giám sát dịch bệnh. Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện qui trình tiêu độc sát trùng. Chấn chỉnh điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ và kiểm soát chặt chẽ nguồn gia cầm nhập. Chuẩn bị đầy đủ hoá chất tiêu độc sát trùng, cung cấp hoá chất, hướng dẫn cho người chăn nuôi để thường xuyên tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi, các cơ sở giết mổ. Khuyến cáo, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đồng bộ các biện pháp an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng kết hợp tiêm phòng vắc xin đúng tiến độ, đúng quy trình và giám sát chặt chẽ dịch tễ đối với đàn gia cầm trong thời gian trước khi ngưng nuôi.

- Chủ trì phối hợp với các quận huyện đề xuất các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi gia cầm sản xuất hàng hoá chuyển sang ngành nghề khác.

- Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế hoàn tất việc xây dựng hệ thống cảnh báo dịch bệnh, thường xuyên cập nhật theo dõi tình hình, theo dõi diễn biến dịch bệnh trên gia cầm và trên người tại thành phố, trong nước và quốc tế kịp nhằm kịp thời đối phó với tình huống xảy ra.

 

4. Sở Y tế:

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, thuốc chữa bệnh. Phân công trách nhiệm các đơn vị trực thuộc, phối hợp với các đơn vị y tế trung ương sẳn sàng cho công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại thành phố và hỗ trợ cho các tỉnh trong khu vực. - Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị và nâng cấp các cơ sở y tế đủ điều kiện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân khi có đại dịch xảy ra, thực hiện phuơng án “3 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ, vật tư tại chổ và xử lý tại chỗ.

           - Chỉ đạo thực hiện công tác giám sát tình hình sức khỏe đối với các cá nhân, lao động có tiếp xúc, trực tiếp tham gia công tác chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, sản xuất có liên quan đến gia cầm và sản phẩm gia cầm. Kiểm tra công tác bảo hộ lao động; hướng dẫn công tác tiêu độc sát trùng môi trường xung quanh khu vực chăn nuôi, cơ sở giết mổ, kinh doanh, sản xuất có liên quan đến gia cầm và sản phẩm gia cầm.

- Có kế hoạch, tổ chức tổng diễn tập tình huống xảy ra dịch cúm gia cầm lây cho người (ước đoán số lượng người bệnh là 25 người).

            - Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Đài Truyền hình thành phố, Sở Văn hóa-Thông tin, Sở Giáo dục-Đào tạo, các Hội, Đoàn thể tổ chức xây dựng nội dung tuyên truyền, cung cấp nội dung tuyên truyền cho các quận, huyện để tổ chức phổ biến, sinh hoạt trong nhân dân, trường học, cơ quan.

 

5. Sở Văn hoá Thông tin

Chủ trì phối hợp Ban tưởng thành ủy, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin, tuyên truyền để mọi người dân nhận thức đúng về hiểm họa đại dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người, nâng cao tính tự giác và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. Phải thực hiện quyết liệt việc tuyên truyền, vận động, theo hướng đi đến chấm dứt nuôi gia cầm tại thành phố.

Ủy ban nhân dân các quận huyện có biện pháp tuyên truyền hiệu quả, đưa nội dung phòng chống dịch cúm vào sinh hoạt thường xuyên ở tổ dân phố đảm bảo thông tin đến được từng người dân để nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phổ biến tuyên truyền đến các học sinh thông qua các hình thức hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt lớp học, sinh hoạt dưới cờ để tăng cuờng cảnh giác với hiểm hoạ đại dịch.

 

6. Sở Tài Chính:

- Bố trí đủ vốn và kịp thời để mua trang thiết bị, hoá chất, dụng cụ và các kinh phí phòng chống dịch khác theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành, quận, huyện lập dự toán kinh phí phòng chống dịch cúm gia cầm. Tổ chức thực hiện cấp phát, thanh quyết toán và kiểm tra việc thực hiện đảm bảo hoạt động phòng chống dịch cúm gia cầm kịp thời và có hiệu quả.

 

7. Chi cục Quản lý thị trường:

Chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an, Thú y kiểm tra các chốt cố định và tổ chức kiểm tra lưu động nhằm:

- Tăng cường kiểm soát nguồn gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập vào thành phố.

- Tăng cường kiểm soát, phát hiện, xử lý triệt để các địa điểm giết mổ trái phép.

- Chấm dứt việc mua bán bất hợp pháp gia cầm tại các điểm nóng và xử lý mạnh các trường hợp vi phạm. Gia cầm phải được bày bán tại nơi quy định và có đầy đủ bao bì, thương hiệu.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện phải chịu trách nhiệm nếu còn tồn tại các trường hợp giết mổ, buôn bán gia cầm trái phép trên địa bàn.

 

Trên đây là các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố nhằm làm trong sạch môi trường, ngăn chặn khả năng phát sinh, lây lan dịch bệnh và chuẩn bị kế hoạch hành động khẩn cấp đối phó khi dịch xảy ra. Việc quán triệt và triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người phải được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và trách nhiệm của mỗi người dân; phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt kế hoạch hành động khẩn cấp này.

 

Để bảo vệ tốt sức khoẻ cộng đồng và giữ vững tình hình kinh tế xã hội của thành phố, đề nghị các Sở Ngành, Ủy ban dân các quận huyện khẩn cấp triển khai thực hiện.

 

                  


Số lượt người xem: 3093    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm