SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
3
0
0
4
4
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 Tháng Mười 2005 11:25:00 SA

Một số chương trình công tác tập trung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh trong quý IV năm 2005

Tại Hội nghị giao ban về chương trình công tác quý IV năm 2005 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố được tổ chức vào ngày 07 tháng 10 năm 2005 vừa qua, Giám đốc Sở đã đánh giá: Khối lượng nhiệm vụ công tác trong quý III/2005 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố rất lớn, tuy nhiên nhờ có sự chỉ đạo xuyên suốt từ Sở đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc nên tình hình thực hiện tương đối thuận lợi; hầu hết các phòng ban, đơn vị thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch và hoàn thành công tác được giao.
 
   

        Đồng thời, Giám đốc Sở đã chỉ đạo về một số chương trình công tác cần tập trung thực hiện trong quý IV năm 2005 như sau:

1/ Tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2005; từng phòng ban, đơn vị thuộc Sở phấn đấu thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị mình. Trong đó cần chú ý thực hiện:

1.1/ Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất để hoàn thành kế hoạch năm 2005; chỉ đạo sản xuất hoa lan, cây kiểng để phục vụ cho Tết nguyên đán sắp tới.

1.2/ Tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ sản xuất, bao gồm: phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, phòng chống dịch hại cây trồng, an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát hoạt động các chợ đầu mối.

1.3/ Hỗ trợ phát triển sản xuất: tham gia Triển lãm thành tựu nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức vào tháng 11/2005; kiểm tra việc thực hiện chương trình 419 tại các quận - huyện ngoại thành để hỗ trợ cho nông dân vay vốn sản xuất.

2/ Hoàn chỉnh chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006- 2010, giảm diện tích trồng lúa để chuyển sang cây trồng, vật nuôi khác có năng suất, hiệu quả cao hơn; và dựa trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi do từng quận, huyện xây dựng hoàn chỉnh cho địa phương, Sở sẽ tổng hợp để trình Thường trực UBND thành phố về kế hoạch chuyển đổi chung cho toàn thành phố; đồng thời, xây dựng tiến độ cụ thể cho từng chương trình để thực hiện trong 5 năm tới và tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình xã điểm phục vụ cho công tác chuyển đổi trong năm 2006.

3/ Tổ chức Hội nghị tiêu thụ nông sản cho khoảng 500 đại biểu là các doanh nghiệp, nhà sản xuất, các xã - phường và một số nông dân tiêu biểu tham dự.

4/ Chuẩn bị công tác tổng kết hoạt động năm 2005, 5 năm 2001 – 2005 và tổng kết các chương trình mục tiêu trọng điểm của Ngành.

4.1/ Công tác tổng kết hoạt động năm 2005 và 5 năm 2001 – 2005 của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố: giao phòng Kế hoạch Tài chính Sở chuẩn bị.

4.2/ Chương trình phát triển rau an toàn giai đoạn 2001 – 2005: giao Phòng Nông nghiệp và Chi cục Bảo vệ thực vật chuẩn bị.

4.3/ Chương trình mục tiêu phát triển bò sữa giai đoạn 2001 – 2005: giao Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng - vật nuôi và Chi cục Thú y chuẩn bị.

4.4/ Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2002 – 2005: giao Phòng Thủy sản chuẩn bị.

4.5/ Chương trình giống cây con chất lượng cao: giao Phòng Nông nghiệp và Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng - vật nuôi chuẩn bị.

4.6/ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn: giao Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn chuẩn bị.

5/ Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

6/ Tiếp tục chỉ đạo triển khai việc ứng dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào một số công tác quản lý nhà nước và công tác phục vụ hành chính công của Sở.

(Minh)

Số lượt người xem: 3009    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm