SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
3
0
0
3
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 Tháng Mười 2005 11:30:00 SA

Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trong 9 tháng đầu năm 2005 (11/10/2005)

-
 
   

 1.Tình hình chung:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2005 theo các Quyết định của UBND thành phố cho các chủ đầu tư, bao gồm 16 công trình, trong đó có: 8 công trình chuyển tiếp, 5 công trình khởi công mới, 3 công trình chuẩn bị thực hiện dự án với tổng vốn 454,5 tỉ/KH 650 tỉ.

Giá trị khối lượng thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2005 ước đạt 200.000 triệu đồng, đạt gần 45% kế hoạch vốn đã được giao; chủ yếu thanh toán kinh phí đền bù, thanh toán khối lượng đọng năm 2004.

2.Về quản lý đầu tư:

- Trong 9 tháng đầu năm, đã thẩm định, phê duyệt 2 dự án nhóm C: công trình phòng chống lụt bão năm 2005 của Công ty Quản lý khai thác - Dịch vụ thủy lợi, Công ty Cây trồng thành phố; phê duyệt điều chỉnh 2 dự án: dự án kè đá huyện Cần Giờ, Khu neo đậu tàu thuyền tránh bão huyện Cần Giờ.

-Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán 75 hồ sơ hạng mục công trình chuyên ngành.

-Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu: 32 gói thầu.

-Phê duyệt kết quả đấu thầu 19 gói thầu. Trong đó giá trị được duyệt: 84,4 tỉ, giá trị trúng thầu: 79,7 tỉ, tiết kiệm: 4,7 tỉ đồng (5,6% giá trị được duyệt).

3. Kết quả thực hiện một số công trình, dự án chủ yếu:

3.1-Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản thành phố:

-           Kế hoạch vốn đền bù năm 2005: 260 tỉ đồng.

-           Đã chi trả đền bù 80 tỉ đồng; thành phố đã cấp tạm ứng trên 180 tỉ đồng để hoàn tất thủ tục đền bù 71 ha (văn bản số 5589/UBND-CNN ngày 8/9/2005).

-           Huyện Nhà Bè đang bổ sung, hoàn chỉnh 2 dự án đầu tư theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP.

Tồn tại:

-           Thành phố chưa ghi vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch năm 2005 cho Ban QLDA huyện Nhà Bè (chủ đầu tư) để thực hiện.

3.2-Công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm môi trường kênh TL-BC-RNL (giai đoạn 1):

-           Kế hoạch vốn năm 2005 : 50.000 triệu đồng/157.579 triệu đồng; đã chi trả đền bù 45 tỉ đồng tại các quận Bình Thạnh, Bình Tân, Bình Chánh, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng của các quận huyện còn lại.

-           Đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế và tổng dự toán để điều chỉnh dự án khả thi giai đoạn 1; triển khai thi công gói thầu xây lắp số 3, số 11 và số 4; đã phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 5 và gói thầu số 6.

-           Dự án tiền khả thi (giai đoạn 2): đang thẩm định hồ sơ năng lực kinh nghiệm của đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư theo chỉ đạo của UBND thành phố và tranh thủ nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Tồn tại:

-           Các quận huyện đang lập và trình phương án đền bù, tái định cư theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16/6/2005 của UBND thành phố.

-           Vốn kế hoạch năm 2005 được ghi hiện nay không đủ để thực hiện công tác đền bù và tổ chức thi công thông tuyến (Gói thầu số 4, 5, 6) theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

3.4-Công trình xây dựng đê bao bờ hữu ven sông Sài Gòn, khu vực Q. 12, huyện Hóc Môn :

§        Phần vốn Trung ương đầu tư: đã được Bộ phê duyệt kết quả đấu thầu (05 gói), đang triển khai thực hiện 02 gói thầu xây lắp (số 5, 6), khối lượng thực hiện khoảng 6 tỉ/13 tỉ. UBND thành phố đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất điều chỉnh lại dự án, kết quả đã phê duyệt các gói thầu và kế hoạch tạm ứng, hoàn trả vốn tạm ứng để đẩy nhanh, hoàn thành công trình trong 2 năm 2006 - 2007.

§        Phần vốn Thành phố đầu tư:

-           Kế hoạch năm 2005: 50.000 triệu đồng/91.206 triệu đồng.

-           Các quận, huyện đang tiếp tục triển khai công tác đền bù, đã đền bù 65 tỉ đồng.

Tồn tại:

-           Đến nay, dự án chưa được tạm ứng nguồn vốn đầu tư của Trung ương (Bộ Nông nghiệp và PTNT).

-           Các đơn vị trúng thầu (gói thầu số 5, 6) không thực hiện đúng theo hồ sơ dự thầu, hợp đồng và tiến độ đã cam kết.

3.5-Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn - Củ Chi (từ Tỉnh lộ 8 đến rạch Tra):

-           Kế hoạch vốn năm 2005:  25.000 triệu đồng/182.928 triệu đồng.

-           Đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án; đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán đối với 04 gói thầu tư vấn thiết kế; đang triển khai thi công gói thầu xây lắp số 3 (các hạng mục cống điều tiết, không phải giải tỏa mặt bằng).

-           Chuẩn bị triển khai thực hiện công tác đo đạc địa chính để xác định mức đền bù, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án.

Tồn tại:

-           Đang hoàn chỉnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16/6/2005.

-           Quy mô, biện pháp đầu tư và tổng mức đền bù có nhiều thay đổi so với dự án đã được phê duyệt.

-           Thiết kế dự toán của các gói thầu và tổng dự toán đầu tư dự án thực hiện chậm, chưa trình duyệt theo quy định.

3.6-Công trình xây dựng Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

-           Kế hoạch vốn năm 2005: 5.000 triệu đồng/27.990 triệu đồng.

-           Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán đã được phê duyệt.

-           Đã triển khai thực hiện gói thầu số 2 (san lấp mặt bằng) được 95% khối lượng.

-           Đang thẩm định để phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp số 3 và tổ chức đấu thầu lại gói thầu số 4.

Tồn tại:

Theo chỉ đạo của Thường trực UBND thành phố, công trình phấn đầu hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2005 nhưng việc tổ chức đấu thầu thi công chậm, vốn kế hoạch giao chưa đủ, cần được ghi bổ sung kế hoạch vốn đầy đủ và kịp thời.

3.7-Dự án kiên cố hóa kênh loại II kênh Đông Củ Chi:

-        Công trình đã thi công hoàn chỉnh theo dự án được duyệt. Kế hoạch vốn năm 2005: 4.500 triệu đồng, đã thanh toán khối lượng đọng 2004, cần bổ sung vốn.

-        Đang triển khai thi công hạng mục bổ sung của dự án: Kéo dài kênh N.25B để cung cấp nước cho Khu Nông nghiệp công nghệ cao theo chỉ đạo của thành phố (vướng đền bù của Nông trường Phạm Văn Cội).

3.8-Dự án đầu tư kiên cố hóa hệ thống kênh N.31A - Củ Chi:

-           Kế hoạch vốn năm 2005:  6.000 triệu đồng.

-           Đã thi công hoàn thành gói thầu xây lắp số 5 (giá trị 4.400 triệu đồng) và gói thầu xây lắp số 4 (giá trị 8.557 triệu đồng).

3.9-Dự án tiêu thoát nước rạch Suối Nhum:

Đã phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu tư vấn lập thiết kế - dự toán và tổng dự toán. Đang tổ chức thực hiện.

Tồn tại:

Chưa được ghi vốn kế hoạch vốn năm 2005.

3.10-Công trình phòng chống lụt bão năm 2005 (Công ty Quản lý khai thác - Dịch vụ thủy lợi):

-           Kế hoạch vốn năm 2005:  2.000 triệu đồng.

-           Đang triển khai thi công.

3.11-Đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch thủy sản Cần Giờ:

-           Công trình đã xây dựng hoàn thành (theo Quyết định phê duyệt dự án).

-           Ban QLDA và Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản đang kiểm tra phần xây lắp và lắp đặt thiết bị để thực hiện thủ tục bàn giao, đưa vào sử dụng.

Tồn tại:

Chưa bàn giao để đưa vào sử dụng. Cần điều chỉnh bổ sung dự án để khắc phục các tồn tại, thiếu sót và phát sinh.

3.12-Dự án đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch thực vật nội địa

-           Kế hoạch vốn năm 2005: 3.500 triệu đồng.

-           Đang tập trung hoàn thành gói thầu xây lắp. Dự kiến công trình hoàn chỉnh trong quý IV/2005.

Tồn tại: 

Tiến độ thực hiện gói thầu xây lắp (gói 2) chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu thiết bị (số 3); dự án phải kéo dài thời gian hơn 5 tháng.

3.13-Các dự án đầu tư xây dựng Trạm khuyến nông Q.12 - Gò Vấp; Trạm Kiểm lâm Lý Nhơn; Trạm kiểm lâm Tân An, Cần Giờ: đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng

3.14-Dự án Hoàn chỉnh quy hoạch thủy lợi và tiêu thoát nước của thành phố:

Đã hoàn thành, trình duyệt trong quí IV/2005.

3.15-Dự án đầu tư phát triển rừng phòng hộ Bình Chánh:

- Kế hoạch vốn năm 2005: 2.000 triệu đồng.

- Đã hoàn thành gói thầu xây lắp số 1, đang triển khai thực hiện hoàn chỉnh gói thầu xây lắp số 2.

Tồn tại:

Gói thầu lâm sinh (số 3) không có đơn vị nào tham dự trong quá trình mời thầu, cần có chủ trương của thành phố cho tự thực hiện.

3.16-Dự án nâng cấp Trạm thực nghiệm Tân Tạo - Bình Chánh:

- Kế hoạch vốn năm 2005: 2.000 triệu đồng.

- Đã hoàn thành gói thầu số xây lắp số 1: Hệ thống quản lý bảo vệ, khu văn phòng; đang triển khai thực hiện gói thầu xây lắp số 2 (Giao thông nội bộ, cải tạo mặt bằng, cầu, cống, hệ thống điện, cấp thoát nước).

          Tồn tại:

Gói thầu (số 3) gồm phần lâm sinh và xây dựng nhà lưới không có đơn vị nào tham dự trong quá trình mời thầu. 

3.17-Dự án cấp nước sạch nông thôn 2001-2005:

- Kế hoạch vốn năm 2005: 15.000 triệu đồng.

- Đã triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh 2 trạm cấp nước được bàn giao từ Sở GTCC (Quy Đức 2 và Hưng Long 3).

- Đang tiến hành các thủ tục triển khai thực hiện nâng cấp và bổ sung nguồn nước cho trạm cấp nước Bình Mỹ, xây dựng mới trạm cấp nước Xuân Thới Thượng.

- Đang tiếp tục phối hợp các địa phương để tiếp nhận mặt bằng xây dựng, khảo sát lập thủ tục đầu tư xây dựng các trạm cấp nước tập trung theo đề nghị của các quận huyện trong kế hoạch 2005.

Tồn tại:

-Các địa phương khó khăn trong việc cân đối và giao mặt bằng để xây dựng trạm cấp nước tập trung.

- Dự án đầu tư xây dựng Trạm cấp nước Hưng Long 2, huyện Bình Chánh từ nguồn vốn hổ trợ của Tổ chức AIMF chưa thể triển khai thực hiện do trở ngại trong công tác đấu thầu (1 nhà thầu tham dự, đã có chủ trương của UBND thành phố cho mở thầu).

-Dự án nâng cấp mở rộng trạm cấp nước Vĩnh Lộc A gặp khó khăn do dân địa phương gây trở ngại về việc khoan, khai thác nước ngầm.

Nhận xét- đánh giá:

Trong 9 tháng đầu năm thực hiện, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, nhất là dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thủy sản thành phố, Trung tâm Quản lý - Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi, Trạm Kiểm dịch Thực vật nội địa ... Nhiều dự án cần phải được điều chỉnh: Bờ hữu sông Sài gòn, Trạm thực nghiệm Tân Tạo ...

- Các đơn vị tư vấn (đấu thầu, khảo sát thiết kế) còn hạn chế nhiều về trình độ và kinh nghiệm chuyên ngành, một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng công tác và tiến độ thực hiện, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư.

- Nhiều công trình chưa được giao kế hoạch vốn hoặc giao vốn hạn chế so với dự án được phê duyệt, công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn ảnh hưởng nhiều đến việc tổ chức thi công xây dựng công trình, nhất là các dự án Bờ hữu sông Sài Gòn, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước lên; chưa có vốn thanh toán khối lượng đọng năm 2004 (Công trình Kiên cố hóa kênh Đông loại II, N31A).

- Việc triển khai công tác chuẩn bị thực hiện dự án và chuẩn bị đầu tư một số công trình còn chậm: các Trạm thú y, khuyến nông; Hạt, trạm Kiểm lâm; Vuờn thực vật Củ Chi .


Số lượt người xem: 2413    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm