SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
8
7
7
9
6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07 Tháng Giêng 2016 7:50:00 SA

GDP Nông nghiệp Việt Nam đạt 2,41%

Ngày 5 tháng 01 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2015, tốc độ tăng GDP ngành Nông nghiệp đạt 2,41%; giá trị sản xuất tăng 2,62%, trong đó, nông nghiệp tăng 2,28%, lâm nghiệp tăng 7,92%, thuỷ sản tăng 3,06%. Bình quân giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành đạt 3,13% (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra 2,6 - 3%). Gía trị sản lượng tăng bình quân 3,68%/năm.

Sản lượng các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, diêm nghiệp đều tăng so với năm 2014. Cụ thể, sản lượng các loại cây trồng tiếp tục tăng: lúa đạt 45,2 triệu tấn (tăng 241 nghìn tấn), ngô tăng 78 nghìn tấn, sắn tăng 464 nghìn tấn, rau đậu thực phẩm tăng 276,6 nghìn tấn. Sản phẩm chăn nuôi chính đều tăng: thịt hơi các loại ước đạt 4,78 triệu tấn (tăng 3,9%), sữa tươi đạt 645,6 nghìn tấn (tăng 17,5%) thức ăn chăn nuôi công nghiệp quy đổi đạt 15,6 triệu tấn (tăng 6,2%); giá trị sản xuất tăng 4,3%.  Sản lượng thủy sản đạt 6,55 triệu tấn (tăng 3,4%); trong đó, sản lượng khai thác đạt 3,03 triệu tấn (tăng 4%), sản lượng nuôi trồng đạt 3,51 triệu tấn (tăng 2,9%); giá trị sản xuất thủy sản tăng 3,06%. Cả năm trồng được 240,6 nghìn ha rừng tập trung (tăng 8,5%), chăm sóc được 426 nghìn ha rừng trồng; thu dịch vụ môi trường rừng đạt khoảng 1.200 tỷ đồng (tăng 20%); giá trị sản xuất lâm nghiệp ước tăng 7,92%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,73% (tăng 0,3%). Diện tích muối ước đạt 15,1 nghìn ha (tăng 2,4%) và khoảng 1,5 triệu tấn (tăng 25%), trong đó: muối thủ công đạt 924.000 tấn (tăng 18,1%) muối công nghiệp đạt 580.000 tấn (tăng 38,4%). Kim ngạch xuất khẩu đạt 30,14 tỷ USD (giảm 0,8%) chủ yếu do giảm giá; trong đó, nhóm hàng nông sản đạt 13,9 tỷ USD (giảm 2,8%), thủy sản đạt 6,53 tỷ USD (giảm 16,5%), lâm sản và đồ gỗ đạt 7,1 tỷ USD (tăng 8,2%).

Đến cuối năm 2015, cả nước có 1.478 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 16,5% số xã trên cả nước), tăng 693 xã so với năm 2014; bình quân mỗi xã đạt 12,9 tiêu chí (tăng 2,9 tiêu chí so với năm 2014 và 8,2 tiêu chí so với năm 2010). 15 huyện được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Cả giai đoạn 2011 – 2015, tổng vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới 851.854 tỷ đồng.

Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt đã tăng từ 54,6 triệu đồng/ha năm 2010 lên 79,3 triệu đồng/ha năm 2014 và khoảng 82-83 triệu đồng/ha năm 2015; 1 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng từ 103,8 triệu đồng/ha lên 177,4 triệu đồng/ha, năm 2014 và khoảng 183 triệu đồng/ha năm 2015.

Đ.K


Số lượt người xem: 4151    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm