SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
4
8
8
0
1
9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 Tháng Ba 2013 2:10:00 CH

Thông tin tuần 10 (từ ngày 04/3/2013 đến ngày 10/3/2013)

1. Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục khoanh vùng sản xuất nông nghiệp ổn định đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa cây kiểng, cá sấu, nuôi thủy sản ... giai đoạn 2011  2015.

- Tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân đồng bộ từ hoạt động khuyến nông, hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp với đặc điểm của địa phương; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm gắn chặt với phát triển kinh tế hợp tác, đảm bảo nâng cao thu nhập cho người nông dân.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tưới tiêu, phòng, chống úng hạn; ứng dụng công nghệ sinh học; tăng cường công tác quản lý, kiểm định giống; củng cố hệ thống quản lý kiểm tra chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, cây lâm nghiệp, vật tư nông nghiệp, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1. Trồng trọt (Vụ Đông Xuân 2012-2013):

-  Lúa: Đã xuống giống 5.315,5 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012. Thu hoạch 687,5 ha.

- Rau: Diện tích gieo trồng là 5.307,13 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

 

2.2. Chăn nuôi:

- Heo: Tổng đàn 370.586 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012.

- Trâu, bò: Tổng đàn 119.451 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó có 113.675 con bò (riêng bò sữa 90.824 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012).

- Dê, cừu: Tổng đàn 2.631 con, xấp xỉ cùng kỳ năm 2012; trong đó, có 1.908 con dê và 723 con cừu.

 

3. Các hoạt động chuyên ngành:

3.1. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

- Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi: dịch cúm gia cầm (H5N1), dịch heo tai xanh (PRRS), dịch lở mồm long móng (LMLM)...

- Chi cục Thú y đã kiểm tra, phát hiện 74 điểm/33 chợ, khu vực kinh doanh gia cầm sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm tại 10 quận, huyện và phát hiện 61 điểm/30 chợ, khu vực kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định tại 13 quận, huyện. Đồng thời, Chi cục xử lý kỹ thuật tại các cơ sở giết mổ và thị trường: hủy 3.159 kg phụ phẩm heo, 135 con gà chết xe tại các cơ sở giết mổ; luộc 14 con heo và hạ phẩm 29 con heo tại các cơ sở giết mổ; hủy 15.000 quả trứng gia cầm; xử lý 02 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không đạt chuẩn vệ sinh, phát hiện 177 trường hợp kinh doanh sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

 

- Hiện nay, nông dân tiếp tục thu hoạch vụ Đông Xuân 2012-2013, Chi cục Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn nông dân sau khi thu hoạch vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ tới.

 

3.2. Công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y:

- Hoạt động kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, sản phẩm động vật: Kiểm soát giết mổ heo: 47.347 con, kiểm soát giết mổ trâu bò: 104 con, kiểm soát giết mổ gia cầm: 411.179 con; tiêu độc sát trùng: 132.222 m2, tiêu độc phương tiện vận chuyển: 8.784 chiếc.

- Kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: Thịt trâu bò: 394.494 kg, thịt heo: 154.456 kg, thịt gia cầm: 1.374.553 kg, thịt dê cừu: 8.527 kg, phụ phẩm gia cầm: 30 kg, phụ phẩm heo 60.809 kg, phụ phẩm trâu bò: 6.604 kg.

 

3.3. Hoạt động diêm nghiệp:

Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ. Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2012-2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.148,8 ha muối đất và 368 ha muối trải bạt); sản lượng thu hoạch là 34.365 tấn (gồm muối đất 23.150 tấn và muối trải bạt 11.215 tấn); sản lượng tiêu thụ 22.300 tấn (gồm muối đất 13.800 tấn và muối trải bạt 8.500), sản lượng còn lại 12.065 tấn (gồm muối đất 9.350 tấn và muối trải bạt 2.715 tấn).

3.4. Hoạt động lâm nghiệp, kiểm lâm:

Tổ chức 23 đợt tuần tra quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, trong đó phối hợp với chủ rừng 06 đợt, chốt đêm 02 đợt với 86 lượt người tham gia; kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ 55 lượt/55 cơ sở, kiểm tra 5.522,97 m3 gỗ các loại nhập xưởng, đóng búa kiểm lâm 4.501,641 m3 gỗ tròn. Xác nhận 99 lượt hồ sơ lâm sản gồm có: 5.108,9792 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu. Kiểm tra 07 cơ sở gây nuôi cấp 08 giấy chứng nhận trại nuôi, 02 giấy phép vận chuyển đặc biệt, 07 giấy xác nhận thông thường để các cơ sở xuất bán nội địa 307 con cá sấu , 23 con  nhím, 30 con rắn ráo trâu, 16 con cầy vòi hương, 20 con dúi và 400 con chim trĩ đỏ đi các tỉnh.

 

 

 

3.5. Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:   

Từ đầu năm 2013 đến nay đã chứng nhận VietGAP cho 17 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 7,236 ha; tương đương 33,27 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 305 tấn/năm. Lũy tiến từ năm 2010 đến nay, đã chứng nhận cho 329 tổ chức cá nhân với tổng diện tích 145,6888 ha; tương đương 645,27 ha diện tích gieo trồng; sản lượng dự kiến 15.637 tấn/năm.

 

3.6. Hoạt động phát triển nông thôn:

- Tiếp tục theo dõi tình hình vay vốn theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố; từ đầu năm 2013 đến nay đã có 217 phương án, 699 hộ, tổng vốn đầu tư 311,7 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 177,5 tỷ đồng; lũy kế từ đầu chương trình đến nay có 1.461 phương án, 7.243 hộ, tổng vốn đầu tư 3.040,4 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 1.741,7 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt 4 dự án vay vốn với tổng số vốn vay có hỗ trợ lãi vay là 47,3 tỷ đồng.

- Tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, tại 6 xã điểm trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 2/2013. Cụ thể: 02 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Tân Thông Hội, xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi), 02 xã đạt 18/19 tiêu chí (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ), 02 xã đạt 17/19 tiêu chí (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh và xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè).

- Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng: Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án 5 xã, gồm: xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn; xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi; xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè; xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Đối với 45 xã nhân rộng còn lại: 24 xã đã hoàn thành và lấy ý kiến thẩm định của các sở ngành; 19 xã đang tổng hợp hoàn thành đề án; còn 02 xã Bình Mỹ và xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi đang hướng dẫn Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã hoàn thành đề án./.


Số lượt người xem: 2658    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm