SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
1
1
4
9
2
8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11 Tháng Ba 2013 8:30:00 SA

thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn quý I và kế hoạch quý II năm 2013

 

I.- Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015, tập trung: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững; tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học, công tác dự báo, tập trung sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, rau an toàn, cây kiểng, cá cảnh; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược biển; chỉ đạo xây dựng mô hình nông thôn mới văn minh, giàu đẹp”. Một số nhiệm vụ cụ thể đã tập trung thực hiện như sau:

- Tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị số 29/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2013; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2013.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/03/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020; Chương trình và Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2011 – 2015; các chương trình mục tiêu phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015 theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025.

- Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/2012/CT-UBND ngày 06/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, với phương châm “Tết vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn”.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản, thời gian từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

 

II.- Tình hình sản xuất nông nghiệp:

1.- Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp 3 tháng đầu năm 2013:

Tốc độ tăng trưởng: Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 3 năm 2013 ước đạt 169,8 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đầu năm 2013 ước đạt 780,5 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ 2012, trong đó:

+ Trồng trọt: giá trị sản xuất ước đạt 262 tỷ đồng, tăng 4,1% so cùng kỳ.

+ Chăn nuôi: giá trị sản xuất ước đạt 246,5 tỷ đồng, tăng 5,2% so cùng kỳ.

+ Lâm nghiệp: giá trị sản xuất ước đạt 6,5 tăng 2,7% so cùng kỳ.

+ Thủy sản: giá trị sản xuất ước đạt 199,5 tỷ đồng, tăng 10,3% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ nông nghiệp: đạt 66 tỷ đồng, tăng 6,6% so cùng kỳ.

+ Dịch vụ thủy sản: đạt 5,5 tỷ đồng, tăng 12,2% so cùng kỳ.

2.- Trồng trọt:

2.1.- Rau: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2012 - 2013 đến quý I năm 2013 ước đạt 5.700 ha, trong đó rau an toàn là 5.586 ha.

2.2.- Hoa, cây kiểng: Tổng diện tích hoa, cây kiểng quý I năm 2013 ước đạt 1.213 ha, tăng 3,7% so với cùng kỳ; trong đó mai: 483 ha, xấp xỉ so cùng kỳ; lan: 200 ha, tăng 5,3% so cùng kỳ; hoa nền: 170 ha, tăng 9,7%; kiểng, bonsai: 360 ha, tăng 4,3% so cùng kỳ.

2.3.- Lúa: Diện tích gieo trồng đến nay ước đạt 5.316 ha, giảm 7,2% so với cùng kỳ.

2.4.- Cây cao su: Tổng diện tích cao su đến nay là 3.945 ha, xấp xỉ cùng kỳ.

2.5.- Cây ăn trái: Tổng diện tích cây ăn trái đến nay ước 10.000 ha, xấp xỉ cùng kỳ.

3. Chăn nuôi:

3.1. Gia súc:

- Bò: Tổng đàn 113.707 con, tăng 6,1% so với cùng kỳ; trong đó, đàn bò sữa 90.848 con, tăng 8,7% so với cùng kỳ; riêng cái vắt sữa 45.000 con, tăng 7,9% so cùng kỳ. Sản lượng sữa bò tươi trong 3 tháng đầu năm đạt 61.358 tấn, tăng 8,3% so cùng kỳ.

- Heo: Tổng đàn 373.433 con, tăng 10,2% so với cùng kỳ; trong đó, nái sinh sản là 50.430 con, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

3.2. Chăn nuôi khác:

- Chim Yến: Sản lượng tổ Yến trong 3 tháng đầu năm 2013 đạt 165 kg, tăng 37,5% so với cùng kỳ.

- Cá sấu: Tổng đàn cá sấu trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng 187.500 con, tăng 7% so cùng kỳ.

4. Về thủy sản:

- Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 3 ước đạt 3.922 tấn, lũy kế 3 tháng đầu năm 2013 ước đạt 11.721 tấn, tăng 13,5% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Sản lượng nuôi trồng: 5.521 tấn, tăng 2,6% so cùng kỳ.

+ Sản lượng đánh bắt: 6.200 tấn, tăng 25,3% so cùng kỳ.

+ Cá cảnh: 18 triệu con.

5.- Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản chuyên ngành:

Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng đợt 1 năm 2013 cho các chủ đầu tư trực thuộc Sở và Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 02/02/2013 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách thành phố và vốn viện trợ phát triển (ODA), tổng cộng 305 tỉ đồng (kể cả 188 tỉ đồng phân bổ cho Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi), cụ thể như sau:

- Ban Quản lý Trung tâm Thủy sản thành phố: 30 tỉ đồng.

- Trung tâm Công nghệ Sinh học: 83 tỉ đồng.

- Trung tâm Giao dịch và Triển lãm nông sản thành phố: 10 tỉ đồng.

- Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi: 03 tỉ đồng.

- Ban Quản lý dự án QSEAP: 01 tỉ đồng.

- Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi: 188 tỉ đồng.

 

III.- Kết quả hoạt động một số lĩnh vực chuyên ngành:

            1.- Lĩnh vực chăn nuôi – thú y:

- Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản; đặc biệt là dịch bệnh Cúm gia cầm theo Công điện khẩn số 04/CĐ-BNN-TY ngày 05/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và công văn số 5637/UBND-CNN ngày 03/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý dứt điểm các điểm nóng kinh doanh gia cầm trái phép trên địa bàn thành phố; qua đó kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trái phép, nhất là các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống trái phép.

- Công tác vận chuyển nội địa động vật và sản phẩm động vật: Số lượng trâu bò hơi nhập về thành phố giảm bình quân 04 con/ngày (16,4 2%), tuy nhiên lượng trâu bò tuột lại tăng khoảng 52 con /ngày (11,38%). Số lượng heo hơi và heo bên giết mổ nhập từ các tỉnh về thành phố trong tháng đều tăng bình quân 2.022 con heo hơi/ngày (42,85%) và tăng khoảng 316 con heo bên/ngày (12,93%). Số lượng gia cầm sống và lượng gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ trong tháng đều tăng so với cùng kỳ, bình quân tăng 17.809 con gà sống/ngày (42,72%) và tăng 7.086 con gia cầm tươi/ngày (16,69%), riêng lượng trứng gia cầm thì giảm nhẹ khoảng 4,69% so cùng kỳ.

- Công tác kiểm soát giết mổ: Số lượng giết mổ heo bình quân ở mức 6.747 con/ngày, tăng khoảng 1.080 con/ngày (19,07%) so với cùng kỳ 2012, do hiện nay giá cả heo hơi xuất trại tương đối cao (42.000 - 45.000 đồng/kg), đồng thời do nhu cầu tiêu thụ của người dân trong dịp Tết cổ truyền, nên sản lượng heo giết mổ tăng khá mạnh, đặc biệt trong các ngày cận Tết Nguyên đán, lượng heo giết mổ khoảng từ 8.000 đến 16.000 con/ngày (tăng 70-100% so với các ngày trước đó). Riêng lượng gia cầm giết mổ tăng khá mạnh, bình quân trong tháng tăng 18.853 con/ngày (49,21%) so cùng kỳ 2012 và tại thời điểm tuần cận Tết tăng khoảng 10-15% so với các tuần trong tháng 01/2013, do các cơ sở giết mổ tại Trung tâm An Nhơn mở rộng quy mô, tăng công suất và sản lượng, đồng thời lượng gà lông màu (gà thả vườn) và gà đẻ loại đưa vào giết mổ tăng cao để đáp ứng nhu cầu về gà cúng của người dân, nhất là vào những ngày cận Tết; riêng lượng gà trắng (gà công nghiệp thường để pha lóc) thì giảm hẳn.

- Công tác kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật: So với cùng thời điểm năm 2012, chỉ tiêu kiểm tra thịt heo nhập từ tỉnh về tăng 37% và thịt trâu bò giảm 11% so với cùng kỳ. Sản phẩm đông lạnh nhập khẩu (chủ yếu là thịt gà, thịt trâu bò, thịt heo, thịt dê cừu, phụ phẩm gà, phụ phẩm heo) tính đến ngày 31/01/2013 do Cơ quan Thú y Vùng VI chuyển qua bảo quản, kinh doanh tại các kho lạnh trên địa bàn thành phố, với khối lượng 4.845.778,54 kg/153 lô hàng, giảm 812.897kg (20,16%) so với cùng kỳ năm 2012; trong đó lượng thịt gà chiếm khoảng 70%, thịt trâu bò chiếm 28%, còn lại các sản phẩm khác.

- Công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm: Trong 3 tháng đầu năm 2013, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 640 trường hợp với số tiền trên 658 triệu đồng (giảm 12,81% số trường hợp và giảm 16,06% số tiền phạt so với cùng kỳ năm 2012). Ngoài ra, các quận huyện cũng đã phối hợp tốt với các đoàn liên ngành kiểm tra, phát hiện, xử lý (không xử phạt) các trường hợp vi phạm trong vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trái phép động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch: Kết quả đã xử lý 721 trường hợp với tang vật tiêu hủy gồm: 3.815 con gà sống (trong đó có 747 con gà đá); 457 con vịt sống; 148 con và 2.698 kg thịt gà; 169 con và 15 kg thịt vịt; 140 kg phụ phẩm gia cầm; 346 con chim; 179 con cút; 22.453 quả trứng gia cầm, 3.240 quả trứng cút; 1.273 kg thịt heo; 421 kg phụ phẩm heo; 1.431 kg thịt bò; 2.683 kg phụ phẩm bò; 30 kg thịt dê; 01 con bê; 127 con và 2.433 kg heo sữa, 42 kg dê, 95kg sản phẩm chế biến (tổng cộng khoảng 22.398,9 kg); lũy tiến 03 tháng đầu năm 2013 đã xử lý 1.243 trường hợp với tang vật tiêu hủy gồm: 1.791 kg thịt heo, 8.751 con gia cầm sống, 555 con và 3.456 kg thịt gia cầm tươi, 90.632 quả trứng gia cầm, 19.980 quả trứng cút, 239 con và 3.290 kg heo sữa, 01 con bê, 02 con và 72 kg thịt dê, 5.234 con cút, 1.055 con chim, 1.431 kg thịt bò, 95kg sản phẩm chế biến, 3.423 kg phụ phẩm động vật. (tổng cộng khoảng 40.512,5 kg).

2.- Lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật:

Chi cục Bảo vệ thực vật đã phân công, theo dõi sát diễn biến tình hình sinh vật hại trên đồng ruộng, dự báo và hướng dẫn biện pháp phòng trị cho người dân, nhất là đối với sinh vật gây hại trên rau trong dịp Tết. Đồng thời tổ chức phân công cán bộ kỹ thuật trực phối hợp chặt chẽ với các cộng tác viên bảo vệ thực vật tại các xã tăng cường thực hiện công tác điều tra phát hiện, dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng vụ Đông Xuân 2012 - 2013, đặc biệt lưu ý tình hình rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa để kịp thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trị hiệu quả, nhất là đối với sinh vật gây hại trên rau trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ– năm 2013.

 

3.- Tình hình hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013:

 

3.1. Tình hình sản xuất hoa – cây kiểng:

- Diện tích sản xuất hoa, cây kiểng trên địa bàn thành phố năm 2012 đạt 2.010 ha, tăng 47 ha (2,4%) so với năm 2011; trong đó diện tích sản xuất hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 ước khoảng 1.186,42 ha, tăng 1,0% so với cùng kỳ. Dự kiến đến cuối quý I năm 2013, diện tích hoa, cây kiểng đạt 1.213 ha. Diện tích tăng tập trung vào hoa nền, hoa lan, bon sai và cây kiểng.

+ Mai: Diện tích sản xuất phục vụ Tết đạt 483,1 ha, ổn định so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở 02 quận: Thủ Đức 137,0 ha, chiếm 28,4%; quận 12: 136,1 ha, chiếm 28,2% diện tích mai của toàn thành phố.

            + Bonsai, kiểng: Diện tích đạt 360,1 tăng 4,9% so với cùng kỳ, Củ Chi là huyện có diện tích trồng kiểng, bon sai nhiều nhất 220,0 ha (chiếm 61,1% diện tích bon sai, kiểng thành phố). Kế đến là quận 12 với diện tích 42,6 ha (chiếm 11,8 diện tích bonsai, kiểng thành phố. Bon sai, kiểng của thành phố rất đa dạng và phong phú về chủng loại, gồm: phong lá đỏ, mai chiếu thủy, mai ngọc nữ, cần thăng, vạn niên tùng…..Chủng loại cây kiểng gồm: kim quất, thiên tuế, cau các loại, kim phát tài, phước lộc thọ, trầu bà, nguyệt quế, sanh, si, hồng lộc, sứ Thái…

            + Hoa lan: Diện tích đạt 199,9 ha, là chủng loại tăng khá mạnh trong dịp Tết, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Chủng loại hoa lan sản xuất trong dịp Tết của thành phố chủ yếu là Dendrobium và Mokara; một ít Cattleya, Phalaenopsis, Oncidium, Vanda.

            + Hoa nền: Diện tích sản xuất phục vụ Tết đạt 164,3 ha, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Chủng loại rất đa dạng bao gồm cúc, vạn thọ, sống đời, huệ, mồng gà, mãn đình hồng...

 

3.2. Tình hình tiêu thụ và kinh doanh:

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, thành phố là thị trường tiêu thụ hoa kiểng rất đa dạng, phong phú. Hoa, cây kiểng từ các tỉnh đưa về cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của cư dân thành phố, ngược lại hoa, cây kiểng (chủ yếu là mai) của thành phố được đưa đi tiêu thụ tại một số tỉnh phía Bắc. Ngoài những chợ hoa Tết cấp thành phố được tổ chức tại các địa điểm như: Công viên 23/9, Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám; tại các quận, huyện cũng được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tổ chức chợ hoa Tết (65 điểm), đây vừa là nơi thi tài của những nghệ nhân, vừa là nơi mua bán hoa, cây kiểng.

 

a. Giá trị sản xuất:

Lượng hoa kiểng sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 khoảng 677 ngàn chậu bonsai, kiểng cổ (tăng 35,4% so với cùng kỳ); 2,65 triệu chậu lan (tăng 6,0% so với cùng kỳ); 3,9 triệu cành lan (tăng 8,3% so với cùng kỳ); 7,3 triệu chậu hoa nền (tăng 15,9% so với cùng kỳ) và 1,6 triệu chậu mai (không tăng so với cùng kỳ). Tổng giá trị sản lượng hoa, cây kiểng phục vụ Tết Quý Tỵ khoảng 1.498,2 tỷ đồng (tăng 14,6% so với cùng kỳ là 1.307 tỷ đồng)

- Mai vàng: ước 730,2 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng giá trị sản xuất hoa, cây kiểng Tết, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Mai vàng là chủng loại chính đóng góp đáng kể vào giá trị sản xuất hoa, kiểng trong dịp Tết Nguyên đán.

- Bonsai và kiểng các loại: ước 251,05 tỷ đồng, chiếm 18% tổng giá trị sản xuất hoa, cây kiểng Tết, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

- Hoa lan (chậu và cắt cành): ước 350,0 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng giá trị sản xuất hoa, cây kiểng Tết, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Hoa lan là một chủng lọai mới phát triển trong những năm gần đây, có mặt hầu hết ở các quận huyện và đóng góp không nhỏ vào tổng giá trị sản xuất hoa kiểng Tết.

- Hoa nền (chậu): ước 167,0 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng giá trị sản xuất hoa kiểng Tết, tăng 25,6% so với cùng kỳ.

 

b. Kết quả tổ chức “Khu hoa, cây kiểng của nông dân thành phố Hồ Chí Minh” tham gia chợ hoa Tết Quý Tỵ 2013 tại công viên 23/9:

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp đã phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức 156 gian hàng đại diện cho 730 nông dân của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố tham gia (tăng 6 gian hàng, 30 nông dân so với cùng kỳ), các loại hoa, cây kiểng gồm nhiều chủng loại: mai, tắc, lan, bonsai, kiểng lá, hoa nền.

Nhìn chung, chợ hoa diễn ra đúng chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân là trưng bày và tiêu thụ sản phẩm hoa cây kiểng chủ yếu được sản xuất tại thành phố. Thông qua hình ảnh được triển lãm tại nhà điều hành; những thông tin, chính sách, chương trình của thành phố phục vụ chương trình hoa cây kiểng được tuyên truyền, phổ biến và thu hút được sự quan tâm của người dân, đặc biệt là người chơi hoa cây kiểng, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

- Chủng loại hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 đa dạng và phong phú. Ngoài các loại hoa, cây kiểng được sản xuất tại thành phố, còn có nhiều loại hoa, cây kiểng từ các tỉnh nhập về như hoa mai từ các tỉnh miền Tây, miền Trung; hoa nền (hoa cúc, mào gà…) từ miền Tây, các loại hoa ôn đới (ly, hồng, kiết tường…) từ Lâm Đồng. Ngoài ra có hoa lan nhập từ Đài Loan, Thái Lan, hoa đỗ quyên, trạng nguyên nhập từ Trung Quốc.

- Giá các loại hoa, cây kiểng tăng từ 10 – 20% so với cùng kỳ năm trước, riêng giá hoa lan và hoa nền tăng cao do nhu cầu tiêu thụ tăng ở thành phố và các tỉnh phía Bắc.

- Ngoài những chợ hoa Tết cấp thành phố tại Công viên 23/9, Công viên Gia Định, Công viên Lê Văn Tám; tại các quận, huyện cũng được Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tổ chức chợ hoa Tết (65 điểm), đây vừa là nơi thi tài của những nghệ nhân, vừa là nơi mua bán hoa, cây kiểng.

4. Lĩnh vực lâm nghiệp - kiểm lâm:

- Tiếp tục quản lý công tác xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất với tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp và cây lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố hiện nay là 42.493 ha, độ che phủ rừng 18,76%. Tính đến nay, tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh trên địa bàn thành phố là 39,4%, tăng so với cùng kỳ.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 760/UBND-CNN ngày 18 tháng 02 năm 2013 về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2013.

- Chi cục Lâm nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất cây giống phân tán năm 2013 (gồm 246.000 cây bóng mát, 119.000 cây mọc nhanh), tiếp tục triển khai thực hiện một số hạng mục của “Đề án quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng, cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; tiếp tục chăm sóc cây trồng tại Vườn Thực vật huyện Củ Chi và rừng cảnh quan tại Đền tưởng niệm các vua Hùng, quận 9; xây dựng, phục hồi, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất trên địa bàn huyện Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ.

- Công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức 106 lượt tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 188 lượt); phối hợp với chủ rừng thực hiện 29 lượt tuần tra  bảo vệ rừng trên địa bàn (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 49 lượt); phối hợp với các chủ rừng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng 40 lượt (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 99 lượt); phối hợp với các xã và lực lượng giáp ranh tuần tra truy quét bảo vệ rừng 09 lượt (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 20 lượt). Tổ chức công tác trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ tại Văn phòng Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố và các đơn vị Hạt Kiểm lâm Củ Chi, Cần Giờ và Đội Kiểm lâm cơ động; tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

- Công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra, quản lý lâm sản và động vật hoang dã: Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức kiểm tra 226 lượt/221 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh gỗ, lâm sản khác (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 372 lượt/367 cơ sở); kiểm tra lâm sản theo báo cáo tồn kho tại 02 cơ sở với 220,138 m3 gỗ xẻ các loại chưa tiêu thụ được. Công tác pháp chế đã xác nhận 343 lượt hồ sơ lâm sản hợp pháp với 74 sừng sơn dương và 13.255 m3 gỗ các loại có nguồn gốc nhập khẩu, 1.173 m3 gỗ các loại từ rừng tự nhiên trong nước, 3.204 kg dăm mảnh gỗ gió bầu, 546 sản phẩm gỗ hoàn chỉnh từ nguyên liệu rừng trồng. Cấp 05 sổ ghi chép xuất nhập lâm sản (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay 09 sổ). Kiểm tra buôn bán động vật hoang dã  trái phép 10 lượt (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay tổ chức 19 lượt). Lập biên bản 09 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay 17 vụ), tạm giữ: 9,255 m3 gỗ xẻ, 1,14 ster củi, 40 kg, 78 con động vật hoang dã các loại. Xử lý vi phạm hành chính 07 vụ, tịch thu: 12,384 m3 gỗ xẻ, 1,14 ster củi, 219 kg, 383 con động vật hoang dã; thu nộp ngân sách nhà nước trên 99 triệu đồng (lũy kế từ đầu năm 2013 đến nay thu nộp trên 149 triệu đồng).

- Công tác gây nuôi động vật hoang dã: Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Cảnh sát môi trường thành phố kiểm tra an toàn chuồng trại, vệ sinh môi trường 09 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn Bình Chánh, Hóc Môn, quận 12, Quận 11 và Quận 1; tổ chức kiểm tra gây nuôi động vật hoang dã 64 lượt cơ sở, cấp 2.155 mã số thẻ cites, gắn 1.200 thẻ cites để làm thủ tục xuất khẩu 1.200 con cá sấu sống, 08 tấm da cá sấu thuộc, 1.427 sản phẩm làm từ da cá sấu, 300 tấm da trăn đen, 31 sản phẩm làm từ da trăn đi nước ngoài; cấp 27 giấy phép vận chuyển đặc biệt và 59 giấy xác nhận để xuất bán đi các địa phương trong nước: 1.885 con cá sấu sống, 1.985 kg rắn, 1.687 kg rùa, 490 kg kỳ đà, 54 con nhím, 28 con cầy vòi hương, 330 con le le, 160 con cua đinh, 42 con chim trĩ đỏ, 18 con công Ấn Độ và 08 con đà điểu.

- Công tác cứu hộ động vật hoang dã: Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận cứu hộ 42 cá thể do các đơn vị, cá nhân chuyển giao, giao thả các nơi 33 cá thể; tính đến nay có 181 cá thể thuộc 35 loài đang được chăm sóc cứu hộ.

5.- Lĩnh vực Thủy sản – Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Tổng số tàu thuyền trên địa bàn thành phố là 1.756 chiếc, với tổng số thuyền viên là 6.900 người; trong đó, tổng số tàu thuyền có công suất lớn hơn 90 CV là 136 chiếc, với tổng số thuyền viên là 1.313 người; tổng số tàu thuyền có công suất từ 20 CV đến 90 CV là 800 chiếc, với tổng số thuyền viên là 3.082 người; tổng số tàu thuyền có công suất dưới 20 CV là 820 chiếc, với tổng số thuyền viên là 2.505 người. Tổng số phương tiện đã kiểm tra: 25 chiếc, trong đó: kiểm tra đăng ký mới 03 chiếc, kiểm tra hàng năm 14 chiếc, kiểm tra cấp lại giấy đăng ký 03 chiếc, kiểm tra hủy bộ 04 chiếc, sang tên 01 chiếc. Cấp và gia hạn gấy phép khai thác thuỷ sản 18 chiếc.

- Công tác nuôi trồng thủy sản: Số lượng giống thả nuôi trong tháng tại huyện Nhà Bè và Cần Giờ gồm có 11,53 triệu con tôm sú và  82,17 triệu con tôm thẻ chân trắng. Triển khai 02 đợt mẫu nước xét nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật quan trắc cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản tại 17 điểm thuộc địa bàn các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh và thông báo kịp thời kết quả xét nghiệm môi trường nước bằng SMS định kỳ hàng tháng vào ngày 01 và 15 Âm lịch đến các hộ nuôi và cơ quan liên quan để chủ động xử lý khi cấp nước vào ao nuôi.

- Công tác quản lý chất lượng thủy sản: Kiểm tra ngoại quan, cảm quan sản phẩm thủy sản tươi ướp đá là 12.500 tấn, kết quả đều đảm bảo độ tươi, không lẫn tạp chất; phối hợp với Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền (Bình Chánh) lấy 32 mẫu chả cá kiểm tra nhanh hàn the đều không phát hiện dư lượng. Tiến hành kiểm tra, đánh giá phân loại 42 điểm kinh doanh thủy sản theo Thông tư 55/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó 38 điểm kinh doanh được xếp loại B. Tiến hành kiểm tra, đánh giá lần đầu cho 01 cơ sở thu mua thủy sản với kết quả xếp loại A, 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước mắm và các sản phẩm dạng mắm với kết quả xếp loại B.

- Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản nhập khẩu và kiểm dịch thủy sản xuất khẩu: Số bộ chứng thư cấp là 387 bộ, trong đó: xuất khẩu 253 bộ và nhập khẩu 134 bộ. Kiểm tra 2.438.593 kg thức ăn thủy sản và 996.045 kg sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; kiểm dịch 767.433 con động vật thủy sản và 174.340 kg sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu.

- Công tác kiểm nghiệm: Tiến hành phân tích được 50 mẫu nước đầu nguồn và 13 mẫu nước ao nuôi thu định kỳ ở huyện Nhà Bè và Cần Giờ. Kiểm nghiệm thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn bằng phương pháp vi sinh gồm: Salmonella:17 mẫu, Aspergillus flavus: 12 mẫu, E.coli: 07 mẫu, Artemia: 17 mẫu, kết quả đều không phát hiện.

 

- Công tác thanh tra, kiểm tra hàng hóa chuyên ngành thủy sản: Phát hiện 01 lô hàng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản không đạt chất lượng: Probio Aqua Clean (Powder), khối lượng: 2.600 kg; phối hợp với Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường kiểm tra 01 cơ sở kinh doanh thủy sản tươi sống phát hiện 712 kg cá Tầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã chuyển các đơn vị liên quan xử lý.

6.- Lĩnh vực thủy lợi – phòng chống lụt bão:

- Công tác thủy lợi: Phối hợp các quận, huyện kiểm tra thực địa tình hình quản lý, vận hành công trình thủy lợi nhằm phục vụ công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2012 2013 trên địa bàn thành phố; xây dựng đề cương, dự toán, các thủ tục đầu tư mốc chỉ giới công trình thủy lợi và dự toán phục hồi mốc cảnh báo ngập lụt năm 2013; kiểm tra cao độ công trình phòng chống lụt bão huyện Hóc Môn.

- Công tác phòng chống lụt bão: Tổ chức trực ban để thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết nguy hiểm, triều cường nhằm triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả; phối hợp các sở ngành, quận, huyện tổ chức kiểm tra đê bao, các vị trí có nguy cơ sạt lở cao; thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với các đợt triều cường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Q Tỵ năm 2013, sẵn sàng ứng phó hỗ trợ kịp thời khi có các sự cố xảy ra trên các địa bàn, nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do triều cường, tạo điều kiện cho nhân dân an tâm vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ các phương tiện, trang thiết bị trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai (có ảnh hưởng lớn) trên địa bàn thành phố. Tổng hợp đề xuất đầu tư phương tiện, trang thiết bị phòng, chống lụt, bão - tìm kiếm cứu nạn và kinh phí thực hiện Kế hoạch Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiện tai dựa vào cộng đồng năm 2013 của các sở, ngành, đơn vị thành phố và quận, huyện. Kiểm tra, đánh giá và báo cáo phản ánh chất lượng công trình bờ bao rạch Cầu Làng, phường Hiệp Bình Phước; rạch Thủ Đức, phường Linh Đông; rạch Đĩa, phường Hiệp Bình phước và Phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

- Công tác quản lý môi trường và biến đổi khí hậu: Tiếp tục tham gia Chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hướng về phía biển thích ứng với biến đổi khí hậu” thực hiện Đề cương “Khảo sát chất lượng nguồn nước mặt hệ thống thuỷ lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh năm 2013”, tính đến tháng 02 quan trắc 35/199 mẫu. Ban hành kế hoạch kiểm tra việc xả nước thải vào hệ thống thuỷ lợi Hóc Môn – Bắc Bình Chánh năm 2013.

7.- Lĩnh vực phát triển nông thôn:

- Về kinh tế tập thể: Tiếp tục tư vấn thành lập Hợp tác xã bò sữa và Tổ hợp tác rau tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và Hợp tác xã bò sữa Thành Công tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

- Về thực hiện chính sách: Phối hợp với các sở ngành, quận huyện hoàn thành dự thảo thay thế Quyết định 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 – 2015. Từ đầu năm 2013 đến nay, có 197 quyết định phê duyệt, 574 hộ với tổng số vốn đầu tư 247,9 tỷ đồng, tổng vốn vay 141,5 tỷ đồng. Lũy tiến từ khi triển khai Quyết định 36/2011/QĐ-UBND đến nay có 1.441 quyết định phê duyệt, 7.119 hộ, tổng vốn đầu tư 2.976,6 tỷ đồng, tổng vốn vay có hỗ trợ lãi vay 1.705,7 tỷ đồng; trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt 04 dự án vay vốn với tổng số vốn vay có hỗ trợ lãi vay là 47,3 tỷ đồng.

- Về phát triển ngành nghề nông thôn: Hoàn chỉnh đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; xây dựng biểu mẫu điều tra gây nuôi chim yến (trong đó tập trung vào nội dung số lượng nhà nuôi, quy mô, năng suất, hiệu quả, phương pháp dẫn dụ, tình trạng ô nhiễm…); xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhằm giảm tốn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2013.

- Về diêm nghiệp: Tính đến nay tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ, với tổng diện tích sản xuất là 1.516,8 ha (gồm 1.166,8 ha muối đất và 350 ha muối trải bạt). Sản lượng thu hoạch niên vụ 2012-2013 (từ tháng 11/2012 đến nay) là 34.365 tấn, tăng 4,1% sơ cùng kỳ năm 2012.

8.- Chương trình xây dựng nông thôn mới:

8.1. Kết quả thực hiện tại 6 xã điểm:

 

- Xã Tân Thông Hội đạt 19/19 tiêu chí; xã Thái Mỹ đạt 19/19 tiêu chí; xã Xuân Thới Thượng đạt 18/19 tiêu chí; xã Tân Nhựt đạt 17/19 tiêu chí; xã Nhơn Đức đạt 17/19 tiêu chí; xã Lý Nhơn đạt 18/19 tiêu chí. 05 xã đã tổng kết cấp xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp các sở ngành tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm mô hình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2012, kế hoạch năm 2013.

- Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định điều chỉnh dự án của 6 xã nông thôn mới với tổng vốn đầu tư là 3.533.660 triệu đồng, tăng so với Quyết định ban đầu là 990.271 triệu đồng. Trong đó, ngân sách thành phố trên 789.579 triệu đồng, dân – cộng đồng – doanh nghiệp trên 200.692 triệu đồng.

8.2. Kết quả thực hiện tại 50 xã nhân rộng:

- Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo đang tiến hành hướng dẫn, giúp các xã hoàn chỉnh đề án 50 xã để trình Cơ quan thường trực thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự án. Đến nay, đã trình Ủy ban nhân dân thành phố đã xem xét, phê duyệt 5/5 đề án của 5 xã: xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh), xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ), xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè), xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn).

- 17 xã đã gửi xin ý kiến góp ý của các sở ngành, 22 xã đang được Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thẩm định chuẩn bị trình sở, ngành góp ý; còn lại 06 xã chưa gửi về Tổ Công tác giúp việc để thẩm định.

9.- Lĩnh vực cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn:

- Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn hiện đang quản lý khai thác 123 trạm cấp nước tập trung, phục vụ nước sinh hoạt cho 317.547 nhân khẩu của 56.429 hộ dân ngoại thành. Trong 3 tháng đầu năm đã lắp đặt thêm 782 đồng hồ nước cho các hộ sử dụng. Tỷ lệ hộ dân ở nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến nay đạt 98%.

- Về chương trình vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm đã triển khai báo cáo kết quả điều tra thu nhập thông tin Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2012.

10.- Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Tham gia triển lãm tại lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh – Đón chào năm mới 2013” tại Công viên 23 tháng 9; tổ chức chợ hoa Tết cho nông dân Thành phố với 156 gian hàng đại diện cho 730 nông dân của 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố tham gia (tăng 6 gian hàng, 30 nông dân so với cùng kỳ), các loại hoa, cây kiểng gồm nhiều chủng loại: mai, tắc, lan, bonsai, kiểng lá, hoa nền. Chủng loại hoa, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 đa dạng và phong phú. Ngoài các loại hoa, cây kiểng được sản xuất tại thành phố, còn có nhiều loại hoa, cây kiểng từ các tỉnh nhập về như hoa mai từ các tỉnh miền Tây, miền Trung; hoa nền (hoa cúc, mào gà…) từ miền Tây, các loại hoa ôn đới (ly, hồng, kiết tường…) từ tỉnh Lâm Đồng. Giá các loại hoa, cây kiểng tăng từ 10 – 20% so với cùng kỳ năm trước, riêng giá hoa lan và hoa nền tăng cao do nhu cầu tiêu thụ tăng ở thành phố và các tỉnh phía Bắc.

- Thực hiện chương trình “Nông dân hội nhập” với chủ đề “Tổng kết Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2012”; tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân về xây dựng website, thiết kế logo, nhãn hiệu, tờ bướm.

- Về kết quả chứng nhận VietGAP: Từ đầu năm 2013 đến nay, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tổ chức chứng nhận VietGAP cho 17 tổ chức, cá nhân (là xã viên của các Hợp tác xã Nhuận Đức, Ngã 3 Giòng, Thỏ Việt, Phước An, Liên tổ Tân Trung; 04 công ty và các nông hộ), với tổng diện tích 7,236 ha, tương đương 32,27 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 305 tấn/năm. Lũy kế từ năm 2010 đến nay đã tổ chức chứng nhận VietGAP cho 329 tổ chức, cá nhân, với tổng diện tích là 145,7 ha, tương đương 649,77 ha diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến 15.637 tấn/năm.

11.- Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Năm 2012, thành phố có hơn 100 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi đã sản xuất, cung cấp cho thành phố và các tỉnh trong cả nước trên 13.400 tấn hạt giống các loại, phục vụ cho 800.000 ha diện tích gieo trồng (năm 2011: 600.000 ha); 1 triệu heo con giống, 1 triệu liều tinh heo giống, 20 triệu giống cây lâm nghiệp; năng suất gieo trồng rau đạt 22,4 tấn/ha/vụ, tăng 1,4% so với năm 2011; năng suất sữa đạt 15,1 kg/con/ngày, tăng 0,6% so năm 2011; tuổi phối giống lần đầu bình quân là 479 ngày, giảm 7 ngày so với năm 2010; khoảng cách giữa hai lứa đẻ là 436 ngày, giảm 8 ngày so với năm 2010.

- Công tác quản lý và kiểm định giống vật nuôi: Từ đầu năm đến nay, tiếp tục tổ chức bình tuyển, lập lý lịch cho 47 con, lũy kế thực hiện 126 con bò sữa; khảo sát, đánh giá chất lượng đời sau các dòng tinh bò sữa là 18 con, lũy kế đạt 83 con; theo dõi khả năng sinh sản, năng suất sữa bò nông hộ là 114 con, lũy kế đạt 947 con; đang xử lý số liệu đánh giá tiến bộ di truyền giống heo theo phương pháp BLUP 4 đợt trong năm 2012 là 6.120 con.

- Công tác quản lý và kiểm định giống cây trồng: Tiếp tục sưu tập 06 giống hoa kiểng, trồng lọc dòng và bảo tồn 36 dòng/giống rau, sưu tập khoảng 01 ha giống cây ăn trái gồm 8 chủng loại; tiếp tục theo dõi kết quả thử nghiệm tính thích nghi các giống dưa hấu vụ Đông Xuân 2012 – 2013 tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh với diện tích 1.000 m2 gồm 5 giống dưa hấu. Kết quả bước đầu đã xác định được giống dưa hấu HMN98 của Công ty Trang Nông phù hợp với thị trường.

- Dự án trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel: Đã triển khai thực hiện dự án gồm 13 gói thầu với diện tích khoảng 9,8 ha, trong đó diện tích phục vụ xây dựng chuồng trại là 3,8 ha và khu vực trồng cỏ phục vụ chăn nuôi là 6 ha (đạt khoảng 90% so với kế hoạch), chuyển bò sữa về nuôi tại trại thực nghiệm với 120 con.

12.- Hoạt động Công nghệ Sinh học:

            - Tiếp tục thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố; Chương trình ứng dụng và phát triển Công nghệ Sinh học phục vụ Nông nghiệp – Nông thôn tại TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 và những đề tài nghiên cứu khác có tính chất ứng dụng trước mắt và lâu dài, định hướng theo các lĩnh vực Công nghệ sinh học thực vật, Công nghệ Vi sinh - Thực phẩm, Công nghệ sinh học thủy sản, Công nghệ sinh học Y dược.

- Về lĩnh vực Công nghệ sinh học thực vật: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã nhân giống được 9.840 cây hoa lan (bao gồm 6.525 cây Dendrobium, 2.640 cây Mokara, 600 cây Hồ Điệp và 75 cây Cattleya). Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục thực hiện các đề tài về kit Elisa phát hiện virus gây bệnh trên lan, chuyển gen tạo rễ tóc sâm Ngọc Linh, sưu tập hoa kiểng, cây dược liệu…

- Về lĩnh vực Công nghệ sinh học thủy sản: đang tập trung thực hiện các đề tài liên quan đến vacxin ngừa bệnh cho cá tra, đề tài nghiên cứu tảo khuê phục vụ cho nuôi trồng thủy sản tại thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu ứng dụng di truyền phân tử tạo cá Sóc - Medaka chuyển gen phát sáng huỳnh quang phục vụ chương trình cá cảnh.

- Về lĩnh vực Công nghệ sinh học Y dược: tiếp tục nghiên cứu sản xuất thử nghiệm interferon alpha 2b của người; tinh sạch và thử nghiệm hoạt tính interferon gà; tạo phôi và cấy phôi bò sữa; tạo bộ kit phát hiện và định type virus gây bệnh lở mồm long móng, bộ kit xác định bán định lượng kháng thể kháng virus gây bệnh dịch tả ở heo phục vụ cho ngành chăn nuôi, thú y.

 

- Về lĩnh vực Công nghệ Vi sinh: tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học phòng trừ một số bệnh trên rau (bệnh thối rễ, lỡ cổ rễ, thối nhũn); phòng trừ bệnh rụng lá trên cây cao su; nghiên cứu các chủng vi sinh vật phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, sản xuất thức ăn chăn nuôi; thành lập ngân hàng giống vi sinh vật phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, môi trường.

 

13.- Hoạt động Dự án “Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học” (QSEAP-BPD):

- Về quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp an toàn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn.

- Về phát triển cơ sở hạ tầng tại vùng nông nghiệp an toàn: đã xây dựng Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế mô hình tại vùng nông nghiệp an toàn (SAZ) trình Ban Quản lý Trung ương dự án QSEAP xem xét, thẩm định.

- Về tập huấn cho nông dân, đơn vị chế biến và kinh doanh; tăng cường năng lực cho cán bộ điều phối an toàn lương thực cấp huyện, xã: Ban quản lý dự án QSEAP thành phố đang xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn trong năm 2013.

- Về chứng nhận sản phẩm nông nghiệp và tăng cường năng lực giám sát, đánh giá: đang tuyển chọn đơn vị tư vấn chứng nhận sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP.

14.- Hoạt động Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm” (LIFSAP):

- Về thực hành chăn nuôi an toàn (GAHP), Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố đã tổ chức tập huấn cho cán bộ khuyến nông và cán bộ thú y huyện Củ Chi và 04 xã tham gia vùng GAHP: An Phú, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân Thạnh Đông. Đồng thời, đã hoàn thành công tác tập huấn cho Trưởng nhóm GAHP/ nông dân chủ chốt về quy trình thực hành chăn nuôi heo an toàn. Đến nay đã thành lập được 10 nhóm GAHP (tương đương 200 hộ) tại 04 xã trên địa bàn huyện Củ Chi.

- Về quản lý chất thải, đã lắp đặt và hỗ trợ 100 hầm khí sinh học composite tại 04 xã thuộc vùng GAHP, đạt 100% kế hoạch.

- Về nâng cấp các chợ thực phẩm tươi sống: Đã tiến hành khảo sát 50 chợ thực phẩm tươi sống trên địa bàn thành phố.

IV.- Một số nhận xét, đánh giá chung:

- Từ đầu năm 2013 đến nay, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn thành phố trong 3 tháng đầu năm 2013 tăng trưởng ổn định với tốc độ 6,1% (cùng kỳ năm trước thành phố tăng 5%, cả nước tăng 3,7%). Tăng trưởng chủ yếu tập trung vào những đối tượng cây trồng, vật nuôi chính của thành phố như diện tích rau tăng 4,1%, sản lượng tăng 5%; diện tích hoa kiểng tăng 3,7%, tổng đàn heo tăng 10,2%, tổng đàn bò sữa tăng 8,7%, trong đó cái vắt sữa tăng 7,9%, sản lượng sữa tươi tăng 8,3%, nuôi chim yến tăng 37,8%, khai thác thủy sản tăng 25,3%.

- Do có sự phân công chuẩn bị trực Tết tốt ngay từ ban đầu cùng với việc sớm hoàn thành công tác chăm lo đời sống, tinh thần cho cán bộ nhân viên vào những ngày giáp Tết, các đơn vị thuộc Sở tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ - 2013 trên tinh thần “Tết vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn”; tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị được giữ vững; đảm bảo lực lượng trực duy trì các hoạt động chuyên ngành như: phòng cháy chữa cháy rừng; phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; theo dõi diễn biến của triều cường nhằm chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất tiếp tục được tăng cường; tập trung cho đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quùy T - 2013.

- Vụ Đông Xuân 2012 – 2013 đang phát triển ổn định, phù hợp với kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

V.- Kế hoạch công tác chỉ đạo, điều hành tập trung trong quý II năm 2013:

Trong quý II năm 2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành một số mặt công tác chính sau đây:

            1.- Tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch bệnh hại cây trồng; xử lý triệt để các trường hợp xảy ra dịch ngay từ khi phát sinh, quyết tâm không để xảy ra dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố; đặc biệt là Công điện khẩn số 04/CĐ-BNN-TY ngày 05/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và công văn số 5637/UBND-CNN ngày 03/11/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý dứt điểm các điểm nóng kinh doanh gia cầm trái phép trên địa bàn thành phố.

2.- Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2020. Tập trung phối hợp với các huyện, xã sớm hoàn chỉnh đề án của các xã còn lại, gửi các sở ngành thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện.

3.- Tiếp tục tổ chức, thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả các chương trình mục tiêu: chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị; phát triển bò sữa, rau an toàn, hoa - cây kiểng, cá cảnh, cá sấu, chương trình giống cây, giống con chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015; chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản ... Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn, xây dựng và phát triển làng nghề ở nông thôn. Hỗ trợ, bù lãi suất tín dụng chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.

4.- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2013 theo tiến độ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tập trung chỉ đạo phòng, chống hạn, phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2013 có hiệu quả.

5.- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản và động vật hoang dã; triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 760/UBND-CNN ngày 18 tháng 02 năm 2013 về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2013.

6.- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án để phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng cơ bản chuyên ngành trên địa bàn.

 

7.- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND ngày 29/02/2012 và Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2012 và kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão tại các quận, huyện.

8.- Đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị./.


Số lượt người xem: 5223    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm