SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
7
7
5
0
2
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 Tháng Tám 2007 2:35:00 CH

Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức - lao động và các Công đoàn cơ sở thành viên quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức công đoàn từ nay đến cuối năm 2007.

Nhằm thực hiện thắng lợi chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, các chỉ tiêu kế hoạch của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn từ nay đến cuối năm 2007, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức - lao động và các Công đoàn cơ sở thành viên với nội dung sau đây:


1/ Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhiệm vụ của đơn vị năm 2007.

2/ Các cấp công đoàn tham gia với chính quyền đồng cấp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hành động cụ thể và vận động CNVC-LĐ thực hiện tốt mục tiêu chương trình của thành phố năm 2007 là năm “Cải cách hành chính”; phát động phong trào “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu” trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Mỗi CĐCS thành viên phấn đấu đăng ký ít nhất 01 sáng kiến hoặc 01 công trình thi đua. Phát hiện những điển hình và nhân tố tích cực, có những hình thức động viên kịp thời.

3/ Phối hợp với chính quyền có kế hoạch thực hiện Công sở “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn” theo tiêu chuẩn được ban hành tại Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của UBND thành phố.

4/ Tổ chức quán triệt và thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan Nhà nước (theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ).

5/ Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông và đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường, kể từ ngày 01/9/2007.

Từ nay đến cuối năm 2007, phong trào thi đua trong CNVC-LĐ và các công đoàn cơ sở thành viên được chia thành hai đợt như sau:

          - Đợt 1: Từ nay đến ngày 02 tháng 9 năm 2007: Chào mừng 62 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9. Trọng tâm là thực hiện các nội dung 3, 4 và 5 nêu trên.

          - Đợt 2: Từ ngày 03 tháng 9 năm 2007 đến cuối năm 2007: Trọng tâm là hưởng ứng phong trào về trước kế hoạch năm 2007 và thực hiện các nội dung 1 và 2 nêu trên.

Căn cứ vào các nội dung thi đua nêu trên và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, các Công đoàn cơ sở thành viên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với chính quyền để có kế hoạch phát động thi đua với những mục tiêu, nội dung, yêu cầu cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố kêu gọi các Công đoàn cơ sở thành viên, toàn thể cán bộ, đoàn viên và CNVC-LĐ trong toàn Sở quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu hoạt động công đoàn năm 2007, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

 

(Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Số lượt người xem: 22352    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm