SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
5
4
1
1
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27 Tháng Tám 2007 2:30:00 CH

Tình hình thực hiện chương trình liên tịch phối hợp hành động bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2007 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007

Theo Kế hoạch Liên tịch số 2472/LT-TNMT-HND-SNN và PTNT ngày 05 tháng 4 năm 2007 giữa Hội Nông dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường về Chương trình liên tịch phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững năm 2007; kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2007 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007 như sau:


I- Tình hình thực hiện Kế hoạch Liên tịch phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững 6 tháng đầu năm 2007:

          Trong 6 tháng đầu năm 2007, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai Kế hoạch Liên tịch số 2472/LT-TNMT-HND-SNN và PTNT ngày 05 tháng 4 năm 2007 giữa Hội Nông dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường về Chương trình liên tịch phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững năm 2007 trên địa bàn thành phố; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường về hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007 (Văn bản số 16/BCĐ-VP ngày 14 tháng 03 năm 2007) và Chỉ thị 12/2007/CT-UBND ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường Thế giới 5/6 trên địa bàn thành phố (từ ngày 22/4 đến ngày 05/6/2007) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007 và Ngày môi trường thế giới 5/6 (Văn bản số 389/SNN-KHTC ngày 05 tháng 04 năm 2007) trong đó phân công Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn làm cơ quan thường trực và kế hoạch tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 19/5 (Văn bản số 390/SNN-KHTC ngày 05 tháng 04 năm 2007) do Chi cục Phát triển lâm nghiệp làm cơ quan thường trực. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các địa phương, sở ngành thành phố triển khai thực hiện.

 

1. Về hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”:

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc khai thác, sử dụng và bảo vệ có hiệu quả các tài nguyên đất đai, nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống, phát triển kinh tế xã hội của thành phố và tiếp tục nâng cao ý thức người dân trong việc cải thiện vệ sinh môi trường, nhất là khu vực nông thôn; tổ chức phổ biến vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới.

Kết quả các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc Gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2007:

1.1. Tổ chức Lễ mít tinh phát động nhân dân tham gia, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường Thế giới vào ngày 20 tháng 04 năm 2007 (lúc 07 giờ sáng) tại ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

Tổ chức Lễ mít tinh phát động nhân dân tham gia, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn:

Đơn vị tổ chức: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Đại biểu tham dự: 400 người, có đại diện lãnh đạo Thành phố chủ trì, phát biểu chỉ đạo; lãnh đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Trung ương; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở; đại diện các sở ngành, đoàn thể Thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và các phòng ban của huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây và các xã trên địa bàn huyện Bình Chánh, Hội Nông dân, Hội Phụ Nữ và Đoàn Thanh niên của huyện; nhiều học sinh và bà con nhân dân xã An Phú Tây.

Sau lễ mít tinh đoàn xe cổ động gồm 14 chiếc được trang trí áp phích, pano, phát thanh của các quận huyện đã diễu hành với các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ngày Môi trường thế giới 5/6”.

1.2. Tổ chức cắt băng khánh thành trạm cấp nước An Phú Tây 4 tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư).

Đại diện lãnh đạo Thành phố, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Trung ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây đã cắt băng khánh thành trạm cấp nước An Phú Tây 4. Tổng kinh phí đầu tư cho trạm là 2,65 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Thành phố. Trạm cấp nước này có nhiệm vụ cung cấp nước sạch cho trên 400 hộ dân xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

1.3. Tổ chức đợt vệ sinh đồng ruộng, thu gom bao bì, vỏ chai đựng thuốc bảo vệ thực vật ...

In và phát hành tài liệu vận động, hướng dẫn nông dân sử dụng an toàn các loại thuốc bảo vệ thực vật.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh chọn địa điểm, huy động lực lượng dân thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật và tổng vệ sinh đồng ruộng sau Lễ mít tinh.

1.4. Hoạt động tuyên truyền cổ động khác:

50 đoàn viên thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia lễ mít tinh Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, lễ cắt băng khánh thành trạm cấp nước An Phú Tây 4; tham gia cùng với đoàn viên thanh niên xã An Phú Tây làm vệ sinh đồng ruộng xung quanh khu vực trạm cấp nước An Phú Tây 4; phối hợp với Đoàn thanh niên địa phương phát 7.720 tờ bướm tuyên truyền sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện Củ Chi và 3 xã thuộc huyện Bình Chánh (xã Tân Kiên, xã Tân Nhựt, xã An Phú Tây).

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố tổ chức đoàn xe (14 chiếc) trang trí gắn áp phích, pano, dự Lễ mít tinh, sau đó đi diễu hành các đường phố, các quận, huyện để phát thanh, phát tờ bướm tuyên truyền về sử dụng nước sạch và  vệ sinh môi trường nông thôn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Treo băng rôn tuyên truyền, dán băng rôn với khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp tại văn phòng cơ quan, khu vực làm lễ và tại 111 trạm cấp nước tập trung do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố quản lý.

Soạn thảo, in và phát hành 40.000 tờ bướm tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường cho nhân dân 36 phường, xã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 của thành phố, đặc biệt ở các phường, xã nghèo và các hộ dân chưa sử dụng nước tại các trạm cấp nước tập trung.

 

2. Về kết quả sản xuất và cung cấp cây giống lâm nghiệp trồng phân tán trên địa bàn thành phố và tổ chức “Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2007”:

Ngày 18 tháng 05 năm 2007, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông Dân thành phố, Thành đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan đã  tổ chức thực hiện “Lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2007” để tưởng nhớ công ơn Bác Hồ nhân ngày sinh nhật Bác lần thứ 117 (ngày 19 tháng 5 năm 2007), hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và Ngày Môi trường thế giới 5.6, đồng thời phát động phong trào trồng cây xanh nhớ ơn Bác trên toàn địa bàn Thành phố, góp phần phát triển mảng xanh, cải tạo môi trường cảnh quan đô thị và giáo dục ý thức, hành động bảo vệ môi trường trong nhân dân, trường học, cơ quan, đơn vị…

Địa điểm và thời gian tổ chức: 07 giờ 30 ngày 18 tháng 05 năm 2007, tại Khu di tích dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

Tham dự Lễ mít tinh có khoảng 400 đại biểu, có đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Thành ủy, Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố; đại diện các Sở ban ngành, các đoàn thể của Thành phố và quận huyện (Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh…), các vị lão thành cách mạng, nhân dân, cán bộ công chức, học sinh thuộc huyện Bình Chánh, các cơ quan truyền thông của Trung ương, Thành phố và địa phương; cán bộ - công chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đặc biệt có sự tham dự của đồng chí Phan Xuân Đờn, nguyên Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và đồng chí Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã phát biểu chỉ đạo.

Chi cục Lâm nghiệp cung cấp 233 cây giống của 17 loài và các vật tư, phương tiện để trồng cây tại Khu di tích dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968; bên cạnh đó, Chi cục Lâm nghiệp cũng đã cung cấp 81.593 cây các loại cho quận 10, quận 6, quận Tân Phú, lực lượng Thanh niên xung phong, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, lực lượng vũ trang để tổ chức trồng cây nhân kỷ niệm 117 năm ngày sinh của Bác.

          Năm 2007, số lượng cấp: 238.775 cây các loại, gồm 21 loài cây bóng mát, mọc nhanh và 12 loài cây kiểng. Đã cung cấp cho 49 đơn vị nhận cây về trồng và tổ chức lễ phát động Tết trồng cây nhân sinh nhật lần thức 177 của Bác và phục vụ Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp thành phố năm 2007, gồm: UBND các quận huyện, Trường học, Lực lượng Thanh niên xung phong, Thành đoàn, các đơn vị quân đội,….

          Số lượng xuất kho cho các đơn vị: 138.799 cây, gồm:

          + Cây bóng mát: 55.271 cây;

          + Cây mọc nhanh: 17.428 cây;

          + Cây kiểng: 66.100 cây.

3.  Các hoạt động và hội thi khác:

            3.1. Hoạt động của một số  đơn vị trực thuộc Sở:

          + Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn:

Đã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Sở Y tế và trạm y tế dự phòng  các quận huyện lấy mẫu nước tại 110 trạm cấp nước tập trung kiểm tra định kỳ chất lượng để có biện pháp xử lý, đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho hộ dân đạt tiêu chuẩn quy định.

Phối hợp với các quận huyện lựa chọn, giao nhận mặt bằng và chuẩn bị hồ sơ thủ tục cần thiết để xây dựng các trạm cấp nước tập trung trong kế hoạch 2007.

+ Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão, công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi đã tổ chức kiểm tra chất lượng nước sông rạch, nhất là các kênh rạch gần khu công nghiệp Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), Tân Phú Trung (huyện Củ Chi - huyện Hóc Môn), rạch Gò Dưa, Suối Nhum, Suối Cái (quận Thủ Đức – quận 9)….

+  Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng nhất là rừng phòng hộ Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh.

+ Chi cục Thú y tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, lở mồm long móng; bơm thuốc tiêu độc, sát trùng các cơ sở chăn nuôi; kiểm tra vệ sinh môi trường các cơ sở chăn nuôi.

+ Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã phối hợp với các đơn vị liên quan và quận huyện tổ chức kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu trong nông sản; hóa chất, tạp chất trong trong thủy sản tại các chợ đầu mối Tam Bình, Tân Xuân và Bình Điền.

Các đơn vị trực thuộc Sở đã phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí, đài phát thanh, truyền hình Thành phố để thông tin, vận động, tuyên truyền các hoạt động về cung cấp, sử dụng nước sạch, xứ lý chất thải chăn nuôi, phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa; sử dụng các loại thuốc trừ sâu, hóa chất đảm bảo an toàn cho người sản xuất và chất lượng nông sản cho người tiêu dùng.

3.2. Các chương trình, Hội thi khác:

+  Hội thi An toàn Vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp lần 1 – năm 2007 Phối hợp giữa Chi cục Bảo vệ Môi trường, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội thi An toàn Vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp lần 1 – năm 2007 vào ngày 25/5/2007. Với các kiến thức về yêu cầu bảo hộ lao động; công tác sơ cấp cứu; các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm kỹ thuật, các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Hội thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của các Hội viên - Hội Nông dân 13 Quận - Huyện có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả chung cuộc: Ban giám khảo đã trao giải Nhất thuộc về Hội viên Hội Nông dân huyện Hóc Môn, giải Nhì huyện Củ Chi, giải Ba quận 9 và 2 giải khuyến khích gồm huyện Nhà Bè và quận Bình Tân, giải Giới thiệu ấn tượng nhất thuộc về quận 12.

          + Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp năm 2007: tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp thành phố năm 2006 vào tháng 4 năm 2007. Nhìn chung, phong trào vận động vẫn giữ nguyên tốc độ phát triển, vận động đúng hướng và phù hợp với các yêu cầu cấp thiết cho việc bảo vệ môi trường ở các khối như: Trường học; Khối cơ quan doanh nghiệp; Khối khu phố, Chung cư và Khối công viên. Việc đăng ký, tổ chức chấm thi ở các quận huyện ngày càng được hoàn thiện với chất lượng cao hơn. Một số quận huyện đã sung thêm các thành viên mới.

Chuẩn bị triển khai Hội thi Vườn Sinh thái đạp 2007-2008;

+ Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững:

Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hội Nông dân các quận huyện thực hiện kiểm tra nông dân đang phun xịt thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau muống nước (Q.Gò Vấp, Q.12, Q.Thủ Đức, H.Củ Chi): Trong 6 tháng đầu năm kiểm tra 06 đợt và hướng dẫn cho 215 nông dân kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV trên đồng ruộng, kết quả chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Phối hợp với Hội Nông dân các xã tổ chức tập huấn phòng trừ sinh vật hại cây trồng, tổ chức các điểm trình diễn hội thảo về sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả về sản xuất rau an toàn. Tập trung công tác khuyến nông cho 2 xã chuyển đổi Nhuận Đức và Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Bảng: Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2007:

 

Stt

Chương trình

ĐVT

Số lượng

Nông dân

tham dự

01

Tập huấn sâu bệnh, phổ biến pháp lệnh BVTV

Lớp

12

343

02

Trình diễn - Hội thảo về sử dụng thuốc BVTV

Điểm

31

1.379

03

TD – HT đầu bờ IPM/ lúa

Điểm

3

90

04

Tập huấn cam kết vùng quy hoạch SX RAT

Lớp

6

200

05

Huấn luyện IPM/ rau

Lớp

3

75

06

Huấn luyện chuyên sâu 

Lớp

12

471

07

TD – HT về SX RAT- IPM/ rau

Điểm

 

22

1.085 *

Ghi chú: * là số lượt nông dân tham dự.

+ Chương trình Năng suất xanh: phối hợp với UBND xã Tân Thạnh Đông, tổ chức 1 lớp huấn luyện,chuyển giao chương trình năng suất xanh tại xã. Huấn luyện những nguyên lý, kỹ thuật, công cụ năng suất xanh và phát triển cộng đồng cho 13 nhóm năng suất xanh của xã. Cuối khoá, đã cấp giấy chứng nhận cho 56 học viên hoàn thành khoá học. Đây là đội nhóm nòng cốt cho việc triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển cộng đồng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian tới.

 

4. Một số nhận xét, đánh giá:

- Các hoạt động hưởng ứng được phối hợp với các sở, ban ngành thành phố và quận huyện tổ chức thành công, được đông đảo cán bộ công chức và bà con nhân dân tích cực hưởng ứng.

- Các cơ quan chính quyền các cấp, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện nhất là Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức, vận động các đoàn viên, hội viên, tham gia đông đảo; đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

- Các cơ quan truyền thông như báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình Trung ương, Thành phố và địa phương đã tích cực và kịp thời đưa tin về các hoạt động; tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch cụ thể; phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

 

II. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2007:

Trong 6 tháng cuối năm 2007, tiếp tục thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 2472/LT-TNMT-HND-SNN và PTNT ngày 05 tháng 4 năm 2007 giữa Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường về Chương trình liên tịch phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững năm 2007, cụ thể như sau:

1-    Về phát triển mảng xanh:

- Triển khai Hội thi Vườn Sinh thái đẹp lần 3 năm 2007-2008 do Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Du lịch TP phối hợp thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình Năng suất xanh: tiếp tục tổ chức, huấn luyện cho các nhóm Năng suất xanh tại địa bàn 13 xã chuyển đổi trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục cung cấp giống cây trồng phân tán năm 2007 cho các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố, xây dựng kế hoạch sản xuất, gieo ươm cây giống phục vụ cho kế hoạch cung cấp cây phân tán năm 2008.

- Tiếp tục thực hiện các dự án phát triển rừng phòng hộ Bình Chánh, Trạm thực nghiệm Tân Tạo, Vườn Thực vật Củ Chi thực hiện sưu tập các loài cây đa dạng sinh học.

- Hội thi Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp: tiếp tục nâng cao nhận thức và giáo dục môi trường cho cư dân thành phố. Cung ứng các giống cây trồng, đủ số lượng, đa dạng về chủng loại và thực hiện có hiệu quả. Cụ thể: triển khai Hội thi vẽ tranh về Môi trường xanh; triển khai cuộc thi đố vui về môi trường xanh thành phố, Phong trào hội thi Công sở Văn minh - Sạch - Đẹp, khu phố Văn minh - Sạch - Đẹp,…

- Tham gia “Chiến dịch mùa Hè xanh” do Đoàn thanh niên khối chính quyền TP tổ chức.

2. Về bảo vệ thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Phối hợp với Hội Nông dân các xã tổ chức các lớp tập huấn phòng trừ sinh vật hại cây trồng, tổ chức các điểm trình diễn hội thảo về sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả, về sản xuất rau an toàn. Ưu tiên thực hiện chương trình khuyến nông BVTV tại 3 xã điểm Xuân Thới Thượng, Thái Mỹ, Bình Chánh và các xã vùng chuyển đổi.

- Phối hợp Đoàn Thanh niên tại các xã tổ chức lớp tập huấn sản xuất rau an toàn cho thanh niên nông thôn.

3. Về thực hiện chương trình Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2007

- Tiếp tục thực hiện dự án nước sinh hoạt và VSMTNT giai đoạn 2007 – 2010 được UBND TP.HCM phê duyệt, Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường và ban ngành, đoàn thể thành phố cùng triển khai thực hiện dự án.

- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão: tổ chức quản lý nước mặt, chống ô nhiễm môi trường, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.


(Phòng Kế hoạch Tài chính)


Số lượt người xem: 2651    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm