SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
9
9
9
0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15 Tháng Tám 2007 1:40:00 CH

Thông tin tuần 32 (từ 06/08/2007 đến 12/08/2007)

Báo cáo số 125/BC-SNN-VP ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

   

1/ Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa; công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc; đặc biệt chú ý công tác phòng ngừa bệnh PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) và bệnh viêm não cầu (Streptococcus suis) trên heo.

- Tiếp tục thực hiện khảo sát thông tin tình hình thị trường và chất lượng giống; tiếp tục tuyên truyền pháp luật bảo vệ phát triển rừng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, công trình phòng, chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả của lốc xoáy, gió giật trên địa bàn thành phố.

2/ Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1/ Trồng trọt:

2.1.1/ Vụ Hè Thu:

- Lúa vụ Hè Thu: Tổng diện tích lúa được gieo sạ trong vụ là 7.348,5 ha, đạt 113,05% so với kế hoạch và đạt 102% so với cùng kỳ. Đến nay đã thu hoạch 2.556,2 ha.

- Rau vụ Hè Thu: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 3.177 ha, đạt 96,40% so với cùng kỳ.

2.1.2/ Vụ Mùa:

- Lúa vụ Mùa: Diện tích mạ lúa Mùa là 593,05 ha, diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 1.373 ha, đạt 114,32% so với cùng kỳ.

- Rau vụ Mùa: Trong tuần thực hiện 125 ha, tổng diện tích gieo trồng đến nay là 1.326 ha.

2.1.3/ Tình hình phòng, chống sinh vật hại cây trồng:

a/ Trên lúa: Trên lúa Hè Thu có sâu cuốn lá, rầy nâu, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn gây hại rải rác, tuy nhiên mật độ sâu và tỷ lệ bệnh hại không đáng kể.

- Diễn biến rầy nâu vào đèn: Rầy nâu trưởng thành vào đèn liên tục từ ngày 01/7/2007 và có 2 cao điểm rõ rệt: cao điểm thứ nhất từ đêm 17/7/2007 đến 21/7/2007 và cao điểm thứ hai từ đêm 28/7/2007 đến 31/7/2007). Dự báo trên đồng ruộng sẽ có 2 đợt trứng rầy nâu nở rộ liên tiếp, đợt 1 vào đầu tháng 8 và đợt 2 vào khoảng gần giữa tháng 8 năm 2007.

- Diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng: Tổng diện tích nhiễm rầy nâu ở lúa Hè Thu là 736,5 ha, lúa Mùa 8,92 ha và mạ Mùa 116,7 ha. Mật số rầy phổ biến thấp.

b/ Trên rau: Do có sự phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh trên rau một cách kịp thời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng nên không có diện tích rau bị thiệt hại nặng.

2.2/ Tình hình chăn nuôi – thú y:

2.2.1/ Tình hình phòng, chống dịch cúm gia cầm:

            - Dịch cúm gia cầm không xảy ra trên địa bàn thành phố. Tình hình dịch tễ tại 2 hộ chăn nuôi bà Nguyễn Thị Lạc (Hóc Môn) và bà Trần Thị Quang (Củ Chi) vẫn ổn định.

- Trong tuần qua, Chi cục Thú y đã xử lý 163 trường hợp kinh doanh, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép với số lượng xử lý gồm 465 con gà sống, 337 con vịt sống, 26 con và 80 kg gia cầm làm sẵn, 18.163 quả trứng gia cầm, 3.050 quả trứng cút, 245 con chim phóng sinh.

2.2.2/ Tình hình phòng, chống dịch bệnh trên gia súc:

- Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên gia súc tại địa bàn thành phố trong tuần qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

- Tuần qua, Chi cục Thú y, Ban chỉ đạo các quận, huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh PRRS trên heo như triển khai cho các hộ chăn nuôi cam kết không nhập đàn, thực hiện tốt công tác kiểm dịch khi xuất chuồng, thành lập các tổ công tác tại các đơn vị có chăn nuôi heo (có cán bộ thú y tham gia) để tăng cường giám sát sát tình hình dịch tễ… nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh, bằng mọi nỗ lực, kiên quyết không để xảy ra dịch bệnh PRRS trên địa bàn thành phố.

2.2.3/ Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố tính đến ngày 08/8/2007 như sau: tổng số hộ chăn nuôi 16 hộ, tổng đàn 78.168 con, chia ra: 168 con chim, 30 con đà điểu, 77.970 con gà.

2.2.4/ Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến ngày 08 tháng 8 năm 2007 như sau:

: Tổng đàn 383.124 con, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 25.648 con (gồm: Xí nghiệp Gò Sao 3.372 con, Xí nghiệp Đồng Hiệp 10.437 con, Trại Tân Trung 4.734 con, Xí nghiệp Giống cấp I  3.264 con, Xí nghiệp Phước Long 3.841 con).

- Nuôi tại hộ dân: 357.476 con, với tổng số hộ chăn nuôi là 15.956 hộ.

b/ Trâu bò: Tổng đàn là 110.279 con, trong đó có 4.910 con trâu, 105.369 con bò, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 3.800 con bò (gồm: Trại Tân Thắng 121 con, Trại An Phú 3.596 con, Trại Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi 83 con).

- Nuôi tại hộ dân: 106.016 con, trong đó có 4.910 con trâu, 101.106 con bò.

- Xí nghiệp Delta: 463 con bò.

c/ Dê: Tổng đàn 7.984 con, trong đó:

- Quốc doanh: 2.263 con (Trại An Phú).

- Nuôi tại hộ dân: 5.721 con.

d/ Cừu: Tổng đàn 470 con.

2.2.5/ Tình hình giết mổ gia cầm:

            - Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (huyện Bình Chánh), Phú An Sinh (quận 12) và An Nhơn (quận Gò Vấp), bình quân giết mổ 49.763 con gia cầm/ngày, tăng 931 con/ngày so với bình quân tuần trước.

            - Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố và sản phẩm gia cầm đông lạnh bình quân 74.190 con/ngày, tăng 10.107 con/ngày so với bình quân tuần trước.

3/ Các hoạt động chuyên ngành:

3.1/ Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

-   Hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trong tuần qua như sau:

   + Số lượng kiểm soát giết mổ heo: 50.724 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ trâu bò: 238 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ dê: 140 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ gia cầm: 325.802 con.

   + Tiêu độc sát trùng: 107.238 m2

-   Trong tuần, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 174 trường hợp với tổng số tiền phạt là 53.043.000 đồng.

3.2/ Hoạt động lâm nghiệp:

-    Tuyên truyền pháp luật bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng cho 121 lượt người.

-    Tổ chức 18 lượt tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra 21 cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã; số lượng gỗ nhập khẩu được kiểm tra là 956,96 m3.

-    Xử lý 09 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Thu nộp ngân sách 153.397.000 đồng.

-    Theo báo cáo của Chi cục Lâm nghiệp, tổng số cây giống được các đơn vị chuẩn bị để phục vụ công tác trồng rừng trên địa bàn thành phố trong 7 tháng đầu năm 2007 là 7.684.370 cây, trong đó:

                + Cây giống hữu tính (cây gieo bằng hạt): 984.370 cây, gồm các loài: tràm bông vàng, mù u, keo tai tượng, keo lá tràm, gáo vàng, dó bầu, cóc, cà na, bằng lăng nước, cây xanh đô thị và một số loài khác.

                + Cây giống vô tính (giâm bằng hom, cành): 6.700.000 cây, gồm các loài: keo lai, bạch đàn công, bạch đàn và một số loài khác.

 3.3/ Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển bò sữa: Trong tuần thực hiện 120 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 4.309 con, đạt 71,82% so với kế hoạch năm 2007.

- Gieo tinh bò sữa: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 76.658 liều, trong đó, Xí nghiệp Truyền giống gia súc và Phát triển chăn nuôi miền Nam thực hiện 69.983 liều, Trung tâm Quản lý Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi đạt 6.675 liều.

- Khảo sát đời sau các dòng tinh bò sữa: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 595 con, đạt 59,50% kế hoạch năm 2007.

- Khảo sát khả năng sinh sản và chất lượng giống bò sữa nông hộ: Trong tuần thực hiện 30 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 1.690 con, đạt 169% so với kế hoạch năm 2007.

- Thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau ăn lá, ăn quả, cỏ: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 2.900 m2 (bao gồm các giống: cải bông HV46 của Công ty Giống cây trồng miền Nam, cải bông Con Voi của Công ty Hoa Sen, 10 giống cải ngọt, 5 giống cải bẹ xanh, 5 giống rau muống, 7 giống xà lách, 23 giống rau ăn lá, 23 giống dưa leo, thu thập 14 dòng cà chua Hóc Môn).

- Khảo sát thông tin tình hình thị trường và chất lượng giống: Trong tuần khảo sát thêm 30 phiếu, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện được 307 phiếu (kết quả phân tích được thể hiện trong báo cáo tháng).

3.4/ Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Kiểm dịch nhập khẩu: Cá mú giống 102.280 con, cá chim trắng giống 10.500 con, tôm sú bố mẹ 257 con.

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản: Thức ăn công nghiệp 275.535 kg, nguyên liệu đã qua chế biến dùng trong sản xuất thức ăn 4.286.589 kg, chất bổ sung vào thức ăn 66.810 kg, hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản 611.065,5 kg.

- Tính đến nay, tổng sản lượng cá cảnh trên địa bàn thành phố xuất khẩu ước đạt 2,247 triệu con (giá trị sản xuất đạt  26,014 tỷ đồng).

3.5/ Hoạt động phát triển nông thôn:

- Hỗ trợ thành lập Tổ hợp tác hoa lan, Bon sai tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi và Tổ hợp tác chăn nuôi heo tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Trung An, huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại xã Trung An.

- Tiếp tục phối hợp với Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, cơ sở phía Nam và Ủy ban nhân dân xã Tân Thông Hội chuẩn bị các nội dung phục vụ cho việc triển khai dự án “Nâng cao năng lực phát triển cộng đồng”.

- Làm việc với Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ về quy trình sản xuất muối sạch trên ruộng trải bạt.

4/ Tình hình giá cả thị trường nông sản:

4.1/ Ngành trồng trọt:

4.1.1/ Rau: Giá cả một số mặt hàng rau quả tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Tân Xuân, huyện Hóc Môn so với tuần trước như sau:

- Rau ăn lá: Bắp cải 4.200 đ/kg (tăng 600 đ/kg), cải thảo 3.500 đ/kg (giảm 500 đ/kg), xà lách búp 3.600 đ/kg (giảm 400 đ/kg).

- Rau củ quả: Su su 1.600 đ/kg (giảm 400 đ/kg), cà tím 3.500 đ/kg (giảm 500 đ/kg), dưa leo 3.000 đ/kg (giảm 600 đ/kg), khoai lang 3.200 đ/kg (tăng 200 đ/kg), củ cải trắng 2.200 đ/kg (tăng 400 đ/kg), su hào 3.000 đ/kg (tăng 400 đ/kg), đậu cove 5.000 đ/kg (tăng 200 đ/kg), cà rốt 3.600 đ/kg (tăng 600 đ/kg), cà chua 3.600 đ/kg (giảm 900 đ/kg), khoai tây 10.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), bí đao 2.800 đ/kg (tăng 1.800 đ/kg), khổ qua 3.600 đ/kg (giảm 900 đ/kg).

4.1.2/ Trái cây:

Giá một số loại trái cây trong tuần qua như sau: Quýt đường 10.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), nho 12.000 đ/kg (giá không đổi), mãng cầu 12.000 đ/kg (tăng 2.000 đ/kg), bưởi 5 roi 6.800 đ/kg (tăng 300 đ/kg), thơm 2.600 đ/kg (giảm 200 đ/kg), nhãn 12.000 đ/kg (giá không đổi), thanh long 4.000 đ/kg (tăng 400 đ/kg), đu đủ 3.600 đ/kg (giảm 200 đ/kg), cam sành 10.000 đ/kg (tăng 2.000 đ/kg).

4.2/ Ngành chăn nuôi:

Giá cả một số mặt hàng tại chợ An Lạc, huyện Bình Chánh như sau:

- Lượng thịt heo về chợ bình quân 94 tấn/ngày (giảm 10 tấn/ngày so với tuần trước). Giá thịt heo hơi 22.000 đ/kg (giảm 500 đ/kg), thịt heo đùi 33.000 đ/kg (giảm 1.000 đ/kg), thịt bò thăn 83.000 đ/kg (giá không đổi), thịt bò bắp 57.000 đ/kg (không đổi), cá lóc  32.000 đ/kg (tăng 2.000 đ/kg).

- Trứng gà công nghiệp 1.300 đ/trứng (giảm 200 đ/trứng, trứng vịt 1.400 đ/trứng.

 


Số lượt người xem: 2519    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm