SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
5
3
7
8
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23 Tháng Chín 2007 1:30:00 CH

Báo cáo tháng 9 năm 2007

Báo cáo số 143/BC-SNN-VP ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh

   

1/ Công tác chỉ đạo điều hành tập trung:

Trong tháng 9/2007, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác sau đây:

- Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa vụ Mùa năm 2007; công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc; đặc biệt chú ý công tác phòng ngừa bệnh PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) và bệnh viêm não cầu (Streptococcus suis) trên heo; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và các chương trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

- Chỉ đạo công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, công trình phòng, chống lụt bão trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa 2007, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố.

- Tiếp tục thực hiện khảo sát thông tin tình hình thị trường và chất lượng giống; tiếp tục tuyên truyền pháp luật bảo vệ phát triển rừng.

2/ Tình hình sản xuất nông nghiệp:

2.1/ Trồng trọt:

2.1.1/ Vụ Hè Thu:

- Lúa vụ Hè Thu: Tổng diện tích lúa được gieo sạ trong vụ là 7.348,5 ha, đạt 113,05% so với kế hoạch và đạt 102% so với cùng kỳ. Đến nay đã thu hoạch 7.186 ha.

- Rau vụ Hè Thu: Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 3.177 ha, đạt 96,40% so với cùng kỳ.

2.1.2/ Vụ Mùa:

- Lúa vụ Mùa: Trong tuần thực hiện 2.503 ha, diện tích sạ cấy từ đầu vụ đến nay là 11.054 ha, đạt 75,55% so với cùng kỳ.

- Rau vụ Mùa: Trong tuần thực hiện 125 ha, tổng diện tích gieo trồng đến nay là 2.184 ha, đạt 125,09 % so với cùng kỳ.

2.1.3/ Tình hình phòng, chống sinh vật hại cây trồng:

a/ Trên lúa vụ Mùa:

- Diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng: Tổng diện tích nhiễm rầy nâu là 492 ha (chiếm khoảng 4,45% diện tích lúa Mùa), chủ yếu rầy ở tuổi 3 - 4, phân tán trên diện rộng nhưng mật số phổ biến rất thấp (dưới 500 con/m2).

- Diễn biến bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá: Tổng diện tích nhiễm ước khoảng 85 ha, bao gồm huyện Bình Chánh 0,7 ha, huyện Nhà Bè 44,5 ha, huyện Cần Giờ 36 ha, huyện Hóc Môn 3,8 ha. Triệu chứng nhiễm bệnh ở các mức độ khác nhau như sau:

+ Tại vùng sinh thái có hệ thống chiếu sáng công cộng, gần khu công nghiệp, khu dân cư có tỷ lệ lúa nhiễm bệnh trên 10%, diện tích 10,2 ha.

+ Tại vùng sinh thái có ánh sáng đèn vào ban đêm có tỷ lệ cây lúa nhiễm bệnh dưới 10%, diện tích 74,8 ha.

+ Tại vùng sinh thái ít chịu tác động của ánh sáng đèn vào ban đêm: chưa phát hiện cây lúa biểu hiện triệu chứng nhiễm bệnh.

b/ Trên rau vụ Mùa: Do có sự phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh trên rau một cách kịp thời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng nên không có diện tích rau bị thiệt hại nặng.

2.2/ Chăn nuôi - Thú y:

2.2.1/ Tình hình dịch cúm gia cầm:

Dịch cúm gia cầm không xảy ra trên địa bàn thành phố. Tình hình dịch tễ tại 2 hộ chăn nuôi bà Nguyễn Thị Lạc (Hóc Môn) và bà Trần Thị Quang (Củ Chi) vẫn ổn định.

2.2.2/ Tình hình dịch bệnh trên gia súc:

Tình hình dịch bệnh lở mồm long móng và dịch bệnh PRRS trên gia súc tại địa bàn thành phố trong tháng qua tiếp tục ổn định; không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh tại các hộ chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc.

2.2.3/ Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y:

-   Hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trong tháng như sau:

   + Số lượng kiểm soát giết mổ heo: 209.862 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ trâu bò: 876 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ dê: 586 con.

   + Số lượng kiểm soát giết mổ gia cầm: 1.146.716 con.

   + Tiêu độc sát trùng: 678.828 m2

-   Trong tháng, Chi cục Thú y đã xử phạt vi phạm hành chính 565 trường hợp với tổng số tiền phạt là 177.775.000 đồng.

2.2.4/ Tình hình chăn nuôi gia cầm:

Tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau: tổng số hộ chăn nuôi 15 hộ, tổng đàn 34.814 con, chia ra: 168 con chim, 30 con đà điểu, 34.616 con gà.

2.2.5/ Tình hình chăn nuôi gia súc:

Tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố tính đến nay như sau:

: Tổng đàn 385.998 con, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 28.128 con (gồm: Xí nghiệp Gò Sao 1.217 con, Xí nghiệp Đồng Hiệp 14.056 con, Trại Tân Trung 5.750 con, Xí nghiệp Giống cấp I  3.264 con, Xí nghiệp Phước Long 3.841 con).

- Nuôi tại hộ dân: 357.870 con, với tổng số hộ chăn nuôi là 14.849 hộ.

b/ Trâu bò: Tổng đàn là 112.280 con, trong đó có 5.320 con trâu, 107.060 con bò, cụ thể như sau:

- Quốc doanh: 3.778 con bò (gồm: Trại Tân Thắng 121 con, Trại An Phú 3.574 con, Trại Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi 83 con).

- Nuôi tại hộ dân: 108.139 con, trong đó có 5.320 con trâu, 102.819 con bò.

- Xí nghiệp Delta: 463 con bò.

c/ Dê: Tổng đàn 8.006 con, trong đó:

- Quốc doanh: 2.285 con (Trại An Phú).

- Nuôi tại hộ dân: 5.721 con.

d/ Cừu: Tổng đàn 470 con.

2.3/ Nuôi trồng và khai thác thủy sản:

2.3.1/ Sản lượng: Sản lượng trong tháng ước đạt 6.321 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay 37.479 tấn, đạt 65,64% kế hoạch năm 2007, trong đó:

- Nuôi trồng: Sản lượng nuôi trồng trong tháng ước đạt 4.695 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay ước đạt 22.8661 tấn, đạt 61,63% so với kế hoạch năm 2007.

- Diện tích nuôi trồng: Diện tích nuôi trồng từ đầu năm đến nay ước đạt 10.700 ha, đạt 103,38% so với kế hoạch năm 2007.

2.3.2/ Khai thác: Sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 1.626 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay ước đạt 14.613 tấn, đạt 73,07% so với kế hoạch năm 2007.

2.3.3/ Cá cảnh: Sản xuất giống cá cảnh trong tháng ước đạt 3 triệu con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 40 triệu con, đạt 105,26% so với kế hoạch năm 2007.

3/ Hoạt động lâm nghiệp:

- Trong tháng đã xử lý 18 trường hợp vi phạm về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, thu nộp ngân sách 29.785.000 đồng, kiểm tra gỗ nhập xưởng 21.804,777 m3.

- Số lượng cây giống lâm nghiệp được sản xuất đến nay là 36.215.220 cây, trong đó, số cây do doanh nghiệp và các hộ dân sản xuất là 35.947.870 cây.

4/ Tình hình sản xuất diêm nghiệp:

4.1/ Tình hình sản xuất:

Theo báo cáo của Huyện Cần Giờ, tình hình sản xuất vụ muối năm 2006 - 2007 đến nay như sau:

- Diện tích sản xuất: 1.360 ha, trong đó, xã Lý Nhơn 650 ha, xã Thạnh An 400 ha, xã Long Hòa 200 ha, Thị trấn Cần Thạnh 110 ha.

- Sản lượng: 81.850 ha tấn, vượt 9,4% so với kế hoạch, tăng 25,72% (16.750 tấn) so với cùng kỳ (vụ 2005 - 2006).

- Năng suất thu hoạch: 60,18 tấn/ha, cao hơn 12,18 tấn/ha so với cùng kỳ (vụ 2005 - 2006).

- Lao động nghề muối: 575 hộ.

5/ Các hoạt động chuyên ngành:

 5.1/ Hoạt động quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi:

- Bình tuyển giống bò sữa: Lũy kế từ đầu năm đến nay 5.551 con, đạt 93% kế hoạch năm 2007.

- Gieo tinh bò sữa cao sản: Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng số liều tinh được gieo trên địa bàn thành phố là 94.265 liều; trong đó, Trung tâm Quản lý Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thực hiện 7.130 liều, Xí nghiệp Truyền giống gia súc và Phát triển chăn nuôi miền Nam và các đơn vị khác thực hiện 87.135 liều.

- Điều tra khảo sát và bình tuyển giống bò hướng thịt, bò lai Sind tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi; bình tuyển 105 con bò Brahman của Công ty Bò sữa.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các Hợp tác rau an toàn về sản xuất và cung ứng giống cây con ươm sẵn.

- Thử nghiệm tính thích nghi một số giống rau ăn lá, ăn quả, cỏ: đã thực hiện được 3.900 m2 (gồm các giống: cải bông HV46 của Công ty Giống cây trồng miền Nam, cải bông Con Voi của Công ty Hoa Sen, giống khổ qua trồng thử nghiệm trên địa bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, 10 giống cải ngọt, 5 giống cải bẹ xanh, 5 giống rau muống, 7 giống xà lách, 23 giống rau ăn lá, 23 giống dưa leo và thu thập 14 dòng cà chua tại Hóc Môn).

5.2/ Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Đăng ký, đăng kiểm tàu cá: Trong tháng thực hiện 9 chiếc, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 375 chiếc, đạt 53,57% kế hoạch năm 2007, đạt 77,80% so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm dịch thủy sản nội địa: Trong tháng thực hiện 23,29 triệu con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 455,29 triệu con, đạt 56,91% kế hoạch năm 2007, đạt 98,95% so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm tra thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn: Trong tháng thực hiện được 15.764 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 119.454 tấn, đạt 183,78% kế hoạch năm 2007, đạt 223,20% so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm tra hóa chất, chế phẩm: Trong tháng thực hiện 4.878 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 22.833 tấn, đạt 142,71% kế hoạch năm 2007, đạt 155,58% so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm dịch động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu: Trong tháng thực hiện 238 tấn, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 3.897 tấn, đạt 97,43% kế hoạch năm 2007, đạt 120,20% so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm dịch cá cảnh nhập khẩu: Trong tháng thực hiện 11.020 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 69.510 con, đạt 46,34% kế hoạch năm 2007, đạt 69,69% so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm dịch giống thủy sản nhập khẩu: Trong tháng thực hiện 1.440.000 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 9.209.000 con, đạt 61,39% kế hoạch năm 2007, đạt 73,59% so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm dịch động vật thủy sản nhập khẩu: Trong tháng thực hiện 2.965 con, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 30.291 con, đạt 151,46% kế hoạch năm 2007, đạt 181,67% so với cùng kỳ năm trước.

- Kiểm tra điều kiện kinh doanh thủy sản: Lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 71 cơ sở, đạt 47,33% kế hoạch năm 2007, đạt 133,96% so với cùng kỳ năm trước.

5.1/ Hoạt động phát triển nông thôn:

- Làm việc với Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố về việc liên kết hỗ trợ Hợp tác xã bánh tráng Phú Hòa Đông, đã hình thành hợp đồng cung cấp với sản lượng 2 tấn/tháng.

- Làm việc với Hợp tác xã Thành Trung và Hợp tác xã Phước An (huyện Bình Chánh) và Hợp tác xã cá bè Thanh niên (quận 9) về việc cung cấp rau an toàn và các loại cá cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn, hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa các hợp tác xã sản xuất  rau an toàn (Hợp tác xã Ngã Ba Giòng, Hợp tác xã Nhuận Đức, Hợp tác xã Thành Trung, Hợp tác xã Phước An, Hợp tác xã Tân Phú Trung).

- Làm việc với Ủy ban nhân dân xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ về thành lập Hợp tác xã muối tại ấp Tân Điền (nhân rộng kết quả của điểm trình diễn sản xuất muối sạch trên ruộng trải bạt), hình thành vùng sản xuất muối sạch và đầu mối đối tác với Công ty muối III.

- Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện đề án Phát triển nông thôn cấp xã tại các xã Bình Chánh, Xuân Thới Thượng và Thái Mỹ.

- Xây dựng kế hoạch xây dựng đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tại thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2008 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

- Tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tại Đài Loan (thuộc dự án Phát triển nông thôn toàn diện trên địa bàn huyện Củ Chi, theo Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tập đoàn ChinFon - Đài Loan).

- Bổ sung quy trình vay vốn được hỗ trợ lãi suất theo Chương trình 105 (các nội dung về nhà vệ sinh và hầm Biogaz – theo Nghị quyết 07/HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố).

- Khảo sát các mô hình sản xuất đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm.

- Tình hình thực hiện Chương trình 105:

 Từ đầu năm 2007 đến nay, tổng số đề án được phê duyệt là 261 đề án (bao gồm: huyện Nhà Bè 108 phương án, huyện Cần Giờ 09 phương án, huyện Củ Chi 50 phương án, huyện Hóc Môn 71 phương án, huyện Bình Chánh 05 phương án, quận 12 06 phương án, quận Bình Tân 01 phương án, quận 9 03 phương án và quận Thủ Đức 08 phương án), trong đó, tổng số hộ vay là 3.283 hộ, tổng vốn đầu tư là 364.674 triệu đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 219.599,2 triệu đồng.

Lũy tiến từ khi thực hiện Chương trình 105 (ngày có hiệu lực 27/7/2006; đề án đầu tiên của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến nay, tổng số phương án được phê duyệt là 331 phương án (bao gồm: huyện Nhà Bè có 153 phương án, huyện Cần Giờ có 11 phương án, huyện Củ Chi có 64 phương án, huyện Hóc Môn có 71 phương án, huyện Bình Chánh có 5 phương án, quận 12 có 09 phương án, quận 2 có 06 phương án, quận Bình Tân có 01 phương án, quận 9 có 03 phương án và quận Thủ Đức có 08 phương án), trong đó, tổng số hộ vay là 4.588 hộ, tổng vốn đầu tư là 507.303,711 triệu đồng, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất là 300.024,35 triệu đồng.

5.2/ Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp:

- Tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Chăm sóc khách hàng” theo chương trình hợp tác với Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn chuyên đề “Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng” và “Kỹ năng bán hàng” theo chương trình hợp tác với Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam.

5.3/ Đánh giá chung:

- Tiến độ sản xuất vụ Mùa 2007 đang ổn định, phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của thành phố.

- Việc duy trì và mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào 28 lĩnh vực hoạt động quản lý Nhà nước và hành chính công tại cơ quan Văn phòng Sở tiếp tục có kết quả tốt.

- Công tác tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định:

+ Đã thành lập mốt số hợp tác xã và Tổ Hợp tác sản xuất thực phẩm an toàn như Hợp tác xã rau an toàn Nhuận Đức, Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong (huyện Củ Chi),...

+ Mô hình thí điểm ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trên một số rau ăn quả tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi đang triển khai tốt và phát triển ổn định; mô hình thí điểm quy phạm thực hành nuôi tôm tốt (GAP) tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ đã cơ bản hoàn thành, đang lượng giá mô hình.

+ Mở rộng mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn GAP tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, kết hợp dự án liên kết và tiêu thụ rau an toàn với các tỉnh.

+ Tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn các điều kiện công bố sản xuất rau an toàn và công bố các sản phẩm rau an toàn theo quy định mới tại Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN ngày 19/01/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Đã hoàn chỉnh chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành, kết hợp kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất trên 3 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

+ Đã hoàn chỉnh Dự thảo Quy định kiểm tra công nhận đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, kiểm tra chứng nhận chất lượng thủy sản và sản phẩm thủy sản chợ đầu mối nông sản Bình Điền.

6/ Chương trình công tác tháng 10/2007:

Trong tháng 10/2007, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung chỉ đạo điều hành các mặt công tác sau đây:

1/ Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, chính sách về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố và các chương trình mục tiêu trọng điểm của ngành giai đoạn 2006 - 2010 theo tiến độ (theo Quyết định 78/QĐ-SNN-VP ngày 26/02/2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố); thông qua đề án chuyển đổi tại 23 xã khác thuộc huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi.

2/ Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc; đặc biệt chú ý công tác phòng ngừa bệnh PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) và bệnh viêm não cầu (Streptococcus suis) trên heo.

3/ Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa năm 2007 theo tiến độ, kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi mới phù hợp với điều kiện sản xuất tại thành phố; tăng cường công tác theo dõi, chỉ đạo kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá.

4/ Từng bước triển khai thực hiện chương trình an toàn vệ sinh thực phẩm của ngành, đẩy mạnh chương trình hợp tác với các tỉnh nhằm kiểm soát chất lượng của sản phẩm trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.

5/ Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tư vấn và hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các đơn vị sản xuất kinh doanh; duy trì công tác cung cấp thông tin thị trường tại các chợ đầu mối, dự án hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường nông sản; đẩy mạnh hợp tác với và mở rộng thêm một số đơn vị khác để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thành phố.

6/ Tiếp tục thực hiện việc thanh, kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản.

7/ Tiếp tục công khai các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố trên website của Sở.

8/ Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết nhằm có giải pháp ứng phó kịp thời.

9/ Tiếp tục thực hiện dự án Phát triển nông thôn mới tại ấp Chánh (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi), dự án Phòng nuôi cấy mô tại huyện Củ Chi và dự án Phát triển nông thôn toàn diện trên địa bàn huyện Củ Chi (theo Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn ChinFon - Đài Loan), kết hợp chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Củ Chi, từng bước xây dựng huyện Củ Chi thành huyện phát triển nông thôn toàn diện.

10/ Sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2007.


Số lượt người xem: 2526    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm