SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
1
5
6
9
5
7
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21 Tháng Tám 2017 4:05:00 CH

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh - Nhiệm kỳ VI (2017 – 2022)

Sáng ngày 17/8/2017, Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phước Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Trịnh Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố.

Đến dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cấp ủy Chi bộ các đơn vị trực thuộc Sở, đại diện Công đoàn cơ sở Chi cục Thú y Thành phố, Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý Khai thác dịch vụ thuỷ lợi và 120 đại biểu là những cán bộ Đoàn viên Công đoàn xuất sắc đại diện cho hơn 1.000 đoàn viên, công chức, viên chức, lao động thuộc 15 công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công đoàn Viên chức thành phố, đồng thời, được sự quan tâm của lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc, Công đoàn Sở đã không ngừng phấn đấu nỗ lực thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ V (2012 - 2017), tạo sự chuyển biến đáng kể trong thực hiện chức năng tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của công chức, viên chức và người lao động. Hoạt động công đoàn đã góp phần thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị qua từng năm, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo, quản lý điều hành thực hiện chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ kế hoạch của ngành nông nghiệp thành phố.

Hàng năm, 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động đảm bảo nội dung và thời gian hoàn thành theo quy định. Các công đoàn cơ sở thành viên phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động và trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đến nay các đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục được duy trì tốt, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện tiêu chí đạo đức lối sống do Đảng ủy Sở ban hành với những hoạt động thiết thực như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy Sở tổ chức, tập trung vào nhiệm vụ “Chung sức, chung lòng, xây dựng nông thôn mới”. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 120 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã kết nạp 82 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Chương trình nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức quản lý nhà nước nhằm đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác của ngành, trong nhiệm kỳ qua có gần 1.200 lượt công chức, viên chức theo học các lớp đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, lý luận chính trị và có gần 90 cán bộ được cử đi công tác, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn Sở đã đã tổ chức chuyển giao Công đoàn CSTV Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Công trình về Công đoàn Trung tâm Điều hành Chương trinh Chống ngập nước thành phố, chuyển giao 02 Công đoàn cơ sở thành viên (Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn và Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi). Tính đến nay, Công đoàn Sở có 15 công đoàn cơ sở thành viên, 101 tổ công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở thành viên. Trong nhiệm kỳ, các CĐ cơ sở thành viên đã kết nạp mới gần 200 đoàn viên. Tổng số hiện nay là 1.003 đoàn viên, đạt tỷ lệ 97,2 % trên tổng số 1.032 CCVC-LĐ.

Số lượng cán bộ công đoàn hiện nay là 219 đ/c, trong đó 84 cán bộ công đoàn cơ sở và cơ sở thành viên,  135 cán bộ tổ công đoàn. Tuy hầu hết đều là kiêm nhiệm và thay đổi thường xuyên, nhưng phần lớn có nhiệt tình, cố gắng và trách nhiệm trong hoạt động công đoàn. Trong nhiệm kỳ có 14 cán bộ công đoàn được xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. Các đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào thi đua các cấp phát động. Công tác từ thiện xã hội được quan tâm, tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ do các cấp, các ngành phát động . Nhiều hoạt động đã trở thành ngày hội truyền thống của tổ chức công đoàn như: Quốc tế Phụ nữ 8/3 (với hoạt động sơ kết phong trào phụ nữ 02 giỏi, hội thu heo đất trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh; Ngày gia đình Việt Nam 28/6; Ngày hội hiến máu tình nguyện (với hơn 600 lượt hiến máu trong 5 năm); Ngày Hội liên hoan học sinh giỏi (với hơn 600 lượt học sinh giỏi là con công chức, viên chức, người lao động); Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với nhiều hoạt động thiết thực, nội dung phong phú, có chiều sâu như họp mặt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ nữ định kỳ, chú trọng công tác giáo dục bình đẳng giới, tuyên dương, khen thưởng và tặng quà cho các chị  đạt thành tích trong học tập nâng cao trình độ.

 

Về phương hướng phong trào công chức, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn nhiệm kỳ VI (2017 – 2022), Đại hội tiếp tục xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ VI (2017 – 2022) là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh, giỏi nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách hành chính, chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch-vững mạnh”. Với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

 

- 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động đúng nội dung và thời gian theo quy định; 100% cơ quan, đơn vị có xây dựng, điều chỉnh Quy chế dân chủ cơ sở và có sơ kết đánh giá kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, năm. Phấn đấu trong nhiệm kỳ có trên 80% Ban Thanh tra nhân dân hoạt động từ khá trở lên.

- Trong nhiệm kỳ, mỗi Công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành ít nhất 01 sáng kiến hoặc 01 giải pháp thi đua phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Hàng năm giới thiệu từ 15 đến 20 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

- Hàng năm 100% đoàn viên tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. mỗi đoàn viên học tập chuyên đề hàng năm và đăng ký ít nhất 01 việc làm thiết thực.

- Tham gia tích cực hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động động xã hội, nhân đạo từ thiện theo kế hoạch phát động hàng năm của Công đoàn Khối, Công đoàn Sở.

Thay mặt Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Phước Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn sở trong hoạt động chung của đơn vị. Đồng chí yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Sở cần triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào, đóng góp tích cực vào thành tích thi đua của cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố ghi nhận và chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích của Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, thống nhất với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Công đoàn Sở đề ra trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ VI (2017 – 2022) gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2022.

 

 

 

Đại diện Đảng ủy Sở, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Thành phố tặng quà

Ban Chấp hành Công đoàn Nhiệm kỳ V (2012 – 2017)

 

 

 

Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ VI (2017 – 2022)

 

 

Toàn cảnh đại hội

 

 

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và

bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn Viên chức Thành phố nhiệm kỳ III

 

 

Đồng chí Nguyễn Phước Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

 

Đồng chí Trịnh Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

LHT


Số lượt người xem: 843    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm