SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
4
2
4
9
5
1
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27 Tháng Bảy 2017 10:55:00 SA

Công tác Tổ chức cán bộ tháng 6, 7 năm 2017

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết số 271/QĐ-SNN ngày 19 tháng 7 năm 2017 về bổ nhiệm Ông Lê Việt Bảo, Phó Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ Sở giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết số 272/QĐ-SNN ngày 19 tháng 7 năm 2017 về điều động và bổ nhiệm Ông Phạm Lâm Chính Văn, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thú y giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khuyến nông, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết số 273/QĐ-SNN ngày 19 tháng 7 năm 2017 về điều động và bổ nhiệm Ông Phạm Đình Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình Khí sinh học (QSEAP) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết số 274/QĐ-SNN ngày 19 tháng 7 năm 2017 về điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Đức Tiến, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ Sở giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

 

5. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 về Tổ chức lại Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi thành Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Số lượt người xem: 1322    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Không tiêu đề
Tìm kiếm